Takto vyzerá narýchlo spustená parkovacia politika v Bratislave! Chýbajú automaty, turisti sú zmätení a nefungujú ani platby cez SMS

Niektoré veci nás zaskočili.
Vydané , zverejnil

Mnohí Bratislavčania môžu v starom meste pozorovať postupne pribúdajúce zeleno-modré tabule, ktoré súvisia so zavedením nových parkovacích zón v centre. Spomínané tabule sa dostali aj k našej redakcii, pričom cestou na obed sme si všimli hneď niekoľko problematických riešení, o ktorých by malo mesto vedieť.

**Tento príspevok nemá za cieľ kritizovať samotný koncept rezidenčného parkovania ani výšku poplatkov.** Našim cieľom je zdôrazniť niektoré problematické riešenia, ktoré môžu spôsobiť zmätok a nejasnosti.

### PARKOVISKO MÁ SVOJU ZNAČKU

Informačné tabule Bratislavského parkovacieho asistenta nedisponujú symbolom, ktoré by označovalo platené parkovanie. **Vo svete pritom existuje univerzálna modrá značka s bielym písmenom „P“ a symbolom parkovacích hodín,** ktorá označuje platené státie. Bratislavské tabule majú zásadne odlišný vzor aj farebné vyhotovenie. Existuje riziko, že motorista zo zahraničia nemusí pochopiť význam tejto tabule. A nielen preto, že na nej chýba jasné označenie plateného parkovania.

### LEN V SLOVENSKOM JAZYKU

Ako sme už naznačili, značkám chýba základné označenie v podobe veľkého písmena „P“ s hodinami, ktoré univerzálne označuje platené parkovanie. Nejde však o jediný problém. Text je dostupný výhradne v slovenskom jazyku, čo motoristom zo zahraničia môže zásadne skomplikovať život. **Bez univerzálneho symbolu alebo akéhokoľvek prekladu je šanca, že si turista informáciu o platenej zóne všimne, takmer nulová.**

Inzercia

Dodatočná výhrada smeruje k zvolenému fontu. Ten je síce moderný, avšak z diaľky slabo čitateľný. **Rozhodne nepatríme ku skupine slabozrakým, napriek tomu sme mali problém odčítať informácie z vysoko položenej tabule.** Písmo je jednoducho príliš tenké a malé na to, aby sa čítalo pohodlne.

### PROBLÉM ZAPLATIŤ

Mesto stihlo spoplatnené parkovanie spustiť ešte predtým, než firma stihla dodať parkovacie automaty. Na mieste sme našli len stĺp s visiacim káblom a označením „Parkomat“. **Ich nedostatok v súčasnosti mesto nahradzuje osobami, ktorí v reflexných vestách vyberajú parkovné priamo na ulici.** Sami sme si ich prítomnosť spočiatku nevšimli, až cestou naspäť sme asistenta s terminálom našli na druhej strane ulice.

Pochopiteľne, zamestnávať fyzické osoby na to, aby celý deň vyberali na ulici parkovné, nie je lacnou záležitosťou. Ako vodič ich častokrát musíte hľadať na vedľajších uliciach, pričom nie vždy sú k dispozícii priamo pri značke parkomatu. Dôvod je pochopiteľný, na slnku je teplo. **Od zaparkovania po úspešné zaplatenie tak budete v niektorých prípadoch potrebovať aj 15 minút,** čo nie je málo. Samotná vzdialenosť od nášho auta k parkovaciemu automatu predstavovala takmer 200 metrov.

Inzercia

### NA SMS ZABUDNITE

Primátor hlavného mesta, **Matúš Vallo, sa v podcaste Pod lampou zo 6. júla vyjadril, že platba cez SMS zatiaľ nie je k dispozícii.** Vedenie mesta v súčasnosti zbiera spätnú väzbu a pripravuje vylepšenia, ktoré budú od septembra postupne zavádzané do praxe.

Platba za parkovanie cez SMS však rozhodne nie je revolučnou novinkou a mala byť k dispozícii od začiatku. Obzvlášť v prípade, keď mesto nemá zabezpečené ani fyzické parkovacie automaty a motoristi musia na ulici hľadať buď špeciálneho asistenta, alebo zaplatiť vo vybraných prevádzkach (obchodoch) v rezidentskej zóne.

### NEMOHLO MESTO POČKAŤ?

Inzercia

Je očividné, že mesto nebolo technicky pripravené naplno spustiť rezidentské parkovanie v nových oblastiach. **Otázkou zostáva, či nebolo rozumnejšie niekoľko mesiacov počkať, a to aspoň do príchodu parkovacích automatov.**

Systém vyberania parkovného prostredníctvom brigádnikov v uliciach nepovažujeme za efektívny a zle označené tabule v slovenskom jazyku budú pre cudzincov ťažkým orieškom. **Veríme však, že aj náš odkaz mestu pomôže situáciu v najbližších mesiacoch zlepšiť tak, aby bolo parkovanie v Bratislave skutočne jednoduchšie, zrozumiteľnejšie a dostupnejšie pre všetkých.**

Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


Pokračujte na ďalší príspevok »