Ako správne vyplniť záznam o nehode? Takto by ste mali postupovať!

Toto tlačivo majte vždy vo vozidle.
Vydané Text: 

S pribúdajúcimi autami na cestách sa každý deň zvyšuje riziko dopravnej nehody. Je preto dobré disponovať aspoň základnými poznatkami o tom, čo robiť a ako sa správať v prípade nehodovej udalosti. V tomto príspevku sa podrobnejšie zameriame na užitočné tlačivo, ktoré vám môže zjednodušiť vybavovanie nešťastnej udalosti.

Kedy musím záznam o nehode vyplniť?

Pokiaľ nedošlo pri nehode k zraneniu osôb, škode na cudzom majetku alebo k hmotnej škode prevyšujúcej 3 990 €, účastníkom dopravnej nehody vtedy nevzniká povinnosť oznámiť nehodu polícii. **Sú však povinní spísať takzvaný „Záznam o dopravnej nehode“, kde je nevyhnutné pravdivo dopravnú nehodu opísať a zodpovedať na príslušné otázky týkajúce sa nehody.** Správne vyplnenie tohto tlačiva je kľúčové pre rýchle a bezproblémové vybavenie poistnej udalosti. V opačnom prípade dochádza k spomaleniu celého procesu likvidácie škody a komplikuje sa tiež vyplácanie peňazí z poistného plnenia. K častým chybám pri vyplňovaní záznamu o nehode môžeme zaradiť nesprávne zaškrtnuté políčka v sekcii 12, kde obaja účastníci popisujú okolnosti nehody. Mnohí tiež poskytnú len čiastočné údaje o vodičoch (sekcia 9), vozidlách (sekcia 7) a tiež nejasný nákres nehody v momente stretu (sekcia 13). Z nákresu by mali byť zrejmé hlavne skutočnosti ako: smer jazdných pruhov, smer jazdy vozidiel a ich postavenie v čase stretu, dopravné značky a nakoniec aj názvy ulíc. Kreslením okolitej flóry a fauny sa teda rozptyľovať nemusíte. V neposlednom rade by vodiči nemali zabúdať ani na vlastné poznámky (sekcia 14), ktoré by vysvetlili alebo aspoň spresnili situáciu tesne pred stretom a pri ňom.
[TLAČIVO NA STIAHNUTIE](http://g.pravda.sk/sk_autoweb/sprava-o-nehode-5000×7069.png)

Postup:

**1. Dátum nehody – Hodina** Snažte sa, aby ste opísali dátum a čas nehody čo najpresnejšie – napríklad 24. Júna 2018 o 12:45 h. **2. Miesto (ulica č. domu, kilometer cesty, mesto, štát)** Už samotná kolónka záznamu vám napovie, čo by ste do prázdnych políčok mali doplniť. Má ísť o konkrétne miesto, kde sa dopravná nehoda udiala. **3. Zranení (ľudia)** Na výber budete mať len dve jednoduché odpovede – áno/nie. V tomto prípade sa počítajú aj ľahké zranenia ako napríklad odreniny. Ak si nie ste istí zdravotným stavom nejakého účastníka nehody, je vždy lepšie privolať k nehode aj záchrannú službu. **4. Iné poškodenia než na vozoch A a B** Aj v tomto prípade máte na výber len dve možnosti – áno/nie. Pred zaškrtnutím dôkladne skontrolujte okolie nehody a presvedčte sa, či neboli pri nehode poškodené aj iné predmety alebo súkromný majetok. **5. Svedkovia** Svedkom je každá osoba, ktorá nehodu videla a môže pomôcť s prípadným dokazovaním priebehu nehody. Za svedka sa pritom počíta aj spolujazdec. V prípade, že takí ľudia na mieste nehody existujú, požiadajte aj ich o pomoc a napíšte do tlačiva všetky údaje o svedkoch vrátane ich mien, adries a kontaktov. V prípade viacerých svedectiev odlíšte spolujazdca podčiarknutím. Údaje odlišné pre vozidlo A a odlišné pre vozidlo B: **6. Držiteľ (meno, adresa) – Poistník/Poistený** Tu stačí uviesť meno, adresu trvalého bydliska majiteľov oboch áut. V tomto prípade sa uvádzajú údaje o skutočnom majiteľovi vozidla, na ktorého je uzatvorená zmluva o povinnom zmluvnom poistení áut. Pamätajte, že vodič vozidla a majiteľ vozidla nemusí byť rovnaká osoba! Telefón alebo email – Uvádzate číslo, na ktoré sa príslušný úradník vie dovolať počas zvyčajných úradných hodín. V zázname o nehode sa môže vyskytnúť aj kolónka – Platiteľ DPH – odpovedáte na áno/nie, či ste platiteľom DPH alebo nie. **7. Vozidlo** Všetky údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť v týchto dvoch kolónkach nájdete aj v tzv. malom technickom preukaze. * *Typ – značka* * *ŠPZ/EČV* * *Štát registrácie* Ak ste počas nehody mali k vozidlu pripojené prípojné vozidlo, vyplníte EČV a štát registrácie aj pre prípojné vozidlo. **8. Poistiteľ zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla** Pri vypĺňaní tejto kolónky vám pomôžu doklady o poistení vozidla. Vypíšte názov poisťovne, kde máte uzatvorené PZP na auto. Okrem toho musíte vypísať údaje o poisťovni, o poistnej zmluve: * *Adresa* * *Číslo poistky – Nájdete ho napísané na tzv. asistenčnej karte* * *Zelená karta číslo* * *(Pre cudzincov) – Platnosť zelenej karty – Ak je účastníkom nehody cudzinec, stačí mu v bode 8. vyplniť dokedy mu platí zelená karta „Platí do“.* Ak máte uzatvorené aj havarijné poistenie, je dôležité vyplniť aj tieto údaje: * *Vozidlo poistené havarijne (KASKO) – áno/nie* * *V ktorej poisťovni?* **9. Vodič** Ako sme už spomínali, vodič bezpodmienečne nemusí byť skutočným majiteľom vozidla. V takom prípade je potrebné vyplniť údaje o vodičovi ako: Meno, Priezvisko, Adresa a detaily týkajúce sa jeho vodičského preukazu **10. Hlavný smer nárazu označte šípkou** Tento bod slúži na identifikáciu miesta stretu oboch vozidiel, k nakresleným motorovým vozidlám len dokreslíte šípku smeru nárazu. Môže ísť napr. o bočnú časť motorového vozidla A a prednú časť motorového vozidla B. **11.Viditeľné poškodenie na vozidle A/na vozidle B** Stručne popíšete poškodenie na vašom vozidle. Píšte jednoducho napr. Rozbitý pravý svetlomet, poškodené pravé predné dvere, poškodený pravý blatník, rozbité čelné sklo atď. **12. Vyznačte okolnosti nehody** Slúži to hlavne „K upresneniu nákresu označte krížikom zodpovedajúce kolónky“. Zaškrtnite situácie, pri ktorých ste sa ocitli počas nehody. To platí pre obe vozidlá pri nehode. V poslednej kolónke napíšete koľko spolu ste zaškrtli políčok/kolóniek. **13. Nákres nehody v čase stretu vozidiel** Tu kreslíte len to najdôležitejšie týkajúce sa okolností nehody. Nezabudnite vyznačiť jazdné pruhy, nakreslite cestu, následne do nej načrtnite vozidlá a ich smer jazdy opäť zaznačte šípkou. V prípade, že sa v okolí nachádzali aj dopravné značky, prípadne poznáte názvy ulíc, dopíšte ich do políčok. **14. Poznámky vypisujete len v prípade, že chcete na niečo upriamiť pozornosť pri riešení situácie.** **15. Nehodu zavinil/i vodič vozidla A, vodič vozidla B alebo to bola spoluvina či za nehodu môže úplne niekto iný, bez prítomnosti polície sa musíte sami dohodnúť, kto bol z účastníkov nehody vinníkom.** **16. Na podpis zúčastnených v žiadnom prípade nezabudnite! Je dôležité, aby obaja účastníci dopravnej nehody záznam o nehode podpísali.**
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »FOTOGALÉRIA

V Bratislave dnes odštartovala výroba nového Superbu, pozrite sa do zákulisia výroby závode VW Slovakia

  • Nový Superb Combi sa vyrába súčasne s VW Passat Combi, neskôr sa do programu produkcie pridá aj Superb vo verzii liftback.

     Závod Volkswagen Slovakia sa pre spustenie výroby dôležitých modelov výrazne modernizoval, investícia do projektu Beta+ obnáša stovky miliónov eur. V rámci prípravy na sériovú produkciu sa vyrobilo až do dvetisíc kusov nového Superbu Combi.
  • Nabitá ponuka

    Slovenský Mercedes prišiel s neodolateľnou ponukou. Do ceny elektromobilov zahrnul nabíjací kredit, poistenie, financovanie aj nabíjací set

  • Poistenie na 2 roky, flexibilný systém nabíjania Pro, kredit na nabíjanie, predĺženú záruku na 6 rokov alebo do 90 000 km a zvýhodnené financovanie sú teraz v cene každého avizovaného elektromobilu.

     Kredit na nabíjanie je až do 6000 eur! Ponuka platí pre vozidlá k priamemu odberu, aj pre vozidlá zadané do výroby, dodané do 31. 12. 2023.