Magazín

Ceny za nové e-diaľničné známky v ČR sú odlišné pre LPG či hybridy, poznáme podrobnosti

Klasické ceny, nižšie náklady

V prvom rade treba spomenúť, že aj napriek tomu, že česká vláda uvádza, že náklady na výrobu známok budú nižšie, ich cena sa nemení.

Znamená to teda, že ročná známka pre vozidlá do 3,5 tony bude stáť 1500 korún.

30-dňová verzia bude za 440 korún a desaťdňovú si zaúčtujú 310 Kč.

Po novom ale české úrady poznajú aj tzv. ekologické autá. Pri nich bude cena za známku polovičná. Bude to teda, 750, 220 alebo 155 korún. Za ekologické autá sú považované všetky vozidlá, ktoré majú pohon na CNG alebo biometán. Tie, ktoré majú možnosť spaľovania LPG, budú platiť plnú sumu.

„Zelené autá“ majú zelenú

Naopak, úplne sú od poplatku za diaľnice oslobodené autá s elektrickým alebo plug-in hybridným pohonom. Tie musia mať buď špeciálnu poznávaciu značku, ktorú udeľujú úrady alebo ich majiteľ musí vyplniť špeciálny dokument. Ten je dostupný na stránkach eDalnice.cz. Aj tu však platí jedna výnimka. Pokiaľ má plug-in hybrid papierovo vyššie emisie ako 50g/km, nespadá do oslobodenej kategórie. Obrovskou výhodou je potom aj fakt, že diaľnice budú oslobodené od poplatku aj pre elektromobily alebo plug-in hybridy registrované v iných krajinách.

Pre zaujímavosť, Škoda Super PHEV má emisie CO2 40 g/km, Citroen C5 Aircross Hybrid 39 g/km , Kia Ceed SW PHEV 29 g/km.

Ďalšou kategóriou, ktorá nebude platiť poplatky za diaľnice je, ŤZP (ZŤP). Avšak držiteľ preukazu ŤZP, na ktorého je auto registrované musí byť v čase jazdy po diaľnici vo vozidle prítomný. Nestačí, že je to len jeho auto. Polícia alebo colná kontrola môže vodičovi udeliť pokutu pokiaľ ZŤP pacient nebude v čase jazdy po diaľnici vo vozidle. Od poplatku sú oslobodené aj vozidlá, ktoré slúžia na prepravu nezaopatrených detí liečených na nádorové ochorenie. V prípade kontroly sa musí vodič preukázať lekárskou správou alebo príslušným potvrdením.

Kde si môžem známku kúpiť?

Už od 1.12.2020 bude možné známku zakúpiť online na špeciálnej stránke alebo v aplikácii. Okrem toho bude možné známky nájsť aj na hraničných priechodoch. Nájdete ich taktiež aj na benzínových pumpách pred vjazdom na diaľnicu. Veľkou výhodou je, že máte 15 minútové okno od zakúpenia známky, kedy môžete údaje na nej zmeniť. Bohužiaľ, naši severozápadní susedia stále nemajú možnosť zakúpiť známku na 365 dní. Aktuálne ročné známky sú v platnosti až do 31.1.2021. Treba brať do úvahy dôležitú vec. Elektronická diaľničná známka platí od momentu zakúpenia. Jej platnosť končí vždy o 23:59:59 dňa, ktorý je posledným dňom platnosti.

Zdroje:

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.