Toyoty budú schopné komunikovať! Je to dobrý krok?

Japonský telekomunikačný operátor KDDI bude dodávať SIM karty do automobilov spojených v sieti. Nové karty umožnia globálnu komunikáciu a výmenu údajov aj medzi novými modelmi Toyoty.
Vydané  Text: 
Do roku 2020 roku má automobilka Toyota v úmysle vybaviť takmer všetky nové autá predané v Japonsku a Spojených štátoch komunikačnými funkciami. V súčasnosti predstavuje ročný predaj japonskej automobilky v týchto krajinách približne 4 milióny vozidiel. **SIM karty (subscriber identity module) umožnia Toyote automaticky zbierať údaje o vozidlách v priebehu ich používania, pričom informácie použije napríklad na analýzu a posudzovanie ich technického stavu,** čo jej pomôže zdokonaliť nové modely. Uvedené informácie budú slúžiť aj na monitorovanie účinnosti bezpečnostných systémov. V Japonsku sú už vybrané modely Toyoty a Lexusu vybavené KDDI telekomunikačnými funkciami. Japonský operátor začne do nových modelov značky Toyota dodávať SIM karty v roku 2019. **Bude ich možné ovládať diaľkovo bez ohľadu na vzdialenosť.** V roku 2016 začali Toyota a KDDI spolupracovať na vytvorení globálnej komunikačnej platformy, ktorá urýchli rozvoj mobilnej komunikácie prostredníctvom mobilných sietí bez použitia roamingu. **Platforma umožní vodičovi prístup k internetu a ďalším komunikačným službám, ako aj komunikáciu vozidla s ďalšími automobilmi pomocou cloudu, a to bez ďalších nákladov aj po prekročení hranice.** Japonský výrobca automobilov sa usiluje o to, aby autá na celom svete mohli využívať široké možnosti, ktoré ponúka internet, telekomunikačné siete a cloudová technológia. Pre realizáciu tejto vízie je potrebná univerzálna telekomunikačná platforma a komercializácia prototypového modulu DCM. **Tento modul spolupracuje s navigáciou a multimediálnym systémom, inštalovaným vo vozidle, rozširuje prístup k internetu, aplikáciám, produktom a službám a zabezpečuje prenos dát z paluby vozidla.**

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement