Sú mladí leniví, nezruční a neochotní sa učiť? Títo automechanici zo Slovenska dokazujú presný opak

Šikovných mladých mechanikov máme dosť, aktuálne majú šancu dokazovať svoje kvality v medzinárodnej súťaži Young Car Mechanic.
Vydané  Text: 
Vo všeobecnosti panuje presvedčenie, že dobrých remeselníkov ubúda a rovnako s nimi sa vytrácajú aj schopní údržbári, elektrikári, strojári, mechanici a oprávari ako takí. Má sa za to, že mladšie ročníky inklinujú skôr k profesiám, ktoré vyžadujú počítačové a administratívne zručnosti, navyše **manuálna práca je v našich pomeroch dodnes nepochopiteľne považovaná za niečo menejcenné, podradné, slabo platené** a čosi pre absolventov učilíšť bez ďalšieho vzdelania. V skutočnosti dnes existuje **silný dopyt po kvalitných špecialistoch**, ako sú údržbári, technici či mechanici, pretože sú na nich kladené vysoké nároky, vyššie ako kedykoľvek v minulosti. Už to dnes nie je len o fyzických zručnostiach, ale aj o ochote celoživotne sa vzdelávať a ovládať špecializované softvéry. Pre zodpovedného a cieľavedomého mechanika tak trh ponúka možnosť uplatnenia, profesionálneho rastu a tiež dobrého finančného ohodnotenia.
Ilustračné foto z Young Car Mechanic 2021
### Šikovných mladých mechanikov máme dosť Začiatkom februára tohto roka bola spustená súťaž **[Young Car Mechanic](https://www.youngcarmechanic.sk/)** pre školský rok 2021/2022. Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je **spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi**, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel. V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Súťaž je určená pre študentov, ktorí sa rozhodli študovať na škole zameranej na výchovu budúcich automechanikov. Práve preto je výhradne pre študentov týchto odborov. Na skutočnosť, že **v slovenských odborných školách máme dostatok ambicióznych a kvalitných študentov**, svedčí aj to, že organizátor súťaže sa pre mimoriadny záujem a ďalšie súvisiace okolnosti rozhodol predĺžiť termín prvého kola. Samotnou skúškou prvého kola nakoniec prešlo 398 študentov, ktorí sa stali adeptmi na postup do praktického druhého kola, čo predčilo očakávania organizátora. Samotná skúška pozostávala z 85 teoretických otázok, v ktorých sa testovali vedomosti žiakov predovšetkým v nasledovných okruhoch: * elektrický systém vozidla, * riadiaci systém vozidla, * brzdový systém a komponenty, * odpruženie a podvozok, * pohon vozidla, * údržba a diagnostika porúch, * motory s vnútorným spaľovaním všeobecne, * zapaľovanie a vnútorné diely spaľovaných motorov. Časový limit stanovenej písomnej teoretickej skúšky bol 85 minút, pričom maximálny počet bodov bol tiež 85. Správna odpoveď na otázku mohla byť jedna, viac možností alebo aj dokonca žiadna. V tomto školskom roku 2021/2022 bol použitý inovovaný hodnotiaci systém. Systém vyhodnocuje správnosť automaticky, ale zohľadňuje aj rýchlosť odpovedí. Najrýchlejší študent prešiel skúškou za 8 minút, avšak podľa výsledku sa mu rýchlosť neoplatila. Najšikovnejší študenti sa hravo dostali nad 60 bodov. Tento výsledok nás veľmi teší, pretože vieme, že v tomto náročnom období stále poznačenom kovidom udržať vysokú úroveň vedomostí nie je jednoduché. ### Deväť študentov teraz čaká veľké finále Práve pred pár dňami, 17. mája 2022, organizátor **Inter Cars Slovenská republika s.r.o.** vyhlásil výsledky druhého kola a zo 62 najlepších študentov vybral 9, ktorí postúpili do národného finále. To sa bude konať 28. mája tohto roku v bratislavskom Bory Mall. *Vyberáme z oficiálnej správy organizátora:* Začali sme v Galante na SOŠ technickej, kde sa stretli v súťaži študenti zo západného Slovenska. Na východnom Slovensku nás privítala typickou pohostinnosťou SOŠ automobilová, Košice. A šnúru regionálnych kôl sme ukončili v dielňach praktického výcviku, Vlkanová, Spojenej školy Banská Bystrica. Veľkú vďaku si zaslúžia najmä učitelia a majstri odborných výcvikov, ktorí svojich študentov pripravovali na skúšky a taktiež osobne sprevádzali na regionálnej súťaži. Nebolo to jednoduché, študenti prešli desiatimi celkom náročnými skúškami, či už na vedomosti alebo zručnosti. Ako uviedol Henrich Autner, projektový manažér Inter Cars: „znalosti a zručnosti študentov sme preverili na desiatich stanoviskách s naozaj pestrým a hlavne odlišným zameraním. Skúška zameraná na brzdy preverila v časovej tiesni schopnosť zmerať hádzavosť brzdového kotúča spolu s osadením na to určeného meradla. Problém so zapaľovaním vozidla bolo, tak isto, nutné vyriešiť do 15 minúť. Chybný elektrický okruh spolu s kontrolkou Check Engine? Riešením mohla byť poistka. Klasický pneuservis preveril študentov viac, než sme očakávali. K tomu bonus vo forme identifikácie značenia prémiovej pneumatiky. Práca s regloskopom dala študentom zabrať jednoznačne najviac. Spolu s identifikáciou desiatich kusov náhradných dielov sa študenti na týchto stanoviskách natrápili najviac. Zisťovali sme tiež znalosti z oblasti olejového segmentu, preverili sme v krátkosti aj teoretické vedomosti v krátkom, ale náročnom elektronickom teste. Čerešničkou bola skúška zameraná na prácu s diagnostikou KTS od priateľov z firmy BOSCH. Poslednou, skôr edukačnou skúškou, bola práca s moderným elektronickým e-Katalógom organizátora súťaže, Inter Cars. Na príjemné počudovanie, mnohí študenti už s katalógom pracovali. A tak prešli skúškou pozostávajúcou z vyhľadávania vybraných dielov bez starostí.“ Veľkým motivátorom pri skúškach boli i samotné finančné odmeny, ktoré získali nielen prvý traja študenti ale i školy, z ktorých študenti prišli. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, spoločnosť Inter Cars venovala budúcim mechanikom pracovné oblečenie (monterky, tričká, rukavice) a spomienkové predmety na Young Car Mechanic. Finančnú odmenu a  poďakovanie za organizáciu si zaslúžili aj tri hosťujúce školy: SOŠ technická Galanta, SOŠ automobilová Košice a Spojená škola Banská Bystrica. Regionálne kolá Young Car Mechanic neboli len o samotnej súťaži, ale taktiež o možnosti získať nové dôležité informácie z najmodernejších technológii v opravárenskom segmente. V  tomto ročníku sme v spolupráci s našim partnerom Bosch predstavili ADAS DAS 3000, kde po odbornej prezentácii mohli študenti sami vyskúšať ako systém funguje. Veríme, že súťaž Young Car Mechanic mnohým účastníkom rozšírila obzory, priniesla nové vedomosti a pripravila tak do ďalšieho štúdia a tých najlepších do národného finále, ktoré sa uskutoční 28.5.2022 v Bory Mall v Bratislave.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »