Otázka od čitateľa: Musím na parkovisku a pri státí vypínať motor?

Poradňa auto motor a šport – AUTOVINY.SK
Vydané , zverejnil

*Dobrý deň,

chcela by som sa spýtat, či po zaparkovaní, resp. pri státi auta na parkovisku alebo na verejnej komunikácii (ceste) je vodič povinný vypnúť motor auta?*

**Odpoveď:**

Na Slovensku zatiaľ nie je v platnosti nariadenie, na základe ktorého by ste po zaparkovaní na parkovisku alebo aj popri ceste mali povinnosť **hneď vypínať motor**. Teda počas státia na parkovisku alebo na/popri verejnej komunikácii nemusíte hneď vypínať motor, najmä ak **jeho chod má zmysel**.

Podľa rovnakého zákona §4 Povinnosti vodiča ods. 2 n) však platí, že vodič nesmie (…) obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo **zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode**.

Je to **sporne interpretovateľné znenie zákona**, pretože ak máte napríklad zapnutú klimatizáciu či vykurovanie, má zmysel mať motor naštartovaný a teda sa nejedná o „zbytočné ponechanie motora v chode“.

Navyše sa uvádza, že ako vodič nesmiete týmto zapnutým motorom obťažovať iných účastníkov cestnej premávky a iné osoby – a to je ďalšia sporná formulácia zákona, pretože je takto rôzne interpretovateľný.

Teda z uvedeného vyplýva, že nesmiete *zbytočne ponechávať motor v chode* – ak na to ale zmysel je, ostávate v práve aj s naštartovaným motorom. Ako sa na to ale bude pozerať službukonajúci policajt, je na ňom a na tom, ako si viete obhájiť zmysel zapnutého motora. Môže vás pokutovať sumou 30 eur.

**Odporúčame však motor vypínať**, ak jeho chodom nie je cielené napr. zabezpečenie funkcie klimatizácie a elektrických spotrebičov v aute.

V Rakúsku vás budú za naštartovaný motor pri státí na parkovisku či pri ceste kritizovať aj okoloidúci.

Inzercia

Na Slovensku sa občas tiež nájdu ľudia, ktorí vám to pripomenú a v rámci slušného správania sa je vhodné motor predsa len vypnúť, ale ako vodič nemáte takúto povinnosť zo zákona. Ak máte dôvod na to, že motor ponechávate zapnutý, napríklad z dôvodu zapnutej klimatizácie počas horúcich dní alebo iných zapnutých elektrických spotrebičov, je dobré o tejto skutočnosti osobu upozorňujúcu na zapnutý motor o tomto informovať.

### Výnimka pre tunely
Výnimkou je situácia, keď stojíte v tuneli – teda predovšetkým vtedy, keď sa stane havária. Vtedy motor vypnúť musíte, a to podľa zákona č. 8/2009 §26 Zastavenie vozidla v tuneli ods. 1 a) (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8#p59)

Samozrejme pripomíname, že na diaľnici alebo v tuneli za normálnych okolností zastaviť nesmiete.

Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


Pokračujte na ďalší príspevok »Oáza pre gurmánov už aj s novým ročníkom

  • Vyše 30 rokov na trhu a v súčasnosti jedno z najúspešnejších vinárstiev na Slovensku s množstvom domácich aj medzinárodných ocenení. Taká je bilancia rodinného vinárstva Matyšák.  Dnes sa môže navyše pýšiť aj úspešnou sieťou vlastných značkových predajní, kam práve v týchto dňoch prichádza aj nový ročník vín z ich prémiovej línie.