Aktuality

Takto najčastejšie podvádzajú technici na STK! Dozor otvorene zverejnil podvody z kontrol!

Porušenia predpisov technikov technickej kontroly na STK zistené pri odbornom dozore technickej služby technickej kontroly v prvom polroku 2020.

Stretli ste sa niekedy s tým, že technik na emisnej alebo technickej kontrole nesplnil všetky svoje povinnosti, obišiel ich alebo akokoľvek inak nedodržal metodické pokyny pre dané vozidlo? Pravdepodobne áno, pretože je to pomerne bežná prax a táto prax poukazuje na to, že svoj diel zodpovednosti za takéto profesionálne zlyhania technikov nesú samotní zákazníci. Tí sa v prípade neistoty, či ich automobil prejde technickou alebo emisnou kontrolou, rozhodnú dať technikovi úplatok s inštrukciou, že ich auto skrátka prejsť musí. Samozrejme, že technik to môže odmietnuť.

Pripomíname však, že nižšie uvedené zistenia nehodnotia, či boli tieto porušenia predpisov na úžitok alebo škodu zákazníkov.

Spoločnosť TESTEK zverejnila graf, v ktorom hodnotí pomery porušenia predpisov technikmi technickej kontroly na STK. Táto spoločnosť zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly uvedených v § 74 zákona č. 106/2018 Z. z.

Najčastejšie technici na STK porušujú predpisy a metodické pokyny súvisiace s prevádzkovými brzdami kontrolovaných vozidiel, a to v mimoriadnej miere, až v 68,48 percenta prípadov. Nasledujú porušenia predpisov súvisiace s parkovacími brzdami (21,21 percenta) a nevyznačenie chýb súvisiacich s osvetlením sa týkalo 10,30 percenta prípadov porušenia predpisov.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že najviac technici na STK podvádzajú v súvislosti s brzdami. Niekedy nesprávne vyhodnotia parametre, inokedy skúšky vôbec nerealizujú. V ďalších prípadoch sú porušenia predpisov cielene zmanipulované, ako pri meraní bŕzd na inej náprave alebo ovplyvnením brzdenia so zaradenou spiatočkou.

Porušenie predpisu % podiel
Meranie účinku prevádzkovej brzdy v nedostatočnom rozsahu (vynechanie časti merania) 21,21
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, meranie na inej náprave vozidla 20,61
Ovplyvnenie merania účinku parkovacej brzdy, merané prevádzkovou brzdou vozidla 16,97
Nevyznačenie chyby na osvetlení vozidla 10,3
Nevykonaná jazdná skúška prevádzkovej brzdy 7,88
Nesprávne vyhodnotenie súmernosti pôsobenia brzdného účinku prevádzkovej brzdy 7,88
Nedostatočné zabrzdenie (účinok) prevádzkovej brzdy 4,24
Vynechanie kontroly kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy 3,03
Ovplyvnenie merania účinku parkovacej brzdy, meranie na inej náprave vozidla 3,03
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, meranie so zaradeným prevodovým stupňom spätného chodu 2,42
Nedostatočné brzdenie (účinok) parkovacej brzdy 1,21
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, simulovanie bloku kolesa 1,21
 

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Prvá jazda - Mazda MX-30 (foto: Ondrej Kroutil pre auto motor a šport, 2020)
Testy

Mazda MX-30: Naozaj ekologická

Keď už Mazda niečo spraví, môžete sa staviť, že to bude poriadne. Tento prístup zvolila aj pri svojom historicky prvom elektromobile. A k tomu, či ho potrebujete, zaujíma nezvyčajne úprimný postoj.