Elektromobilita so ZSE Drive

Dotácie na nabíjacie stanice: Postavte nabíjačku!

Vďaka podpore z Plánu obnovy môžete prispieť k  výstavbe nabíjacej infraštruktúry a využiť to aj vo svoj vlastný prospech. Dotácia predstavuje až 50 % nákladov.

Celková suma určená na podporu rozvoja nabíjacej infaštruktúry je 6 084 500 € bez DPH!
Dotácie na stavbu nabíjačiek urýchlia rozvoj potrebnej infraštruktúry pre elektromobily.
Vydané Text: 

Využite podporu z Plánu obnovy na výstavbu nabíjacej infraštruktúry a pomoc skúsených odborníkov zo ZSE Drive.

Príležitosti za polovicu

Čoraz viac krajín sa zaväzuje postupne znižovať predaj nových vozidiel na fosílne palivá a klesajúca cena nových elektromobilov významne podporuje rozšírenie elektrických vozidiel aj na našich cestách. S rastúcim záujmom o elektromobily sa zvyšuje aj dopyt po dostupných nabíjačkách.

Zabezpečenie nabíjacej stanice je pre podnikateľov v službách logickým krokom s ohľadom na súčasné trendy a rastúci záujem o elektromobily.

Môže priniesť množstvo výhod vrátane prilákania nových zákazníkov z radov užívateľov elektromobilov, ktorí radi využijú príležitosť a popri jedení v reštaurácii, nakupovaní či využívaní iných služieb si nechajú svoj elektromobil na nabíjačke.

Je to čoraz atraktívnejšie, pretože zákazník má príležitosť spojiť príjemné s užitočným. Nabíjacie stanice teda predstavujú konkurenčnú výhodu a príležitosti na dodatočný príjem.

Podnikatelia môžu takýmto spôsobom demonštrovať svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu a udržateľnosti, čo vylepšuje ich vnímanie spoločnosťou aj zákazníkmi a uľahčuje im spĺňanie environmentálnych noriem a predpisov.

Dobrá správa pre všetkých podnikateľov – fyzické či právnické osoby, ktoré zvažujú investíciu do verejných nabíjacích staníc, môžu od 28. 8. 2023 čerpať z Plánu obnovy príspevok na nabíjaciu infraštruktúru do výšky 50 % z oprávnených nákladov.

Profesionálna pomoc

Ešte lepšia správa je, že profesionáli zo ZSE Drive vám poradia pri registrácii, pomôžu s vypĺňaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov, aj so všetkými povinnými prílohami a po schválení projektu dodajú nabíjačky, zrealizujú inštaláciu, zabezpečia revíznu správu a v prípade záujmu budú vaše zariadenie aj servisne zabezpečovať.

Celková suma určená na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry je 6 084 500 € bez DPH, pričom maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod sú 3 000 € pre nabíjací bod AC (výkon od 11 kW) a 29 000 € pre nabíjací bod DC (výkon od 50 kW).

Prostriedky z Plánu obnovy možno poskytnúť najviac do výšky 50 % z celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 50 % z vyššie uvedených jednotkových cien, to znamená, že na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 eur a na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

S úspešným žiadateľom o príspevok bude uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Prostriedky sa preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov, čiže podnikateľ musí najprv uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tieto sú následne refundované z prostriedkov Plánu obnovy až do výšky 50 % oprávnených výdavkov.

Podpora sa realizuje nenávratným spôsobom. Celkový cieľ Plánu obnovy a odolnosti je vybudovanie nabíjacích bodov pre právnické osoby AC v počte 800 a DC v počte 360 kusov.

Žiadosti o príspevok možno predkladať priebežne, čiže kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu uzavretia výzvy, pričom termíny uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti sú 30. 9. 2023, 31. 12. 2023, 31. 3. 2024 a v prípade potreby budú ďalšie kolá vždy po troch mesiacoch.

Bližšie informácie získate telefonicky na čísle 0800 555 800, alebo na e-mailovej adrese: elektromobilita@zse.sk.
Vždy som túžil pracovať s autami a tento sen sa mi splnil v tej najdokonalejšej podobe. A nevyužil som ho len na to, aby som sa mohol voziť po meste. Chcel som autám rozumieť a vedieť ich čo najlepšie ovládať. Tak som si ako prvé auto kúpil staré BMW 328i. Po rokoch úprav (auta aj šoféra 🙂 ) som s ním na Slovakia Ringu už naháňal oveľa novšie a silnejšie autá. Vždy ma fascinovala jazda na hrane a tak na okruhu trávim čo najviac času. Či už pre zábavu, alebo občas ako inštruktor. Autá nehodnotím len podľa infotainmentu a objemu kufra, ale najmä podľa charakteru, techniky a jazdných vlastností. Obľúbené autá? Toyota GT86, Mazda MX-5, BMW M3 a Porsche 911 GT3.
ODPORÚČANÉ


ZO SVETA

Nové 100 % clo na elektromobily z Číny bude realitou! A to je len začiatok

  • Americký automobilový priemysel a regulačné orgány sa obávajú, že ak sa čínske elektrické vozidlá dostanú do Spojených štátov, domáce značky im nebudú schopné konkurovať. Bidenova administratíva však údajne dospela k tomu, čo považuje za riešenie: Na čínske elektrické vozidlá zavedie plné 100-percentné dovozné clo.