Aktuality

Za takéto parkovanie sa ukladajú pokuty, aj keď tam nie je zákaz státia. Vysvetľujeme prečo.

V nasledujúcom príspevku sa budeme venovať pokutám, ktoré sú pre motoristu pripravené v prípade, že zaparkuje v rozpore so zákonmi. Aktualizácia príspevku z 3.2.2022.

Dopravná poradňa Autoviny.sk

PARKOVANIE V PROTISMERE VĽAVO je podľa sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní pokutované čiastkou za 20 až 40 eur (ilustračná fotografia po grafickej úprave)
PARKOVANIE V PROTISMERE VĽAVO je podľa sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní pokutované čiastkou za 20 až 40 eur (ilustračná fotografia po grafickej úprave)

Na fotografii vyššie môžete vidieť päť automobilov, ktoré sú zaparkované na kraji cesty s dvomi protismernými jazdnými pruhmi. Pripomíname, že ide o ilustračnú fotografiu po grafickej úprave pre názornú ukážku situácie, ktorú budeme opisovať.

Využijeme pritom dva záväzné dokumenty: § 23 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 a Vestník Ministerstva vnútra SR so sadzobníkom pokút udeľovaných v blokovom konaní, teda na mieste.

Podľa odseku 1 paragrafu 23 Zákona o cestnej premávke (Zastavenie a státie) platia nasledovné pravidlá:

  • Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty;
  • Na jednosmernej ceste môže zastaviť a stáť vpravo i vľavo;
  • Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy;
  • Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.

Z tohto dôvodu je v sadzobníku pokút nasledovný popis priestupku a výška blokovej pokuty:

  • Zastavenie v protismere vľavo: 20-40 €
  • Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy: 30-50 €
  • Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy: 30-50 €

Ak by policajná hliadka našla takto zaparkované automobily, ako sú na fotografii hore, službukonajúci policajt by bol oprávnený prvému, druhému a piatemu vozidlu udeliť blokovú pokutu vo výške 40 eur za zastavenie v protismere vľavo a ďalších 50 eur, pretože pri státí nezostal jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Dokopy by to bolo za 90 eur.

Dopĺňame, že v zmysle paragrafu 12 Zákona o priestupkoch č. 372/1990 sa sankcie viacerých priestupkov v jednom konaní nezlučujú, ale vyberie sa najvyššia zo sankcií, teda v blokovom konaní by uvedení vodiči reálne mali dostať pokutu vo výške 50 eur.

O skutočnom význame tohto zákazu určite môžeme polemizovať, napriek tomu odporúčame dodržiavať zákon o cestnej premávke.

Od 1. marca 2022 nebude možné zastaviť a stáť na chodníku len tak

Parkovanie na chodníku je možné len do 1. marca 2022, od tohto termínu je účinná novela Zákona o cestnej premávke, ktorá takúto možnosť pre automobily ruší.
Parkovanie na chodníku je možné len do 1. marca 2022, od tohto termínu je účinná novela Zákona o cestnej premávke, ktorá takúto možnosť pre automobily ruší.

V súčasnosti podľa Zákona o cestnej premávke platí, že ak to nie je zakázané, vodiči vozidiel do 3,5 tony môžu zaparkovať na chodníku, ktorý je hneď vedľa cesty, a to v prípade, že pre chodcov ostane voľných aspoň 1,5 metra šírky chodníka. To sa od 1. marca tohto roka mení. Na základe novely Zákona o cestnej premávke s termínom účinnosti 1. marca 2022 sa upravuje znenie odseku 2 paragrafu 52 nasledovne:

  • Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Celkom sa teda vypúšťa všeobecné dovolenie parkovať automobilom na chodníkoch. Na miestach, kde to povolené bude, bude umiestnená príslušná dopravná značka. Ak bude zachovaná voľná šírka chodníka aspoň 1,5 metra, môžu byť na chodníku zaparkované bicykle aj motocykle (motorky, skútre).

Téme sme sa venovali v nasledujúcom príspevku:

Prečítajte si aj:


Motoristi, pozor! Novela zákona ruší parkovanie na chodníkoch a ustanovuje povinný odstup od cyklistov

Peter Orosz


Prečítajte si aj:


Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Množstvo vodičov to robí nesprávne

ERIK STRÍŽ


Na takýchto križovatkách prednosť sprava neplatí, aj keď nemajú značky regulujúce prednosť v jazde

ERIK STRÍŽ


Autá s osobitným evidenčným číslom nemusia dodržiavať zákaz vjazdu ani viaceré ďalšie zákazy

ERIK STRÍŽ


Sú samolepky na tabuľky s EČV legálne? Čo sa s nimi stane na STK a pri policajnej kontrole?

ERIK STRÍŽ


Vedeli ste, že sady na opravu defektu nemožno použiť za každých okolností?

Redakcia (s)


Máte riadne vyplnený riadok 12 na svojom vodičskom preukaze? Čo znamenajú číselné kódy?

ERIK STRÍŽ


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie