Dotácie na nabíjacie stanice

Dotácie na nabíjacie stanice: Postavte nabíjačku!

  • Vďaka podpore z Plánu obnovy môžete prispieť k  výstavbe nabíjacej infraštruktúry a využiť to aj vo svoj vlastný prospech. Dotácia predstavuje až 50 % nákladov.

     Celková suma určená na podporu rozvoja nabíjacej infaštruktúry je 6 084 500 € bez DPH! Dotácie na stavbu nabíjačiek urýchlia rozvoj potrebnej infraštruktúry pre elektromobily.