Magazín

Pretlak billboardov ovplyvňuje vodičov, niektoré ale môžu aj pomáhať

Ako môžu billboardy ovplyvniť štýl vášho šoférovania?
Ako môžu billboardy ovplyvniť štýl vášho šoférovania?

Nielen fotografie, ale aj slová zobrazené na billboardoch, obzvlášť ak útočia na vaše emócie, môžu mať vplyv na rýchlosť šoférovania. Výskumníci tiež potvrdili, že niektoré billboardy skutočne môžu byť jednou z príčin vzniku dopravných nehôd. V každom prípade sú billboardy dôvodom, ktorý rozptyľuje pozornosť vodiča a odkláňa ju od šoférovania.

Výsledky výskumov poukázali na to, že slová, ktoré vyvolávajú negatívne emócie, ako napríklad zneužívanie, stres, väzenie alebo vojna, súvisia so spomalením jazdy a vybočovaním z jazdného pruhu. Naopak billboardy s pozitívnymi slovami ako peniaze, sláva, sex a víťazstvo spôsobili zrýchlenie jazdy.

Štúdie tiež ukazujú, že ak je šofér pozitívne stimulovaný, jeho pozornosť sa rozširuje a podáva lepší výkon, keď je v dobrej nálade. Tiež reakčný čas vodiča je rýchlejší, ak bol billboard pozitívne ladený v porovnaní s dlhším reakčným časom pri negatívne ladených billboardoch. Najrýchlejšie reakcie vodiča však boli zistené pri vzhliadnutí neutrálnych billboardov.

Ako môžu billboardy ovplyvniť štýl vášho šoférovania?

Nejde však len o samotný obsah reklamných billboardov, ktorý môže rozptýliť vodiča natoľko, že havaruje. Billboardy sú často tiež fyzickou prekážkou na cestách, najmä pre veľké vozidlá, ktoré potrebujú viac priestoru napríklad v zákrutách, ale tiež pre cyklistov, ktorí sú pri zrážke zraniteľnejší. V prípade výskytu na križovatke zhoršujú viditeľnosť a môžu byť tiež mylné, pokiaľ zahŕňajú nabádanie k akcií slovami ako stop, otočte sa, preraďte sa alebo zahŕňajú svetelné prvky. Jedným z mála pozitív, ktoré reklamné pútače obnášajú, je ich prítomnosť na dlhých, ničím nezaujímavých cestách, čím chránia šoféra pred mikrospánkom.

Ako môžu billboardy ovplyvniť štýl vášho šoférovania?

V súčasnosti stále viac obľúbené digitálne billboardy majú na pozornosť vodiča dokonca tak negatívny vplyv, že vo Švédsku ich úplne zakázali. Naopak v USA sa tešia stále veľkej obľube. Dopravná agentúra radí, aby sa billboardy neumiestňovali na križovatkách, ale najmenej 50 metrov od križovatky. Obmedzenia sa týkajú tiež počtu prvkov na reklame, ktorých by malo byť maximálne osem. Počítame sem obrázky a logá. Reklama by mala obsahovať maximálne 6 slov a nemala by presahovať 40 znakov.

Otázkou však zostáva, či by obsah billboardov mal byť regulovaný, pretože ide len o jednu z mnohých vecí, ktoré rozptyľujú vodiča. Rovnaký vplyv na jazdu má totiž aj počúvanie hudby, správ, či rozhovor so spolujazdcom. Akýkoľvek druh rozptýlenia počas jazdy je riskantný a šofér by mal byť natoľko zodpovedný, aby dokázal svoju pozornosť počas jazdy upriamovať najmä na ňu.


Zdroje: How does roadside advertising affect drivers and traffic safety? The ads that rev up drivers: 'Emotional' billboards can dramatically affect your speed