Aktuality

Veľká česť pre Škodu! Prvýkrát preberie zodpovednosť za celosvetový vývoj podvozkovej platformy MQB-A0

MQB A0

Značka Škoda prevzala s okamžitou platnosťou zodpovednosť za vývoj už existujúcej globálnej platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen. Na jej základe budú koncernové značky Škoda a Volkswagen vyvíjať nové vstupné modely pre regióny s vysokým rastovým potenciálom, ako sú India, Rusko, Afrika a krajiny ASEAN a Latinskej Ameriky. Po platforme MQB-A0-IN, ktorú spoločnosť Škoda špeciálne upravila pre indický trh, teraz česká automobilka prvýkrát preberá zodpovednosť za globálnu platformu. Do realizácie tohto zámeru značka vkladá svoju vysokú odbornosť v oblasti vývoja, schopnosť koordinácie komplexných koncernových projektov a skúsenosti zo vstupných segmentov v jednotlivých regiónoch.

Thomas Schäfer, predseda predstavenstva značky: „Prevzatím zodpovednosti za globálnu platformu MQB-A0 zodpovedá spoločnosť Škoda Auto prvýkrát za celosvetový vývoj platformy. Vkladáme do nej svoju odbornosť v oblasti vývoja, preberáme ešte väčšiu zodpovednosť v koncerne Volkswagen a zároveň upevňujeme pozíciu sídla spoločnosti Škoda ako dôležitej európskej lokality vývoja pre koncern. Som presvedčený, že na základe globálnej platformy MQB-A0 sa nám podarí získať veľa nových zákazníkov a posilníme postavenie koncernu vo vstupných segmentoch."

Johannes Neft, člen predstavenstva za oblasť technického vývoja, doplnil: „Tím našich zamestnancov Technického vývoja má hlboké znalosti o vstupných segmentoch, čo teraz zúročujeme pri vývoji globálnej platformy MQB-A0. Je to pre nás skvelé ocenenie a zároveň veľká motivácia, aby sme tento projekt doviedli k úspechu. Na báze tejto platformy vzniknú nové modely, ktoré budú presne prispôsobené rozmanitým potrebám zákazníkov v rôznych regiónoch."

Globálna platforma MQB-A0 sa bude používať po celom svete a slúžiť ako základ pre nové modely so spaľovacími motormi vo vstupných segmentoch. Pozornosť pritom bude zameraná na Indiu, Latinskú Ameriku, Rusko, Afriku a krajiny Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Na týchto trhoch sa vstupným segmentom prikladá zásadný význam, zároveň poskytujú ďalší potenciál rastu.

Škoda MQB A0

Noví vysoko kvalifikovaní zamestnanci

V súvislosti so zodpovednosťou za globálnu platformu MQB-A0 bude česká automobilka potrebovať nových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, najmä v oblasti technického vývoja. Niektorí do tohto projektu prejdú z iných pozícií, z väčšej časti však pôjde o novoprijatých pracovníkov.

Prevzatím zodpovednosti za globálnu platformu MQB-A0 vytvára česká automobilka dôležitý predpoklad na to, aby v rámci svojej stratégie "NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030" smerovala v dlhodobom horizonte na pozíciu najúspešnejšieho európskeho výrobcu automobilov na rastových trhoch, a to v Indii, Rusku a severnej Afrike.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie