Ako legálne predĺžiť splatnosť pokút a požiadať o ich splácanie?

Podarilo sa vám zjednať výšku pokuty za sumu, ktorá napokon veľmi nezaťažila mesačný rozpočet? Ministerstvo vnútra explicitne uvádza, že takéto kšeftovanie s policajtmi nenachádza oporu v zákone!
Vydané  Text: 
Priestupok, ktorého sa dopustí motorista pri prevádzke vozidla, môže byť vyriešený takzvaným napomenutím, ale nie odpustením. Tvrdí to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojich webových stránkach a pripomína, že rovnako ako odpustenie nie je možné ani zníženie výšky pokuty, pretože takýto inštitút nenachádza oporu v slovenskej legislatíve: „… je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím (blok)“ Ak je motoristovi udelená pokuta v takzvanom blokovom konaní, teda priamo na mieste, má povinnosť zaplatiť ju v plnej výške a v stanovenej lehote. Povinnosť zaplatiť má osoba, ktorá v tej chvíli sedela za volantom alebo riadidlami, ak sa jednalo o motocykel. Dôležité je vedieť, že proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania Na rozdiel od pokuty udelenej prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti, kedy má pokutovaný majiteľ vozidla možnosť znížiť si výšku pokuty až o celú jednu tretinu, ak ju vyplatí do 15 dní.

Pokuty nemusíte platiť v plnej výške! Poznajte svoje práva!

Ak vám prišla pokuta do schránky, máte šancu zaplatiť o celú tretinu menej. Môžete tak ušetriť stovky eur.

Na zaplatenie máte 15 dní, ale bez vodičáku

Ak ste na ceste spravili priestupok, za ktorý vás zastavil policajt a vyrubil vám pokutu v blokovom konaní, nemusíte ju zaplatiť hneď. **Máte na to až 15 kalendárnych dní.** Je to legálny a korektný spôsob odsunutia splatnosti pokuty, hoci prináša aj nepriaznivé kompromisy. Policajt vám až do jej zaplatenia zdrží vodičský preukaz, vy tak nemôžete šoférovať. Ako uvádza Ministerstvo vnútra, „podľa zákona o cestnej premávke (§ 71) policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem iného aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky … je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu.“ Pozor! Okrem príslušníkov Policajného zboru sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oprávnení prejednávať v blokovom konaní i príslušníci obecnej (mestskej) polície!  

Pokuta na splátky bez istoty odsúhlasenia

Ministerstvo vnútra ďalej upresňuje aj možnosť zaplatenia pokuty na splátky nasledovne: „V prípade, že účastník konania nemá možnosť zaplatiť uloženú pokutu v stanovenej lehote (15 dní odo dňa uloženia pokuty), je oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o splátkový kalendár. Takúto žiadosť však nie je MV SR povinné akceptovať v každom prípade. Vo všeobecnosti platí, že MV SR umožní splácať pokutu v splátkach v obzvlášť závažných prípadoch – najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.» Kontakt na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR nájdete na tomto odkaze  

Najkradnutejšie autá na Slovensku: Zlodeji nemajú záujem o všetky značky, nejde ani o predaje

Zlodeji áut vidia príležitosť najmä v tom, že ľudia parkujú svoje autá na vonkajších parkoviskách a mnohí na uliciach pred domami, hoci majú k dispozícii vlastné parkovisko za bránou. Krádež auta prebieha doslova v sekundách a výberu automobilu zvyčajne prechádza aspoň krátke sledovanie. Inokedy sa vraj zlodeji spoliehajú na náhodu, keď si skrátka vyhliadnu vopred určený model... Prečítať celé
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia