Slovnaft: Väčšina áut je plne kompatibilných s benzínom E10, v zahraničí je štandardom

Uvedenie benzínu so štandardizovaným desaťpercentným podielom biozložiek sprevádzala emotívna verejná diskusia, stačilo však zopár dní a všetko sa zmenilo.
Vydané  Text: 
Benzín s označením E10 je realitou a napriek tomu, že spočiatku bol prijímaný skôr rozpačito, dnes jeho prítomnosť motoristi akceptujú a zdá sa, že negatívne emócie rýchlo opadli. Mnohí motoristi však naďalej môžu mať obavy o to, či je benzín s vyšším podielom biozložiek pre ich motory bezpečný. Otázky a obavy motoristov sa týkajú predovšetkým homologizácie motorov ich vozidiel pre toto nové palivo. Existujú tvrdenia, že automobily s benzínovými motormi vyrobené do roku 2005 (do emisnej normy EURO 4) majú pri používaní benzínu s vyšším obsahom biozložiek problémy. Na to, či je to pravda, sme sa pýtali tam, kde o tom vedia azda najviac – v Slovnafte. Na naše otázky odpovedá **Peter Palkovič** z oddelenia riadenia kvality produktov spoločnosti Slovnaft: **Odkedy je reálne v predaji benzín s označením E10? (zákonná povinnosť vs. reálne nasadenie)** S distribúciou automobilového benzínu s označením E10 sa začalo v závere decembra 2019. Podľa legislatívy majú predajcovia palív povinnosť predávať benzín E10 od 1. januára 2020. Motoristi zmenu zistili podľa nálepky na výdajnom stojane, keď nálepku E5 nahradila nálepka E10. Komerčný názov paliva – v prípade Slovnaftu benzín EVO – sa nezmenil. **Okolo spustenia predaja E10 kolovalo veľmi veľa emotívnych správ, ako vníma Slovnaft celú problematiku teraz? Reagujú na nové palivo motoristi negatívne alebo prijali predaj ako fakt?** Počiatočné emotívne správy vystriedala racionálna diskusia. Zo strany zákazníkov sme dostávali najčastejšie otázky ohľadom zmeny paliva a jeho kompatibility s motormi. Palivo E10 je už dlhšie štandardom na niektorých západných trhoch EÚ (Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko) ako aj na východných trhoch, kde vek vozového parku je v priemere vyšší ako na Slovensku (Rumunsko, Bulharsko, Estónsko). Navyše viac ako 90 % automobilov v EÚ vyrobených po roku 2000 je plne kompatibilných s palivom E10. **Čo je najvýznamnejší rozdiel medzi doteraz používaným E5 a novým E10?** Najväčší rozdiel je v podieli biozložky. Z hľadiska kvality paliva neprichádza k žiadnej zmene. Benzín E10 naďalej musí spĺňať normu platnú v Európe. Nový benzín prispieva k zníženiu emisií CO2 a vďaka dokonalejšiemu spaľovaniu klesajú aj emisie NOX a CO2 zo samotného spaľovania. **Škodlivosť benzínu E10 je podľa niektorých preukázaná, iní ju bagatelizujú. Skutočne má E10 nepriaznivý vplyv na staršie motory?** Benzín E10 obsahuje zvýšený podiel biozložky, ktorou je bioetanol. Etanol (bioetanol) svojím pôsobením môže mať degradačný účinok na niektoré typy v minulosti používaných tesnení (napr. na báze polyuretánov – PUR). Preto sa u automobilov, ktoré obsahujú súčiastky z tohto materiálu, odporúča výmena tesnenia v palivovom regulátore tlaku. Výrobcovia vozidiel, rovnako ako aj spoločnosť Slovnaft, si uvedomujú trend vo vývoji palív, a preto novšie modely áut prispôsobili tomu, aby boli kompatibilné s prichádzajúcimi biopalivami. To, či je, alebo nie je konkrétny model auta kompatibilný s palivom, najlepšie identifikuje výrobca automobilov. **Sú palivá E10 od Slovnaftu odlišné od tých, ktoré možno tankovať u iných značiek čerpacích staníc? Ak áno, v čom a aké sú dôvody a ciele tejto odlišnosti.** Vo všeobecnosti platí pre všetkých výrobcov a dodávateľov palív v EÚ rovnaká kvalitatívna norma EN228, ktorá musí byť prebraná všetkými členmi EÚ. V čom sa však palivá môžu odlišovať, je hlavne obsah a typy aditív. Spoločnosť Slovnaft vyrába a dodáva plne aditivované palivá. Tieto obsahujú otestované špeciálne zložky, vyvinuté renomovanými výrobcami, ktoré významným spôsobom prispievajú k špičkovým úžitkovým vlastnostiam nami vyrábaných motorových palív. **Ak majú motoristi obavy predsa len o svoje staršie motory, akú majú alternatívu k E10?** Alternatívou k benzínu s označením E10 je prémiové palivo, ktoré má označenie E5 a biozložku v ňom tvorí ETBE. Toto palivo neobsahuje bioetanol , a preto nemôže dochádzať k degradácii častí palivového systému, ktoré nie sú s etanolom kompatibilné. Prémiové palivo EVO 100 Plus na čerpacích staniciach Slovnaft je použiteľné v akomkoľvek motore, ktorého oktánový nárok je min. 91, resp. 95 oktánov. **Môžeme očakávať, že sa v blízkych rokoch 10-percentný podiel biozložiek signifikantne zvýši, napríklad na 20 či 30 percent?** Neočakávame, že by sa podiel biozložky (bioetanolu) v najbližších rokoch ďalej skokovo zvyšoval. **Existuje z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a ekonomickej zmysluplnosti maximálna miera podielu biozložiek v palivách?** Trendy v automobilovom priemysle naznačujú, že v budúcnosti dôjde k odklonu od tradičných uhľovodíkových palív smerom k iným technickým riešeniam (elektromotory, vodík, palivové články) z tohto dôvodu je v súčasnosti ťažké predpovedať kam až z technického hľadiska bude možné podiel biopalív zvyšovať. Súčasné technické riešenie spaľovacích motorov z hľadiska podielov biozložiek už nedávajú veľký priestor na zvyšovanie podielu biopalív I. generácie. Otázkou je, ako bude pokračovať vývoj biopalív II. generácie, ktorý v súčasnosti neumožňuje ich plnohodnotné komerčné použitie. *Ďakujeme za odpovede na naše otázky.*
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement