STK

Technická kontrola aj bez návštevy STK. V Poľsku schvaľujú prelomový zákon, ktorý pošle STK priamo za majiteľom vozidla

Novela zákona o technických kontrolách vozidiel zavádza možnosť vykonať technickú skúšku aj mimo stanice technickej kontroly.

Novinka však nie je platná pre všetkých motoristov, navyše má svoje úskalia.
Vydané  Text: 

Ako prebieha technická kontrola?

Ak motorista potrebuje na svojom vozidle nechať vykonať technickú a emisnú kontrolu, zvyčajne sa sám s vozidlom vyberie na stanicu technickej kontroly (STK), ktoré je spravidla aj pracoviskom emisnej kontroly (PEK). Zaparkuje vozidlo na na to určenom mieste, odovzdá doklady od vozidla a kľúče, následne sa technici postarajú o zvyšok. Motorista si následne počká na výsledok kontroly a zaplatí poplatky.

Pred kontrolou sa obyčajne na vozidle spraví dôslednejšia kontrola bŕzd, svetiel a palubného počítača, či vozidlo nevykazuje vážne chybové hlášky a či všetko dôležité funguje ako má.

Tento postup sa však v Poľsku čoskoro zmení, a to avizovane už od 1. júna 2024. Novela zákona o technických kontrolách vozidiel zavádza možnosť vykonať technickú skúšku aj mimo stanice technickej kontroly.

Táto výhoda však nebude daná všetkým motoristom. Tí, ktorí vlastnia konvenčné osobné automobily, motocykle, autobusy, nákladné vozidlá či vozidlá predtým vyradené z evidencie, budú musieť dochádzať na STK aj naďalej.

Legislatívna výnimka sa týka majiteľov vozidiel definovaných ako „poľnohospodárske a pásové traktory s maximálnou rýchlosťou do 40 km/h a na ne určené prívesy“.

Zákonodarcovia na to majú svoje dôvody. Zmienené vozidlá, keďže dosahujú nízku konštrukčnú rýchlosť, musia neraz dochádzať na technickú kontrolu aj desiatky kilometrov. Nie je výnimkou, že takouto kontrolou na STK musí majiteľ vozidla stráviť fakticky celý pracovný deň a spotrebovať veľké množstvo paliva, čo pri podobných vozidlách s vysokou spotrebou predstavuje významné finančné náklady.

Od druhej polovice tohto roka by takýto majiteľ mohol požiadať o schválenie výnimky.

Poľský motoristický denník Moto patriaci do skupiny Gazeta však poukazuje na to, že hoci má nový zákon naplánovanú účinnosť už od prvého júna tohto roka, v praxi dôjde k realizácii tohto zámeru s oneskorením:

Po prvé, pretože nariadenie pravdepodobne nenadobudne účinnosť do 1. júna 2024. Po druhé, aj keby sa tak stalo, stanice budú potrebovať čas na splnenie nových požiadaviek. A určite nebudú mať dosť času,“ sumarizuje denník v príspevku k téme.

Mobilná STK

V nariadení, ktoré sa v súčasnosti pripravuje v Poľsku, sa okrem iného uvádzajú nasledovné kritériá pre vykonanie technickej kontroly mimo STK:

  1. miesto kontroly mimo obhliadky vozidiel musí mať rovný a tvrdý povrch (t. j. z kociek, klinkeru, živičnej hmoty, betónovej hmoty, betónových platní alebo kamenobetónových platní). Okrem toho musí svojimi rozmermi umožňovať kontrolu, nesmie byť umiestnený na ceste a musí mať prístup k elektrine.
  2. prenosná výbava technickej kontroly musí zahŕňať zariadenie na zdvíhanie nápravy vozidla s nosnosťou najmenej 115 kN, zariadenie na vynucovanie trhania kolies vozidla s prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, decelomer pre kontrola činnosti bŕzd, zvukomer, zariadenie na kontrolu elektrickej prípojky na príves, obrazovka na posúdenie nastavenia svetiel a expozimeter na posúdenie jasu svetiel vozidla, zariadenie na meranie ovzdušia tlaku v pneumatikách vozidla, prístroj na meranie koeficientu priepustnosti svetla v oknách vozidla a opacimeter. Diagnostik musí mať aj počítač.
  3. Aby bola takáto kontrola možná, musí majiteľ vozidla podať v tejto súvislosti žiadosť.

Technické kontroly priamo na cestách sú aj na Slovensku

Technické kontroly, ktoré sú vykonávané priamo na cestách, sa realizujú aj na Slovensku a spoločnosť TESTEK ešte v januári informovala, že mieni v projekte pokračovať aj tento rok.

Alarmujúce sú výsledky, že až 22,56 % vozidiel bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich. V októbri minulého roka spoločnosť informovala, že predmetom cestných technických kontrol sú slovenské aj zahraničné vozidlá. Podiel tých slovenských predstavoval v roku 2022 necelú polovicu z celkového počtu cestných kontrol, pričom až 22,56 % z nich bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich, čo je viac ako pri zahraničných. Presnejšie štatistiky možno nájsť v našom skoršie zverejnenom prehľade.

STK priamo na ceste pokračuje aj v tomto roku. Ako nespôsobilá na jazdu bola vyhodnotená takmer štvrtina všetkých vozidiel!
ODPORÚČANÉ