Liter benzínu môže čoskoro stáť aj 2 eurá! Nová ekologická daň na palivo je jednou z možností, ako dostať staré autá z cesty

Po schválení klimatického balíčka bude jednou z priorít EÚ zredukovať počet spaľovacích áut na cestách.
Vydané  Text: 
V rámci Európskej zelenej dohody si EÚ prostredníctvom európskeho klimatického predpisu stanovila záväzný cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. To znamená, že súčasné úrovne emisií skleníkových plynov musia v nasledujúcich desaťročiach výrazne klesnúť. Ako medzistupeň ku klimatickej neutralite zvýšila EÚ svoje ambície v oblasti klímy do roku 2030 a zaviazala sa znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. [EÚ pracuje na revízii svojej legislatívy](https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-plan-for-a-green-transition/) v oblasti klímy, energetiky a dopravy v rámci balíka Fit for 55 s cieľom zosúladiť súčasné právne predpisy s ambíciami do roku 2030 a 2050. ### DRAHÉ CIELE [Zástupcovia firiem bijú na poplach.](https://slovensko.hnonline.sk/8756518-je-zbytocne-bojovat-proti-tomu-co-prichadza-z-eu-treba-sa-prisposobit-tvrdi-sulik) Ak dôjde ku schváleniu súčasnej podoby balíka Fit for 55, **musíme očakávať postupné zdražovanie energií aj samotných výrobkov.** Pre neustále rastúce náklady na elektrickú energiu môžu niektoré firmy pristúpiť k ukončeniu výroby na Slovensku. Alternatívou pre firmy môže byť presunutie výroby do krajín s benevolentnejšími emisnými normami v Ázii alebo USA. **Generálny riaditeľ rafinérie Slovnaft, Marek Senkovič, očakáva zvyšovanie daní na motorové palivá,** ďalší rast ceny emisných povoleniek či tlak na využívanie extrémne drahého zeleného vodíka. Investície na dekarbonizáciu si podľa neho vyžiadajú bilióny eur.
### STARÉ AUTÁ SKONČIA Po schválení ambicióznych klimatických cieľov tak budeme svedkami postupnej diskriminácie spaľovacích vozidiel s cieľom urýchliť prechod na elektromobilitu. **Pokiaľ bude chcieť Európska únia dosiahnuť karbónovú neutralitu, musí nájsť spôsob, ako dostať staré autá z verejných komunikácií.** O jednom z možných opatrení sme len prednedávnom informovali – v pláne je napríklad zavedenie [celoeurópskeho diaľničného mýta,](https://www.autoviny.sk/novinky/122659/dialnicna-znamka-skonci-europska-unia-bude-vyberat-myto-na-zaklade-vypustanych-emisii-a-prejdenych-kilometrov) ktorého cenu bude zohľadňovať druh pohonu pod kapotou. Benzínové a naftové vozidlá si tak v budúcnosti pravdepodobne priplatia za jazdu na diaľnici. Ako spomínal Senkovič, **alternatívou je tiež priame zvyšovanie daní na motorové palivá.** Toto opatrenie by mohlo priniesť radikálny nárast cien pohonných hmôt, a to najmä benzínu a nafty. Je možné, že **za liter benzínu v blízkej budúcnosti zaplatíme aj dve eurá.**
Environmentálne ciele EÚ by sa podľa Senkoviča dali docieliť aj menej invazívnymi opatreniami. Všetky automobily v celej EÚ navyše podľa Senkoviča vyprodukujú iba približne dvojnásobok emisií, ako desať najväčších znečisťovateľov ovzdušia v EÚ. Z nich je pritom sedem nemeckých uhoľných elektrární. Netreba zabúdať ani na to, že výroba elektromobilov a energie na ich pohon nie je bez uhlíkovej stopy – veľkými otázkami v tomto smere naďalej zostávajú ťažba surovín na výrobu batérií, energeticky náročná výroba či následná recyklácia týchto vozidiel. ### KTO ZNEČISŤUJE NAJVIAC? [Nezisková vedecká organizácia UCS](https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions) zverejnila graf znázorňujúci podiel vypúšťaných emisií CO2 s ohľadom na jednotlivé krajiny. Suverénne najväčšími znečisťovateľmi sú Čina (28 %) a USA (15 %). Nasledujú krajiny ako India, Ruská federácia, Japonsko či Nemecko.
Najväčší producenti emisií CO2 podľa krajín
Všetky krajiny Európskej únie sa na znečisťovaní podieľajú len necelými desiatimi percentami, v rámci ktorých [predstavuje doprava 30 % podiel.](https://www.transportenvironment.org/press/transport-now-europe%E2%80%99s-biggest-climate-problem-eea-data#:~:text=When%20international%20transport%20is%20included%2C%20the%20share%20of,of%20which%20international%20aviation%20and%20shipping%20represent%207.3%25.) Ak by sme kategóriu dopravy rozobrali na drobné, osobná automobilová doprava starého kontinentu v globále predstavuje zanedbateľný percentuálny dopad na životné prostredie. Akýkoľvek zákaz výroby a predaja spaľovacích vozidiel by tak v konečnom dôsledku mal nízky vplyv na globálne čísla vypúšťaných emisií CO2.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement