Aktuality

Keď zlyhá metodika: Na STK mali mať skreslené výsledky aj nové autá, zisťovali sme podrobnosti

Ilustračná fotografia, reprofoto: skúška bŕzd na vozidle na stanici technickej kontroly (STK)
Ilustračná fotografia, reprofoto: skúška bŕzd na vozidle na stanici technickej kontroly (STK)
Zdroj: TESTEK, a.s.
EDITOROV VÝBER: Za informácie v tomto príspevku ručíme

Zhrnutie:

  • vylepšená skúška bŕzd mala spôsobiť problémy aj majiteľom nových vozidiel;
  • problémom nemali byť samotné vozidlá, ale metodika samotnej skúšky;
  • sporná metodika sa neplánovala využívať na všetkých vozidlách;
  • vyvstáva otázka, do akej miery môžu motoristi dôverovať ostatným skúškam, keď táto bola sporná;
  • na naše otázky odpovedal zástupca TESTEKu.

Nové auto, zlé brzdy?

Občas sa aj k nám donesie informácia, že relatívne nové auto neprešlo niektorou zo skúšok na prvej technickej kontrole (TK) po štyroch rokoch od prvej evidencie. V skutočnosti tieto informácie bývajú zmätočné, pretože obyčajne ide o problém nie na technickej kontrole, ale na emisnej kontrole, a zatiaľ všetky avíza doručené do redakcie sa týkali naftových motorov, ktoré neboli používané odporúčaným spôsobom. Skrátka, málo najazdených kilometrov, krátke jazdy, podtáčanie motora, to všetko naftovému motoru škodí, dokonca aj novému. Druhou stranou veci sú potom skutočné problémy na technickej kontrole, za ktoré si môže sám motorista - zanedbá správnu funkčnosť vonkajšieho osvetlenia (napr. zle nasadené alebo vypálené žiarovky) alebo prirodzené opotrebovanie bŕzd.

Spoločnosť TESTEK ešte koncom minulého rok avizovala, že vinou zmeny metodiky merania brzdového systému vozidiel môže dôjsť k zvýšenému počtu vozidiel, ktoré skúškou neprejdú úspešne. Išlo o vskutku nevšednú záležitosť, pretože sa netýka samotných motoristov a ich vozidiel, ale o problém na strane prevádzkovateľov STK.

O čo vlastne išlo?

Výsledok skúšky závisí od spôsobu merania

Predstavte si, že v zimnom období dbáte na technickú kondíciu svojho vozidla, obzvlášť pred technickou a emisnou kontrolou. Necháte si vozidlo skontrolovať v servise, zaplatíte aj menej dôležité preventívne servisné úkony, poctivo dolejete všetky prevádzkové kvapaliny a dôsledne skontrolujete brzdy, geometriu či stav podvozka. Napriek tomu vaše auto, hoci aj štvorročné, opustí skúšobňu technickej kontroly ako nevyhovujúce.

Dôvodom pritom nie je skutočný technický stav vozidla, ale podmienky, v ktorých bolo testované. TESTEK ešte v decembri zverejnil dokument s názvom Prečo po 1.1.2021 môžu nastať pri technickej kontrole problémy s jazdnou skúškou bŕzd? Išlo o správu pre motoristov, ale aj pre prevádzkovateľov staníc technickej kontroly (STK).

Podstatou veci bolo, že od 1. januára 2021 sa má pri niektorých automobiloch vykonávať skúška brzdového systému mimo valcovej skúšobne, teda na vozovke, s malou úpravou. Ide napríklad o vozidlá s nízkou svetlou výškou a niektorými druhmi pohonu viacerých náprav. Pri nich by mohlo na valcovej skúšobni dôjsť k poškodeniu niektorej časti vozidla, pri podobných prípadoch európska smernica počíta s tzv. vykonaním jazdnej skúšky bŕzd s meraním dosiahnutého spomalenia.

Aj pre túto metodiku merania existujú štandardné tabuľky a údaje, ktoré stanovujú limitné hodnoty spomalenia. Tie sú však dimenzované na čistú vozovku nezohľadňujú reálne fyzikálne podmienky vozoviek pri námraze alebo zasnežení či po daždi. Je prirodzené, že na snehu, ľade či mokrej vozovke bude mať aj technicky špičkové vozidlo dlhšiu brzdnú dráhu, resp. dlhšie spomalenie. A toto mal byť problém, pretože vyhodnocovanie tieto faktory nezohľadňuje (resp. zohľadňuje v nedostatočnej miere).

Mohlo sa tak stať v prípade, že prevádzkovateľ STK nemal k dispozícii zastrešený priestor pre vykonávanie takejto kontroly, prípadne keď nastali mimoriadne nevhodné poveternostné podmienky v čase vykonávania skúšky.

Koľko vozidiel bolo takto ovplyvnených?

Zaujímalo nás, či sa predpovede spoločnosti TESTEK potvrdili a motoristi odchádzali zo skúšok rozčarovaní. Spoločnosť TESTEK, a.s. zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly a je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou ako inšpekčný orgán podľa normy ISO/IEC 17020:2012 s číslom osvedčenia I-022.

Problematických prípadov našťastie nebolo veľa,“ uviedol pre Autoviny.sk Marián Rybianský zo spoločnosti TESTEK, a.s. „... v januári 2021 bolo z 5896 vykonaných jazdných skúšok iba 11 vozidiel (0,19 %) vyhodnotených ako nedostatočne brzdiacich.“

kategória vozidla
celkový počet technických kontrol pravidelných na vozidlách príslušnej kategórie
z toho technické kontroly pravidelné, pri ktorých bola vykonaná jazdná skúška bŕzd (prenesené údaje z merania spomalenia mobilnou aplikáciou mSTK)
počet kontrol
počet kontrol s vyznačenou vážnou chybou 1.2.2.1 (Účinok prevádzkovej brzdy nie je dostatočný, ale je rovný alebo väčší než 50 % minimálneho predpísaného zbrzdenia)
počet kontrol s vyznačenou nebezpečnou chybou 1.2.2.2 (Účinok prevádzkovej brzdy nie je dostatočný a je menší ako 50% minimálneho predpísaného zbrzdenia)
M1, M1G
 48240
 4501
3
0
N1, N1G
 5882
 609
1
0
M2, M2G
 31
 0
0
0
M3, M3G
 520
 0
0
0
N2, N2G
 926
 46
0
0
N3, N3G
 2759
 30
3
0
T
 772
 710
3
1
TABUĽKA: Štatistiky neúspešnosti brzdnej skúšky vozidiel na STK z celej SR v januári 2021 (zdroj: TESTEK, a.s.)

Rybianský pokračuje: „Spočiatku sa niektorí technici STK skutočne snažili vykonávať jazdnú skúšku na neupravených plochách so snehom alebo ľadom na povrchu. Nedosiahnutie predpísaného spomalenia potom nesprávne hodnotili ako chybu vozidla, hoci v skutočnosti zaň mohli fyzikálne zákony. Praktiky z uplynulých rokov, kedy neexistovala efektívna kontrola nad dosiahnutými výsledkami merania pri jazdnej skúške, a bolo tak možné predstierať, že fyzikálne zákony na Slovensku neplatia, však už naďalej možné nie sú. Treba oceniť prevádzkovateľov STK, ktorí aj v regiónoch s náročnejšími podmienkami v zimnom období rýchlo pochopili, že plochy na vykonávanie jazdnej skúšky musia byť od snehu a ľadu očistené. Inak prosto účinok bŕzd vozidla jazdnou skúškou objektívne skontrolovať nemožno. Od mnohých z nich sme mali spätnú väzbu, že sa na novú situáciu pripravili ešte pred príchodom zimy práve vďaka tomu článku na našom webe.“

Stále nevyriešený systémový problém?

Nakoniec sa teda nenaplnili scenáre, ktoré prirodzene prichádzali do úvahy, že stovky motoristov budú musieť abslolvovať opakovanú technickú kontrolu svojich vozidiel. Za prvé malo ísť len o skúšky niektorých vozidiel, ktoré nemožno postaviť na valcovú skúšobňu, navyše muselo dôjsť k ďalšej neštastnej zhode okolností - nevhodného počasia a zanedbania starostlivosti o exteriérové priestory.

Tento problém však všeobecne vyriešený zdanlivo stále nie je, existuje pravdepodobnosť, že sa ešte počas tohto roka skutočne vyskytne niekoľko prípadov, keď motorista odíde z kontroly svojho vozidla s nevďačným výsledkom, za ktorý fakticky nenesie zodpovednosť.

Ak chce byť prevádzkovateľ STK schopný vykonávať kontroly, musí si takúto plochu zabezpečiť. Ak ju zabezpečiť nedokáže, nemôže vykonávať technické kontroly. Zdá sa, že poslednú zimu ju dokázali zabezpečiť všetci prevádzkovatelia STK v SR,“ dodáva Rybianský zo spoločnosti TESTEK, a.s..

Situácia v každom prípade z pohľadu bežného motoristi vrhá tieň nespravodlivosti na celý systém technických kontrol. Tie sú vo veľkej miere regulované a metodiky sú presne stanovené. Ak existujú výnimky, sú zahrnuté do metodických usmernení. Napriek tomu sa môže vyskytnúť takto sporné miesto v kontrole, ktoré je vyslovene závislé na okolnostiach, ktoré nevie ovplyvniť motorista, ale zodpovednosť za ne nesie prevádzkovateľ stanice technickej kontroly (STK).

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie