Ako dlho vám ešte platí vodičák? Od piatka možno jazdiť aj s prepadnutým, rozhodol Európsky parlament (Omnibus II)

Od 6. marca 2021 platí generálny pardon pre všetkých motoristov, ktorí medzičasom prišli o vodičské oprávnenie.
Vydané  Text: 
Pandémia ochorenia COVID-19 a opatrenia na jej potlačenie majú vplyv aj na motoristov. Autoškoly a autority školiace a vydávajúce vodičské oprávnenia a vodičské preukazy sa stretávajú s rovnakými reštrikciami ako mnoho iných oblastí života a podnikania, nemôžu fungovať v štandardných režimoch, čo predlžuje aj termíny dodania služieb a s tým súvisiace zákonné lehoty. Ak napríklad vodič z povolania potrebuje aktualizovať platnosť svojho vodičského oprávnenia, môže sa dostať do situácie, že mu kvôlu neúmernej čakacej dobe nebude včas oprávnenie predĺžené, tým pádom sa fakticky dostáva do sporu medzi výkonom povolania a zákonom. Európsky parlament na tieto situácie prihlada a ešte vo februári prijal opatrenia pod názvom Omnibus II, ktoré vstúpili do platnosti minulý piatok 6. marca 2021. Platnosť prepadnutých vodičských oprávnení a Európskych profesijných preukazov (EPP) predĺži o 10 mesiacov. Rovnaký generálny pardon vstúpil do platnosti aj v prvej polovici minulého roka. Výnimka však teraz platí len pre preukazy, ktoré prepadli alebo prepadnú do konca júna 2021 a prepadnutými vodičákmi možno jazdiť len v rámci členských krajín Európskej únie. *Európsky profesijný preukaz (EPP) je elektronické potvrdenie preukazujúce, že odborník splnil všetky potrebné podmienky na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v hostiteľskom členskom štáte alebo uznávanie odborných kvalifikácií na účely usadenia sa v hostiteľskom členskom štáte*, [uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojich webstránkach](https://www.minedu.sk/europsky-profesijny-preukaz). **Európske naridenie Omnibus II** nadväzuje na minuloročný Omnibus I, ktorý sa v súvislosti s prvou vlnou pandémie COVID-19 týka časového rozpätia od 1. februára 2020 do 31. augusta 2020 a predĺžil platnosť dokladov a kontrol (napr. TK) o 7 mesiacov, uvádza [české Ministerstvo dopravy](https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy) na svojich webstránkach. V tlačových materiáloch slovenských ministerstiev sme zmienku o novom európskom nariadení nenašli, je však platné aj pre Slovenskú republiku. ### Doby platnosti vodičských oprávnení * vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023, * vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032, * platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak. * platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak. * platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti. ([zdroj: Slovensko.sk](https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_vydanie-vymena-obnovenie-a-n)) **Tip na článok**: [Autoškoly počas pandémie COVID-19](https://autoviny.sk/obsah/znacka/autoskola) ### Jazykové okienko: Prečo sa píše ochorenie práve ako „COVID-19“? Názov ochorenia COVID-19 nemožno nahradiť výrazmi ako „kovid“, „covid“, „Covid-19“ či „koronavírus“. Má to svoj dôvod, a to ten, že COVID-19 je v podstate skratkové slovo utvorené z anglického spojenia *coronavirus disease 2019*. Toto skratkové slovo sa neskloňuje, teda vždy sa uvádza vo svojej základnej podobe. ([zdroj](https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9617/)) Je potrebné rozlišovať medzi COVID-19 a koronavírusom, pretože a **COVID-19 je infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom** SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, predtým dočasne ako 2019-nCoV, [zdroj](https://sk.wikipedia.org/wiki/COVID-19)) – teda podobne, ako chrípka (alebo influenza) je infekčné ochorenie spôsobené RNA vírusom z čeľade Orthomyxoviridae. ([zdroj](https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%ADpka))
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ