Pravidlá a odporúčania ako sa správať v MHD (povinné čítanie nielen pre Bratislavčanov)

Koncept verejnej mestskej dopravy je výborný, ale v praxi narážame na problémy spojené s neprijateľným, obťažujúcim a nevhodným správaním niektorých cestujúcich. Pripomeňme si pravidlá, ktoré by mali byť pre cestujúcich sväté.
Vydané  Text: 
Slovenská mestská hromadná doprava je hotové panoptikum kuriozít, nevšedných udalostí, kverulantov a podivínov. Každý spoj má iný chrakter, je typický iným typom cestujúcich a dejú sa na ňom špecifické udalosti, stretnutia a incidenty. Napríklad slávna bratislavská 50-ka, ktorá jazdí superdlhú trasu od petržalského Auparku až k obchodnému domu Slimák pri Račianskej ulici, počas svojej cesty mení charakter typického cestujúceho. Pri Auparku do spoja nasadnú pekné dievčatá a štýloví chlapci z nákupného centra, tí však vystupujú o niekoľko zastávok ďalej pri druhom nákupnom centre Eurovea alebo pri autobusovej stanici. Na autobusovej stanici potom do rovnakého spoja nasadnú menej pohľadní cestujúci, trvalí pocestní a ľudia, ktorých miestni z nejakého zvláštneho dôvodu volajú CP-čkári (čítaj ako „cezpoľní“) a s autobusom sa ponárajú hlbšie do mesta. Na nekonečnej Ružinovskej ulici nastupujú ľudia s barlami, seniori, babky demokratky a 20-roční biznismeni v oblekoch zo stužkovej hľadajúci bratislavský Wall Street. Najhorším úsekom päťdesiatky sú nepochybne posledné tri-štyri zastávky, najmä tie po vlakovej stanici Nové mesto, pretože tam sa do preplneného autobusu natlačia bezdomovci, ktorí spestrujú cestujúcim ich jazdu až k Polusu alebo k Slimáku. Opačný smer, teda od OD Slimák k Auparku, je typický presne opačným striedaním cestujúcich. Podobne zvláštny je aj bratislavský spoj č. 70, ktorý začína svoju trasu pod Mostom SNP (to je ten most s ufom) a končí až kdesi na periférii v Podunajských Biskupiciach. Tam cestu finišuje iba vodič a možno jeden či dvaja výnimočne vytrvalí cestujúci. Najpestrejší úsek z hľadiska podivínstva cestujúcich začína vtedy, keď autobus odbočí z Prievozskej na Bajkalskú a prejde cez križovatku s obchvatom. Zrazu sú všade polia, lesy, rotrúsené osady, priemyselné areály a novovybudované štvrte odrezané od mesta. Najhoršia je zastávka Vlčie hrdlo, ktorá je prestupným uzlom pasákov, narkomanov, bezdomovcov, tulákov, ale aj normálnych ľudí, ktorí sa iba snažia dostať do školy či do práce. Čísla 30, 32, 37, ale predovšetkým nočáky N31, N33, N34, to sú spoje typické divokými cestujúcimi a študentmi s cieľom strhnúť svojou náladou aj ostatných cestujúcich. Ale nie vždy, bujará atmosféra je väčšinou okolo víkendov a v časoch, keď študenti nemajú prázdniny. Rovnako ako v Bratislave aj v iných mestách sú jednotlivé spoje typické svojimi trasami, cestujúcimi a vodičmi. Cesta môže byť neutrálna alebo veľmi nepríjemná, pričom zodpovednosť za túto cestu majú v rukách samotní cestujúci. Ak sa medzi nimi vyskytne čo i len jeden, ktorý je problémový, razom dokáže znepríjemniť cestu aj stovke ľudí. Pripomeňme si preto pravidlá, ktoré platia pre cestujúcich, aby bola jazda v spojoch MHD príjemná a bezproblémová.
## Povinnosti cestujúceho (výber): ### Odporúčania z praxe:
a) vo vozidle sa nefajčí, ale ani nevydychuje „posledný dym“ z cigarety!
b) na požiadanie je cestujúci povinný uvoľniť miesto seniorovi, hendikepovanému alebo tehotnej žene, ale ak má tento cestujúci v hlave mozog, mal by tak spraviť ešte skôr, ako ho k tomu niekto vyzve!
c) ak si cestujúci nevšimne, že vo vozidle stojí senior a preto mu neuvoľní miesto, tento senior má o miesto požiadať. Nie nahlas kritizovať mladých ľudí a ich nevychovanosť.
d) rodičia majú dohliadať na svoje deti, nenechať ich pobehovať po vozidle a neobťažovať cestujúcich ich vykrikovaním!
e) ak vo vozidle niekto ohrozuje, napáda alebo obťažuje cestujúceho, ostatní cestujúci by sa mali zachovať dospelo, postaviť sa proti takémuto správaniu a spoločne s vodičom takéhoto človeka vykázať, prípadne zadržať do príchodu polície.
f) vo vozidle MHD sa nediskutuje o politike, Rusku, USA, o konšpiračných teóriách a nesťažuje sa na nízke dôchodky. Ostatných cestujúcich takéto reči obťažujú a nezaujímajú.
g) ak ma prichytí revízor, že jazdím bez platného lístka, nehádam sa s ním, nerobím scény, ale príjmem zodpovednosť i dôsledky (pokutu).
h) nedádam sa s vodičom, ak mi nezastaví na zastávke na znamenie, pred ktorou som nedal znamenie alebo som ho dal na poslednú chvíľu.
i) aj keď to prepravný poriadok zakazuje, napiť sa nealkoholického nápoja a zjesť čokoládovú tyčinku považujeme za prijateľné. Ale otvoriť si mikroténový sáčok s chlebom natretým maslom a posypaný cibuľou, to je priveľa!
j) ak počúvame hudbu, tak jedine cez slúchadlá – aj aj to tak, aby sme neobťažovali ostatných.

### Povinnosti cestujúceho podľa prepravného poriadku **Cestujúci je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie zamestnancov dopravcu alebo ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a priestor stanice, zastávky, či prístrešku.**
Cestujúcim nie je dovolené:
a) rušiť vodiča a prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
b) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle
a tiež verejne púšťať reprodukovanú hudbu a/alebo reč,
c) násilne otvárať dvere vozidla,
d) konzumovať vo vozidle akékoľvek potraviny a nápoje, toto neplatí v železničnej preprave
e) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
f) fajčiť vo vozidle, na zastávkach a v zariadeniach určených pre cestujúcich
g) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré oprávnená osoba dopravcu vyhlásila za obsadené,
h) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre zamestnancov dopravcu a/alebo na mieste, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla,
i) prepravovať vo vozidle batožiny, resp. predmety v rozpore s prepravným poriadkom,
j) na zastávkach a počas prepravy vo vozidlách používať kolieskové korčule, dosky s kolieskami (skateboardy), bicykle a podobné športové a rekreačné potreby.

### Deti, seniori a hendikepovaní Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 15 rokov nie je povolená. Cestujúci so zdravotným postihnutím a/alebo so zníženou pohyblivosťou majú vo vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej 2 miesta na sedenie nachádzajúce sa v prednej časti vozidla. Ak je takýchto cestujúcich pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, sú ostatní cestujúci **povinní** na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu alebo takéhoto cestujúceho uvoľniť im aj iné miesta na sedenie.
### Vylúčenie z prepravy a aká batožina je už priveľká Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
Oprávnená osoba dopravcu môže z prepravy ďalej vylúčiť:
a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku,
c) osoby, ktoré obťažujú iných cestujúcich alebo oprávnenú osobu dopravcu,
d) batožiny nevyhovujúce ustanoveniam tohto prepravného poriadku.
Vylúčenie z prepravy po začatí cesty sa uskutočňuje s ohľadom na zdravie alebo bezpečnosť vylučovanej osoby pri vystupovaní. Osobu mladšiu ako 15 rokov možno vylúčiť z prepravy len na zastávke. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného. Nemožno prepravovať batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg a batožiny, ktorých rozmery presahujú 80 cm x 60 cm x 50 cm. Platí to aj pre vec dlhšiu ako 300 cm s priemerom alebo uhlopriečkou väčšou ako 20 cm; vec tvaru dosky, ak je väčšia ako 150 cm x 100 cm x 10 cm.

ODPORÚČANÉ