Aktuality

Prišla vám pokuta? V takomto prípade ju nemusíte zaplatiť v plnej výške.

Hliadka, polícia, kontrola, radar
Zdroj: FB Polícia Slovenskej republiky

Pozdrav od mužov zákona rozhodne žiadneho vodiča nepoteší. V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti začali previnilcom častejšie chodiť pokuty priamo do schránky bez toho, aby vás museli policajti zastavovať na ceste. Aj keď sa v danej situácii hľadajú pozitíva len veľmi ťažko, slovenskí policajti sa rozhodli zmierniť výšku pokuty o tretinu každému, kto ju vyplatí do určitého termínu. V praxi tak môžete ušetriť aj stovky eur! Mnohí vodiči o tejto možnosti nevedia a polícia túto možnosť vysvetľuje aj na svojej facebookovej stránke.

„Našli ste vo vašej poštovej schránke rozkaz o uložení pokuty za správny delikt? Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú pripísané 2/3 z celkovej sumy uvedené v rozkaze na účet vedený v štátnej pokladnici, považuje sa uvedená pokuta za uhradenú," uvádza Polícia Slovenskej republiky na svojej stránke.

ČO JE OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ?

Objektívna zodpovednosť je nástroj štátu, ktorý „núti“ vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky, aby nemohli jazdiť rýchlo, na červenú, zaparkovať kdekoľvek a podobne. Inštitút objektívnej zodpovednosti sa bude viazať na porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorých nedodržanie spôsobuje dopravné nehody s následkami na živote a zdraví a súčasne na tie, ktoré je možné zaznamenať technickými prostriedkami. Týmto pravidlom po dobudovaní plne automatizovaného systému sa tiež očakáva pokles následkov dopravných nehôd na živote a zdraví rádovo o 30 až 40 percent.

Policia, alkohol, dreger, test,
Zdroj: https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1525315730831977/2508146569215550/?type=3&theater

Zavedením objektívnej zodpovednosti sa subjektívna zodpovednosť nemení ani neruší. Vodiči budú rovnako ako doteraz kontrolovaní policajtmi, či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky. V prípade porušenia zákona budú naďalej riešení podľa priestupkového zákona a nezmeneného sadzobníka pokút. Ak vec nebude možné vybaviť v blokovom konaní, správny orgán ju bude riešiť v správnom konaní tak ako doposiaľ.

AKO TO FUNGUJE V PRAXI

Keď radar zachytí vozidlo, ktoré napr. prekročí rýchlosť, počítačový program v informačných systémoch podľa evidenčného čísla vyhľadá držiteľa vozidla. Policajný orgán (ak sa nepochybne zistí, že delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho držiteľa) mu za spôsobené porušenie zákona uloží rozkazom pokutu. Držiteľ môže prijať objektívnu zodpovednosť, uhradiť pokutu a využiť tak všetky už uvedené pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosťou. Druhá možnosť je podať proti rozkazu do 15 dní odpor – akúkoľvek námietku. Pokiaľ obsahuje skutočnosti označujúce v požadovanom rozsahu vodiča, ktorý viedol vozidlo držiteľa, vec podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu. Konanie sa tak už presúva na vodiča - v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti voči nemu mu môže byť uložená pokuta, prípadne aj zákaz činnosti.

Za porušenie pravidiel cestnej premávky budú plne zodpovední aj poslanci či sudcovia. V prípade diplomatov bude skutok odložený, nakoľko sa na nich vzťahuje medzinárodné právo.

VIDEOTEST - Kia XCeed vs. ProCeed


Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Prvá jazda - Mazda MX-30 (foto: Ondrej Kroutil pre auto motor a šport, 2020)
Testy

Mazda MX-30: Naozaj ekologická

Keď už Mazda niečo spraví, môžete sa staviť, že to bude poriadne. Tento prístup zvolila aj pri svojom historicky prvom elektromobile. A k tomu, či ho potrebujete, zaujíma nezvyčajne úprimný postoj.