Toto sú najnebezpečnejšie úseky ciest na Slovensku! Vieme, kedy je riziko nehody najvyššie

Správy o dopravných nehodách plnia všetky druhy médií takmer každý deň. Bližšie sme sa pozreli na to, ktoré úseky sú obzvlášť nebezpečné a, pokiaľ je to možné, kedy by ste si radšej mali rozmyslieť či vôbec sadnete do auta.
Vydané  Text: 
* Mapa vyznačuje najnebezpečnejšie úseky ciest v Slovenskej republike. * K najčastejším príčinám nehôd patrí tiež nepozornosť. * Až 16 % dopravných nehôd sa udeje v pondelok a piatok. * 73 % všetkých nehôd sa stalo v obciach. Dopravná nehoda. Zážitok, ktorý by si každý rád odpustil, no niekedy sa mu nevyhne ani skúsený vodič. Nemusí pritom ísť len o jeho chybu. **Ako sa hovorí, na križovatkách nikdy nie je úplne isté, že máte prednosť, aj keď idete po hlavnej ceste.** Preto treba mať oči na stopkách a neustále sledovať, čo sa deje okolo. Lebo to je azda najlepšia prevencia dopravných nehôd. Zvlášť, keď policajné štatistiky hovoria, že za 10 mesiacov tohto roka sa stalo už 10 098 dopravných nehôd (DN) a **až 48 percent z nich má na svedomí porušenie povinnosti vodiča,** ako napríklad nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke (4 261 DN), nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov (196 DN), či vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou, alebo únavou (147 DN). Koľko z tej prvej skupiny má na svedomí mobilný telefón, vystresovaný človek na ceste z pracovnej porady, prípadne z neúspešného pracovného pohovoru, to štatistiky nehovoria. Alebo inak – k tomu sa vodiči nepriznajú.
Zvýraznené úseky ukazujú miesta s najvyšším výskytom dopravných nehôd. Za nehodový úsek sa považuje taký, kde sa v dĺžke (hustote) najviac 1 km od seba stane najmenej päť a viac dopravných nehôd. Ako najúčinnejšia prevencia sa ukazuje budovanie kvalitnej cestnej siete v podobe diaľnic a rýchlostných komunikácií. Vďaka tomu sa výrazne znížil počet nehôd napríklad na ceste I/65 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami.
### LEGENDA **(Najnebezpečnejšie úseky a príčiny dopravných nehôd)** 1. **Prievidza I/9 Úsek sa nachádza medzi Prievidzou a Veľkou Čausou.** V smere staničenia cesty sa začína nehodový úsek v tiahlom ľavostrannom oblúku, za ktorým nasleduje pravostranný oblúk a prudký ľavostranný oblúk v klesaní. Nedovolená rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča, nesprávny spôsob jazdy. 2. **Čadca I/11 Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec,** začína sa pred železničným priecestím v smere od Českej republiky a končí sa v obci Svrčinovec za priesečnou križovatkou cesty I/11a I/12. Porušenie povinnosti vodiča, účastníka cestnej premávky, nesprávne správanie sa na železničnom priecestí. 3. **Žilina I/64 Nehodový úsek sa nachádza v meste Žilina.** Začína sa v mestskej časti Žilina – Bytčica pri čerpacej stanici PHM Slovak Invest a končí sa pri autobusových zastávkach Rajecká mliekareň. Nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, odbočovanie. 4. **Ružomberok D1 Nehodový úsek sa nachádza na začiatku diaľničného úseku v mieste vjazdu na ČS PHM** a končí sa za mimoúrovňovou križovatkou na obec Bešeňová. Porušenie povinnosti vodiča, účastníka cestnej premávky, nesprávne predchádzanie. 5. **Ružomberok I/18 Nehodový úsek sa nachádza v priamom úseku cesty I/18.** Začína sa za križovatkou s cestou III/2220 (Liptovské Sliače) a končí sa za križovatkou do obce Ivachnová. Nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, technická porucha, porušenie povinnosti vodiča. 6. **Zvolen I/66 Ide o voľný úsek v intraviláne mesta Zvolen** priamy, smerovo rozdelený s dvomi svetelnými križovatkami, ktorý sa končí za svetelne riadenou križovatkou s účelovými komunikáciami k OD Tesco a OD Merkury Market. Porušenie povinnosti vodiča, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávna jazda v jazdných pruhoch. Porušenie povinnosti vodiča, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávna jazda v jazdných pruhoch. 7. **Prešov I/68 Nehodový úsek sa nachádza v zastavanej časti mesta Prešov na ceste I/68 a končí sa na ceste I/68 v križovatke ulíc Sabinovská – Björnsonova.** Porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami. 8. **Kežmarok I/66 Úsek prebieha cestou I/66 v Kežmarku v smere od Popradu na Starú Ľubovňu.** Začína sa v križovatke ulíc Huncovská – Krvavé pole a Vyšný mlyn končí sa pred križovatkou cesty I/66 s cestou III/3097. Porušenie povinnosti vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nesprávne odbočovanie. 9. **Trenčín D1 Úsek sa nachádza v pravom jazdnom páse diaľnice D1 v smere jazdy od Bratislavy do Žiliny,** v úseku medzi križovatkami Trenčín – Juh a Trenčín – Západ. Spoločným znakom všetkých nehôd bola mokrá vozovka a dážď. Nedovolená rýchlosť jazdy. 10. **Nitra I/64 Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra.** V úseku je situovaných viacero priechodov pre chodcov a autobusových zastávok v oboch smeroch staničenia so samostatnými výbočiskami. Porušenie povinnosti vodiča a účastníka premávky, nedodržanie vzdialenosti, nesprávna jazda cez križovatku. 11. **Martin I/65D Úsek sa nachádza na ceste I/65D v Martine.** Začína sa od križovatky s komunikáciou ul. Mládeže a ul. Červenej armády a končí sa križovatkou s miestnou komunikáciou ul. Obchodné centrum Turiec. Porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, nedodržanie vzdialenosti. 12. **Žiar nad Hronom R1 Ide o voľný úsek rýchlostnej cesty R1 v smere staničenia Žiar nad Hronom – Zvolen** v pravom jazdnom páse s tromi za sebou nasledujúcimi oblúkmi. Nedovolená rýchlosť jazdy. 13. **Humenné II/559 Úsek sa nachádza medzi obcami Kochanovce – Ľubiša.** Ide o dvojpruhovú komunikáciu bez poškodenia cestného telesa, bez výtlkov s jednou miernou pravotočivou zákrutou. V úseku je rýchlosť 70 km/hod. Nedovolená rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nedodržanie vzdialenosti. 14. **Poprad I/18 Úsek sa začína pred križovatkou s ulicou Dlhé Hony a končí sa za križovatkou s ulicou Moyzesova.** Porušenie povinnosti vodiča, účastníka cestnej premávky, nedodržanie vzdialenosti, nesprávne odbočovanie. 15. **Prešov D1 Nehodový úsek sa nachádza na diaľničnom úseku D1 v tuneli Branisko.** Komunikácia je dvojpruhová obojsmerná, smerovo nerozdelená. Poškodenie čelného skla uvoľneným ľadom od oproti idúceho vozidla. 16. **Humenné II/559 Úsek sa nachádza medzi obcami Kochanovce – Ľubiša.** Ide o dvojpruhovú komunikáciu bez poškodenia cestného telesa, bez výtlkov s jednou miernou pravotočivou zákrutou. V úseku je rýchlosť 70 km/hod. Nedovolená rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča, nesprávny spôsob jazdy, nedodržanie vzdialenosti. 17. **Poprad I/18 Úsek sa začína pred križovatkou s ulicou Dlhé Hony a končí sa za križovatkou s ulicou Moyzesova.** Porušenie povinnosti vodiča, účastníka cestnej premávky, nedodržanie vzdialenosti, nesprávne odbočovanie. 18. **Prešov D1 Nehodový úsek sa nachádza na diaľničnom úseku D1 v tuneli Branisko.** Komunikácia je dvojpruhová obojsmerná, smerovo nerozdelená. Poškodenie čelného skla uvoľneným ľadom od oproti idúceho vozidla.
### Cesty I. triedy strašia Ak sa na to pozrieme z hľadiska miest, kde sa vyskytujú dopravné nehody, tak najviac ich je na neustále preťažených cestách I. triedy, úzke cesty III. triedy s horšou údržbou a pomalou dopravou sú na druhom mieste a ako najbezpečnejšie sa ukazujú diaľnice, kde sa za prvých 10 mesiacov tohto roka stalo iba 123 dopravných nehôd. **Alarmujúce je, že až 73 % všetkých nehôd sa stalo v obciach.** Ako nám povedal plk. PhDr. Tomáš Vrábel, riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru SR: *„Z pohľadu bezpečnosti dopravy by najviac pomohlo dobudovanie diaľničnej siete a zlepšovanie dopravnej infraštruktúry. Vidno to napríklad aj na tom, že v tomto roku bolo najviac dopravných nehôd v Prešovskom kraji, čo súvisí aj s dopravnou situáciou v samotnom Prešove.“*
**Čo je však najčastejšie za dopravnými nehodami okrem nevenovaniu sa vedeniu vozidla?** *„Na druhom mieste s 12-percentným podielom je nedovolená rýchlosť jazdy, so 7 percentami nesprávna jazda cez križovatku. Na cestách nižších tried je častým dôvodom nervozita a nepokoj vodičov. Práve na týchto cestách jazdia vozidlá aj nižšou rýchlosťou ako 90 km/h. Netrpezliví vodiči potom predbiehajú aj cez plnú čiaru, v neprehľadných zákrutách, režú ich, či jazdia nebezpečne. Výsledkom je, že nedovolená rýchlosť má na svedomí 19 percent usmrtení na našich cestách.“* ### Pondelok a piatok Presne to sú dni, ktoré majú na svedomí až 16 % dopravných nehôd. Za nimi nasledujú utorok, štvrtok a sobota so 14 % a nedeľa s 12 percentami. Z hľadiska času sú rizikovými obdobiami úseky medzi 12.00 až 16.00, len v nedeľu ide o podvečerný až večerný čas medzi 16. až 20.00. Plk. PhDr. Tomáš Vrábel za tým vidí jasný dôvod vo zvýšenom presune obyvateľstva. Ak by sme si z toho mali vyvodiť záver, tak najmenšiu šancu na dopravnú nehodu máte v nedeľu doobeda na diaľnici, najvyššiu v pondelok a piatok poobede v meste.
### Chýba vzdelávanie **Čo však robiť, aby sa nehôd stávalo čo najmenej?** *„Treba sa naplno venovať prevencii a dopravnej výchove už od základných škôl. Tam vidíme najväčšie rezervy. Určite by pomohlo aj ďalšie vzdelávanie vodičov po absolvovaní vodičského výcviku. Ako výrazný problém vidíme aj jazdu pod vplyvom alkoholu a omamných látok. V najbližšom čase budeme schopní kontrolovať vodičov priamo na cestách nielen na požitie alkoholu, ale aj iných omamných látok, pripravujeme zavedenie bodového systému priestupkov. Veľmi dôležitá je aj vyššia kvalita cestnej infraštruktúry a pokiaľ by to bolo možné, tak aj zníženie napätia v spoločnosti a tlaku na ľudí. Je bezpečnejšie prísť o päť minút neskôr, ako pre päť minút neprísť už nikdy,“* uzatvára plk. PhDr. Tomáš Vrábel.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉ