Odmietajú v pneuservise zobrať ojazdené pneumatiky? Bráňte sa zákonom

Ak by pneuservis vyžadoval peniaze za spätný zber, išlo by o vážne porušenie zákona. Za zber starých pneumatík ste zaplatili už pri ich kúpe v takzvanom recyklačnom poplatku.
Vydané  Text: 
### Ojazdené pneumatiky často končia na ilegálnych skládkach v lese. Sú hrozbou pre životné prostredie i pre človeka. Existuje pritom zákon, ktorý pneuservisom a predajcom ukladá povinnosť spätného zberu opotrebovaných pneumatík. Zadarmo. Vedia o ňom však motoristi? Ako vyzerá jeho uplatňovanie v praxi? Rozklad gumovej pneumatiky trvá v prírode 200 až 300 rokov. Okrem toho, že ide o nezanedbateľné číslo, vedľajší efekt takéhoto rozkladu má ďalekosiahle následky. Pneumatika ponechaná v lese môže ľahko vzbĺknuť a pri horení následne uvoľniť množstvo škodlivých látok. Čierne skládky sú vážnou hrozbou. Vieme jej však zabrániť a ojazdené pneumatiky ďalej spracovať do iných produktov. Povrchy pod športoviská, protihlukové steny, rohože. To všetko môže vzniknúť zo spracovaného granulátu. Rozdrvená pneumatika si totiž zachováva svoje vlastnosti ako elasticita, tlmivosť, odolnosť voči UV žiareniu a zdravotná nezávadnosť. Aby sa však namiesto hromadenia v lese pneumatiky rozumne zužitkovali, musia sa dostať do správnych rúk. V tomto prípade späť do pneuservisu alebo predajne pneumatík kamennej alebo internetovej prevádzky. Tie sú povinné vykonať spätný zber pneumatík zadarmo. Zakotvené je to už i v zákone, napriek tomu sa zdá, že mnoho motoristov o tomto svojom práve netuší alebo má pochybnosti. Ako to teda je?
## Spätný zber pneumatík je zo zákona zadarmo Legislatíva povinnosť spätného zberu ukladá **veľmi jasne**. Od 1.1. 2016 platí na Slovensku nový Zákon o odpadoch č.79/2015, ktorý bol nieľkokrát novelizovaný a podľa ktorého musí **každý subjekt, ktorý predáva pneumatiky alebo ich prezúva aj bez ich predaja**, zadarmo zabezpečiť spätný zber ojazdených pneumatík, a to **bez ohľadu na značku pneumatiky a bez podmienky** viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Možnosť spätného zberu majú aj obce, a to na miestach určených všeobecne záväzným nariadením a po uzatvorení zmluvy s výrobcom, alebo Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorou je napríklad ELT Management Company Slovakia s.r.o. Tá sa v danej súvislosti snaží šíriť osvetu a informovať tak spotrebiteľov i distribútorov. Ľahko sa totiž môže stať, že distribútor odmietne pneumatiky prevziať, nemá označené miesto spätného zberu alebo zber vykonáva iba za poplatok. **Spotrebiteľ má však plné právo na bezplatný odber**, cena zaň je totiž už zahrnutá v kúpnej cene pneumatiky a uvedená na bločku. Dobrou správou je, že počet miest spätného zberu sa neustále zvyšuje, pribúdajú spolupracujúce obce, mesačne ide až o 100 miest.
## Do spätného zberu sa zapájajú i obce Obce sú frekventovaným dejiskom ilegálnych skládok aj z dôvodu dlhodobo chýbajúcich jasne stanovených miest zberu. Podľa novely zákona odteraz miesto spätného zberu pneumatík v obci určí všeobecne záväzné nariadenie. Informácie dopĺňa Peter Gallovič z Enviromentálnej poradenskej agentúry (EPA): „Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá bola v novom Zákone o odpadoch posilnená od 1.1.2016 znamená, že výrobcovia ustanovených výrobkov sú povinní zabezpečiť a financovať aj nakladanie s odpadmi z uvedených výrobkov. Systém zodpovednosti výrobcov pneumatík bol do Zákona o odpadoch zakomponovaný na základe environmentálnej zodpovednosti a iniciatívy najväčších výrobcov pneumatík. Ide o významný počin, nakoľko odpadová pneumatika bola po dlhú dobu odpad, ktorý bol „bezprízorný“, nakoľko nebolo v právnom predpise jednoznačne vymedzené, kto je zaň zodpovedný. Uvedené odpady sa často hromadili v obciach, respektíve na čiernych skládkach. Obce zabezpečovali nakladanie s týmto odpadom, aj keď to nie je komunálny odpad. Súčasná právna úprava jasne vymedzuje systém nakladania s týmto odpadom, ale aplikácia v praxi nie je ešte ideálna. Nakoľko od 1.1.2018 bola novelou Zákona o odpadoch rozšírená o možnosť zberu odpadových pneumatík aj v obciach, ale za určitých podmienok a dodržania ustanoveného postupu, je potrebné s obcami neustále pracovať a vysvetľovať, v ktorej obci je táto možnosť zberu potrebná a v ktorých nie.“ Radim Filák z organizácie ELTMA zas hovorí, čo v prípade, ak si spotrebitelia nie sú istí jednaním pneuservisu či predajne: „**Ak by pneuservis vyžadoval peniaze za spätný zber, išlo by o vážne porušenie zákona**. Toto porušenie môže motorista nahlásiť na okresnom úrade alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Odporúčame tiež uschovať si blok z kúpy pneumatiky, pretože práve na ňom je uvedený recyklačný poplatok.“
instagram.com/evelynjefresh
## Do osvety sa zapojili i známe osobnosti ELTMA podporuje aj konferencie na témy odpadov a ekológie a nedávno započala spoluprácu i so známymi hercami a komikmi **Evelyn** a **Štefanom Martinovičom**. „O všetkých právach a povinnostiach sa snažíme šíriť informácie čo najkomplexnejšie. Radi by sme tak prispeli k ochrane životného prostredia. Myslíme si, že každý z nás môže pre prírodu niečo spraviť,“ vysvetľuje zámery R. Filák. Herci osvetu podporujú na svojich sociálnych sieťach formou zábavných videí a fotiek. „Snažím sa žiť ekologicky a priznávam, že patrím medzi tie ženy, ktoré netušia, čo s pneumatikami, tentoraz myslím tie gumené,“ hovorí so smiechom Evelyn a pokračuje, „preto uvítam, ked ma o problematike niekto informuje a ja to posuniem ďalej. Rozhodla som sa tak šíriť osvetu o možnosti bezplatného spätného zberu pneumatík. Nemali by sme si našu planétu špiniť ešte viac.“ Števo Martinovič zas na svojej sociálnej sieti zverejnil celé video, v ktorom ukazuje, ako sa v priebehu pár minút zbaviť nepotrebnej pneumatiky.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement