Rozhovor

Jozef Rohaľ z komory autoškôl: Študenti chcú skúsiť elektromobily

S Jozefom Rohaľom, predsedom predstavenstva Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl, sme sa rozprávali o tom, aké inovácie sa dostávajú do výcvikového procesu nových vodičov.

Odomkli sme celý článok z auto motor a šport č. 3/2024
Vydané  Text: 

Od minulého roka platia prísnejšie podmienky pri testoch v autoškolách. Ako sa to prejavilo na úspešnosti študentov?

Termín spustenia elektronických testov sa dlho odkladal a nakoniec MV SR začalo skúšať 1. 4. 2023. Predtým bol veľký tlak zo strany záujemcov na autoškoly, aby sa čo najviac žiakov dostalo na skúšku ešte v písomnej verzii. Preto sa nepomerne veľa žiakov zaradilo do výcviku na skupinu B. Autoškoly zrýchlene ukončovali kurzy na skupinu B vzhľadom na formu skúšky. Po spustení skúšok elektronickou formou žiadne prekvapenie nenastalo, lebo tí žiaci, ktorí prešli štandardnou prípravou v autoškole a seriózne sa pripravovali, boli aj primerane úspešní. Preto štatistiky prepadovosti z roku 2023 nie sú objektívnym ukazovateľom, lebo je to priemer dvoch systémov skúšky a prekrývajú sa podľa toho, kedy začali výcvik, kedy ho ukončili a ešte to ovplyvnili aj posuny termínov z dôvodu COVID (rozpracované kurzy). Zavedenie elektronických testov nie je sprísnenie skúšky, ale je to určite objektívnejšie. Predovšetkým treba doplniť, že sme boli už poslednou krajinou EÚ, kde nebola zavedená táto forma.

Čo to hovorí o kvalite výcviku v autoškolách, prípadne o schopnosti študentov pripraviť sa na skúšky?

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Kvalitu výcviku v autoškolách chceme všetci zlepšiť a keď sa chceme (Slovensko) zapojiť do výziev Nulová nehodovosť a Nulová úmrtnosť na cestách do roku 2050 – projekt ZERO v EÚ, nestačí iba o tom rozprávať, ale treba už konať. Dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa je možné po systematickom spoločnom pôsobení v celom rozsahu teoretickej prípravy a praktického výcviku. Pri serióznom prístupe zo strany autoškôl a žiakov dosiahneme spoločne prípravu na skúšku tak, aby po úspešnej skúške bol každý absolvent plnohodnotným a bezpečným vodičom. SKVZA sa k tomu aktívne pripojila vytvorením web stránky www.testy-skvza.sk a pre všetkých študentov ale hlavne pre všetkých vodičov v rámci preventívneho pôsobenia ako príspevok pre BECEP (od 1. 4. 2023) sprístupnila (zdarma) generátor testov. Tento generátor umožnil už od účinnosti novej formy elektronických testov študentom overiť si svoje vedomosti počas kurzu, ale najmä pred skúškou a ostatným vodičom možnosť overovať si svoje vedomosti na PC, alebo aj na mobilnom zariadení. Výsledok môžu vyžadovať autoškoly a zaslať mailom napríklad ako prostriedok kontroly prípravy študentov pred tým, než sa začne praktický výcvik. Vyzývame všetkých vodičov a aj nevodičov, aby si skúsili aspoň jeden test. Náš generátor umožňuje vybrať rovnocenný test ako na záverečnej skúške na Dopravnej polícii podľa skupín vodičského oprávnenia. Výsledok si skontrolujete sami, vrátane nesprávnych odpovedí.

Medzi motoristami sa čoraz viac hovorí o nástupe elektromobility. Majú študenti záujem o výcvikové, prípadne kondičné jazdy na elektromobiloch? Vedia slovenské autoškoly na takýto záujem reagovať?

SKVZA včas zachytila trend elektromobility a v rokoch 2023 a 2024 prebieha preškolenie všetkých inštruktorov v rámci pravidelných doškoľovacích kurzov. Autoškoly, ktoré už majú vo výcvikovej základni elektromobily, ponúkajú tieto vozidlá na výcvik v prvej časti praktických jázd s využitím automatickej prevodovky, kedy žiak začína v minimálnej premávke s úkonmi bezpečného vedenia vozidla v jazdných pruhoch bez toho, aby sa musel venovať radeniu prevodových stupňov. Záujem zo strany študentov je veľký, lebo je to jednoduchšie a aj preto, že si môžu zajazdiť s takýmto pohonom ešte v autoškole, lebo elektromobily sú veľkou a atraktívnou novinkou ako takou.

Inzercia

Inzercia

Koľko elektrických automobilov sa už nachádza vo výcvikových flotilách autoškôl?

Autoškoly, ktoré vykonávajú výcvik na vozidlách s automatickou prevodovkou pre skupinu B sa pri obnove vozového parku zaujímajú už prioritne o elektromobil, čo je dobrý signál. Predpokladám, že v blízkej dobe bude mať každá autoškola vo flotile minimálne jeden elektromobil. Trend elektromobility sa autoškolám nevyhne a bude prínosom aj z pohľadu ochrany ovzdušia najmä pri praktickom výcviku v mestách.

Inzercia

Inzercia

Aj na Slovensku sa dá získať vodičský preukaz na vozidlá s automatickou prevodovkou. Aký je záujem o tento druh výcviku?

Tento záujem stúpa a odvíja sa od toho, aký je pomer osobných vozidiel v predaji s automatickou prevodovkou a má to priamy vplyv na záujem o výcvik s týmto špecifikom. Súčasný absolvent s výcvikom a skúškou na vozidle s manuálnou prevodovkou má vodičské oprávnenie bez obmedzenia, ak je ale výcvik s vozidlom a aj skúška s automatickou prevodovkou, vodič má obmedzenie a môže viesť iba vozidlo s automatickou prevodovkou. V blízkej dobe očakávame zmenu smernice EK, kde by sa zjednotila možnosť viesť vozidlo rovnocenne pre absolventa/študenta bez ohľadu na akom vozidle bol vykonaný výcvik (automat/manuál). Záujem o kondičné jazdy na skupinu B prevláda s automatickou prevodovkou pre už držiteľov/držiteľky vodičského oprávnenia, čo rovnako potvrdzuje väčší podiel vozidiel na trhu s automatickou prevodovkou. Zaradenie vozidla s automatickou prevodovkou počas výcviku je výborným zatraktívnením výcviku hlavne v začiatku a očakávame trend pribúdania elektromobilov, ktoré sú iba s automatom. Pre vyššie skupiny vodičských oprávnení C a D je už prevládajúci trend v prevádzke vozidiel s automatickou prevodovkou a tu ešte autoškoly zaostávajú s vozovým parkom nákladných vozidiel a autobusov. Dúfame, že legislatívna úprava zameraná na zaradenie vozidiel podľa emisnej normy EURO 5 a vyššie priamo vyradí staré (neekologické) výcvikové vozidlá a nahradia ich vozidlá s automatickou prevodovkou, ktoré dnešní dopravcovia majú bežne vo svojom vozovom parku.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Prednedávnom sa znížila veková hranica na získanie vodičského oprávnenia na autobusy. Evidujete záujem o tento druh výcviku?

Môže to vyriešiť problém s nedostatkom vodičov autobusov? Vítame zníženie hranice na získanie vodičského oprávnenia na skupiny D (autobusy), ale aj na skupinu C (nákladné automobily) a konštatujeme, že to nie je nové, lebo pred účinnosťou zákona č. 8/2009, platila takáto veková hranica bežne. Väčšina doterajších profesionálnych vodičov získala vodičské oprávnenie na skupinu C a D v rovnakom veku. V roku 2023 Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR spustilo dva projekty a túto rekvalifikáciu podporilo úhradou za kurz, čo sa výrazne prejavilo v záujme o získanie vodičského oprávnenia vyšších skupín a aj o povolanie profesionálneho vodiča. Privítali by sme podobné projekty aj v budúcom období tak, aby sme mohli včas doplňovať odchádzajúce silné ročníky terajších profesionálnych vodičov (dôchodok, zdravotný stav). Autoškoly sú kapacitne pripravené zvládnuť spoločenskú požiadavku.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Aký záujem evidujete zo strany mladých vodičov, ktorí by chceli získať vodičské oprávnenie čo najskôr? Jednak v prípade motocyklov a na druhej strane vodičov automobilov s povinnosťou spolujazdca?

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je prekvapujúco nižší záujem o skupinu AM, čo je následok zrejme dlhodobo chýbajúcej dopravnej výchovy detí na školách. Na skupinu B osobný automobil (ktorá obsahuje aj skupinu AM) je drvivá väčšina záujemcov vo veku 16 – 17 rokov, ktorí po absolvovaní kurzu môžu vykonať skúšku až v deň dovŕšenia veku 17 rokov. Potom od získania plnohodnotného vodičského oprávnenia do veku 18 rokov, môžu jazdiť len za prítomnosti osoby, ktorá je držiteľom VO na skupinu B, má minimálne 10 rokov praxe a je uvedená ako sprievodná osoba pre konkrétneho mladého vodiča.

Evidujete, že by mladí vodiči motocyklov prechádzali jednotlivými stupňami vodičských oprávnení čo najrýchlejšie, alebo si nechávajú väčší odstup?

Záujemcovia o vodičské oprávnenie na motocykel sú veľmi ovplyvnení prostredím a komunitou, ktorá je v ich okolí. Získavanie jednotlivých skupín vo väčšine kopíruje vekové limity na získanie, a potom, samozrejme, aj ich prax.

So zmenami individuálnej mobility sa čoraz viac ľudí zaujíma o motocykle. Majú záujem aj skúsenejší vodiči o rozširovanie vodičských oprávnení na vyššie kubatúry?

Túto skupinu ovplyvňuje životný štýl a nový záujem o využívanie voľného času, pričom sa prekvapivo hlásia skúsenejší vekom starší vodiči, už držitelia VO na skupinu B a aj C, D. Keďže nemajú vekové obmedzenie, ich záujem je priamo o najvyššiu skupinu – teda A bez obmedzenia. K výcviku pristupujú všetci zodpovedne tak na teoretickej príprave, ako aj na praktickom výcviku a majú záujem naučiť sa čo najviac v autoškole. Je to veľmi disciplinovaná kategória študentov, ktorí majú veľkú prax vo vedení dvojstopých vozidiel, a preto aj tá uvedomelosť.

Ako sa pozeráte na možnosť, že by museli vodičské oprávnenie získať aj dospievajúci, ktorú chcú jazdiť na zdieľaných kolobežkách? Myslíte si, že by to mohlo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách?

Na zdieľaných elektrokolobežkách môže jazdiť iba osoba staršia ako 15 rokov a je to nový a pomerne rýchly dopravný prostriedok. Podľa mňa by bola prínosom pre ich vlastnú bezpečnosť a aj pre bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky podmienka byť držiteľom skupiny AM. Pri sledovaní pohybu týchto účastníkov je viditeľné na spôsobe jazdy, či ide o vodičov už držiteľov nejakej skupiny VO, alebo nie.

Okolo áut a motoriek sa pohybujem odmalička, aj keď sme nikdy v rodine nemali Škodu 105/120. Za jeden z najväčších výkonov považujem generálku Žiguláka, ktorou sme s kamarátmi zložili praktickú maturitu na dopravnej priemyslovke. Na autách ma zaujímajú technické riešenia a inovácie, preto mi je ľúto, že v ostatnej dobe sa dozvedáme viac o konektivite a o mobilnom internete v autách než o novinkách v motoroch, nápravách a prevodovkách. Podľa mňa by auto malo mať charakter a aspoň trochu komunikovať s vodičom. Na autonómne jazdenie sa zatiaľ pozerám skepticky, aj keď časom môže byť riešením najmä v mestách. Baví ma cestovanie, komunikácia s ľuďmi a rozširovanie obzorov.
Pokračujte na ďalší príspevok »