Takto najčastejšie podvádzajú technici na STK! Dozor otvorene zverejnil podvody z kontrol!

Technici zámerne merajú nesprávne kolesá alebo celkom vynechávajú merania, ktoré by mohli byť problémové.
Vydané , zverejnil

Porušenia predpisov technikov technickej kontroly na STK zistené pri odbornom dozore technickej služby technickej kontroly v prvom polroku 2020.

Stretli ste sa niekedy s tým, že technik na emisnej alebo technickej kontrole nesplnil všetky svoje povinnosti, obišiel ich alebo akokoľvek inak nedodržal metodické pokyny pre dané vozidlo? Pravdepodobne áno, pretože je to pomerne bežná prax a táto prax poukazuje na to, že svoj diel zodpovednosti za takéto profesionálne zlyhania technikov nesú samotní zákazníci. Tí sa v prípade neistoty, či ich automobil prejde technickou alebo emisnou kontrolou, rozhodnú dať technikovi úplatok s inštrukciou, že ich auto skrátka prejsť musí. Samozrejme, že technik to môže odmietnuť.

Pripomíname však, že nižšie uvedené zistenia nehodnotia, či boli tieto porušenia predpisov na úžitok alebo škodu zákazníkov.

Spoločnosť [TESTEK zverejnila graf](https://www.testek.sk/images/poru%C5%A1enia-od-1_polrok-2020.jpg), v ktorom hodnotí pomery porušenia predpisov technikmi technickej kontroly na STK. Táto spoločnosť zabezpečuje vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly uvedených v § 74 zákona č. 106/2018 Z. z.

Najčastejšie technici na STK porušujú predpisy a metodické pokyny súvisiace s prevádzkovými brzdami kontrolovaných vozidiel, a to v mimoriadnej miere, až v 68,48 percenta prípadov. Nasledujú porušenia predpisov súvisiace s parkovacími brzdami (21,21 percenta) a nevyznačenie chýb súvisiacich s osvetlením sa týkalo 10,30 percenta prípadov porušenia predpisov.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že najviac technici na STK podvádzajú v súvislosti s brzdami. Niekedy nesprávne vyhodnotia parametre, inokedy skúšky vôbec nerealizujú. V ďalších prípadoch sú porušenia predpisov cielene zmanipulované, ako pri meraní bŕzd na inej náprave alebo ovplyvnením brzdenia so zaradenou spiatočkou.

Porušenie predpisu % podiel
Meranie účinku prevádzkovej brzdy v nedostatočnom rozsahu (vynechanie časti merania) 21,21
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, meranie na inej náprave vozidla 20,61
Ovplyvnenie merania účinku parkovacej brzdy, merané prevádzkovou brzdou vozidla 16,97
Nevyznačenie chyby na osvetlení vozidla 10,3
Nevykonaná jazdná skúška prevádzkovej brzdy 7,88
Nesprávne vyhodnotenie súmernosti pôsobenia brzdného účinku prevádzkovej brzdy 7,88
Nedostatočné zabrzdenie (účinok) prevádzkovej brzdy 4,24
Vynechanie kontroly kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy 3,03
Ovplyvnenie merania účinku parkovacej brzdy, meranie na inej náprave vozidla 3,03
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, meranie so zaradeným prevodovým stupňom spätného chodu 2,42
Nedostatočné brzdenie (účinok) parkovacej brzdy 1,21
Ovplyvnenie merania účinku prevádzkovej brzdy, simulovanie bloku kolesa 1,21

 


Pokračujte na ďalší príspevok »TEST HECHT COCIS RED: Ako jazdí elektrický skúter za 1599 eur?

  • Zvažujete kúpu jednoduchého elektrického skútra od značky Hecht? Prečítajte si našu recenziu, v ktorej sumarizujeme naše skúsenosti s týmto nápadným a prekvapivo lacným elektrickým skútrom. Je určený do mesta, stačí vodičský preukaz na auto a vyžaduje minimálnu údržbu. Stojí toľko, čo lepší mobil, čo prirodzene vzbudzuje zvedavosť a možno aj pochybnosti.