Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Množstvo vodičov to robí nesprávne

V skutočnosti nejde o nič zložité, avšak v praxi sa často stretávame s nepochopením križovatky vodičmi a následnými komplikáciami.
Vydané  Text: 
Ako sa správne otáčať v križovatke tvaru H, ak je medzi pruhmi električková trať? Takéto miesta sa nachádzajú napríklad na Ružinovskej v Bratislave. Reprofoto Google Maps
### Otázka z praxe Niekedy sa aj nad celkom bežnými križovatkami pozastavíme a rozmýšľame, ako cez ne správne prejsť. Právnici a odborníci na dopravu neraz vedú dlhé spory o správne riešenie komplikovanej dopravnej hádanky, ale vodič sa musí rozhodovať v zlomku sekundy a správne na prvý pokus. Zároveň musí dúfať, že rovnako správne uvažujú aj vodiči ostatných vozidiel. Vo veľkej miere za tieto komplikácie pri riešení dopravných úloh v praxi môže nesprávne vyhotovený tvar križovatky, chýbajúce značenia a neohraničenie ciest. Nie je to ale prípad takejto križovatky v tvare písmena H, ktorá nie je ani kuriózna, ani nevšedná a jej fyzické vyhotovenie je na dobrej úrovni. Ide o križovatku dvoch protismerných ciest, medzi ktorými je električková trať (alebo vlaková či obyčajný ostrovček) a ktoré sú prepojené so zámerom vytvoriť medzi nimi priechod pre vozidlá. Uvedená križovatka vyzerá takto:
Takéto križovatky sa nachádzajú napríklad na Ružinovskej v Bratislave a hoci sú denno-denne využívané tisícmi vodičov, mnohí sa otáčajú nesprávne. Reprofoto Google Maps
Ako sa majú vodiči radiť v prípade, že sa obaja naraz (alebo viacerí) otáčajú v rovnakej križovatke?
### Riešenie podľa Zákona o cestnej premávke Množstvo vodičov sa aj v takejto križovatke **zachová nesprávne a svojím vozidlom zachádzajú čo najviac vpravo**. V takomto prípade si dve protismerné vozidlá križujú trasu a zbytočne vzniká spomalenie a zastavenie premávky. Domnievajú sa, že sa riadia Zákonom o cestnej premávke, konkrétne paragrafom 18, ktorý prikazuje protiidúcim vozidlám vyhýbať sa vpravo. Lenže v tomto prípade nehovoríme o vyhýbaní sa, ale o otáčaní sa v križovatke. Na otáčanie sa vzťahuje **paragraf 22 Otáčanie a cúvanie**, taktiež v [Zákone o cestnej premávke č. 8/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/). A ten sa hneď na začiatku odvoláva na paragraf 19 o odbočovaní, kde je riešenie takejto situácie priamo opísané v odseku 3: * Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. * **Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy** s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. * **Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo**.
SPRÁVNE RIEŠENIE: Takto sa máte správne otáčať v križovatke tvaru H. Ako vodič so zámerom otočiť sa do opačného smeru sa máte držať čo najviac vľavo. Rovnaké pravidlo platí aj pre vodiča v protismere. Reprofoto Google Maps
Samozrejme platí, že **električka má v takejto križovatke prednosť** a aj to, že akonáhle je vodič uprostred týchto dvoch protismerných ciest (teda napr. na električkovej trati), musí dávať **prednosť vozidlám idúcim sprava**, ak to nie je dopravnou značkou určené inak. **AKTUALIZÁCIA 20.5.2021 14:45 hod**: Takéto riešenie vo svojom odbornom blogovom príspevku popisuje aj dopravný analytik Jozef Drahovský a v rovnakom zmysle odpovedajú viaceré dopravné poradne. ### Iný pohľad – je to sústava križovatiek Lenže ako bolo napísané v úvode článku, viac odborníkov môže mať na rovnakú vec rozdielne názory. Dopravný špecialista Ján Bazovský nás upozorňuje, že uvedený príklad považuje za **sústavu križovatiek**, v ktorých sa uplatňujú štandardné dopravné predpisy – teda jazda vpravo. V takomto prípade by vodič so zámerom otočiť sa po modrej šípke mal zájsť čo najviac vpravo, respektíve do stredu mierne vpravo, zatiaľ čo vodič idúci po červenej šípke tiež – tým by sa zachovalo pravidlo jazdy vpravo – teda vzniká spor s príkazom otáčania sa čo najviac vľavo. Takéto riešenie síce avizujeme v treťom príklade s fialovou šípkou, avšak jedná sa o odlišnú situáciu na veľmi podobnej križovatke – a práve aktuálnu situáciu v tomto prípade považujeme za kľúčovú. *- koniec aktualizovanej časti článku* ### Komplikovanejšia prax Častokrát sa v teréne vyskytne taká križovatka, v ktorej sa vodič nechce otočiť, ale prejazdom cez križovatku v skutočnosti odbočuje vľavo. Je to prípad takejto križovatky, taktiež v Bratislave:
V takomto prípade sa vodič vozidla idúceho po svetlomodrej šípke riadi rovnakými pravidlami ako v predchádzajúcom príklade. Opäť sa musí držať čo najviac vľavo a dať prednosť vozidlám idúcim sprava (po Ružinovskej). Zároveň platí, počas tohto manévra nemôže prejsť do protismeru na jednosmernej ceste, ak by to poloha cieľa jeho cesty (C) vyžadovala. REPROFOTO Google Maps
Existujú ale aj také križovatky, ktorých riešenie je o niečo náročnejšie kvôli menej prehľadnému vyhotoveniu križovatky. Príkladom je táto **križovatka Vajnorskej a Turbínovej ulice v Bratislave**:
Križovatka Vajnorskej a Turbínovej v Bratislave. Ako má jazdiť vodič idúci po fialovej šípke do cieľa (C)?
Treba si uvedomiť, že na prvom mieste **vodič bieleho vozidla idúceho z Turbínovej dáva prednosť vodičovi vozidla idúcemu po fialovej šípke**, pretože Turbínová je v tomto prípade vedľajšia cesta a Vajnorská hlavná. To znamená, že vodič bieleho vozidla musí jazdiť tak, aby vodič na fialovej trase nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Vodič idúci po fialovej šípke teda najprv jazdí čo najviac vľavo a následne prechádza popri bielom vozidle sprava, pretože potrebuje jazdiť po pravej strane cesty. Počas celej doby mu vodič bieleho vozidla dáva prednosť. **Ak už predtým biele vozidlo vošlo do križovatky** a dáva ďalším vozidlám prednosť stojac na električkovej trati, vodič idúci po fialovej šípke by mal biele vozidlo obísť sprava, pretože cieľom (C) auta na fialovej šípke je vedľajšia cesta kolmá na hlavnú. Ideálnym riešením je, aby na týchto sporných miestach boli jednoznačne vyznačené jazdné pruhy a riadne použité zvislé dopravné značky.

Kto nahradí škodu, ak vinník nehody nie je vlastníkom auta?

Týka sa to každého, kto si auto strieda v rodine alebo jazdí na firemnom.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »