DOPRAVNÁ PORADŇA

Ako zistiť majiteľa auta podľa evidenčného čísla? Uložte si tento postup pre prípad nehody

Ako efektívne postupovať pri poškodení vozidla a dostať oprávnenú finančnú náhradu?

Doma či v zahraničí, s týmto postupom nájdete vinníka a dostanete peniaze, ktoré vám patria.
Vydané  Text: 

Ak sa dostanete do situácie, že musíte nájsť majiteľa vozidla, máte niekoľko možností ako na to. Spravidla potrebujete vypátrať majiteľa vozidla z dôvodu, že sa stalo účastné dopravnej nehody alebo škodovej udalosti a buď o tom majiteľ nevie, prípadne z miesta nehody odišiel a bol vinníkom. Stať sa môže aj to, že sa s druhým účastníkom dopravnej nehody dohodnete na zodpovednosti za škody a vymeníte si kontakty, ale stratíte ich. Čo robiť v takýchto prípadoch?

Evidenčné čísla vozidiel sú viazané na právnické a fyzické osoby a sú evidované v registroch. Poznáme policajný register, ten však nie je k dispozícii pre verejnosť. Centrálny register od Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) však umožňuje podľa evidenčného čísla vozidla dohľadať poisťovňu, v ktorej má vozidlo vedené povinné zmluvné poistenie, a následne kontaktovať túto poisťovňu s poistnou udalosťou. Tú má spravidla nahlasovať vinník.

SLOVNÍK POJMOV
EČV Evidenčné číslo vozidla, napríklad BA123AB. Jedno vozidlo má jedno EČV
ŠPZ Dnes už nepoužívaný názov, štátna poznávacia značka, dnes sa používa EČV
TEČ Tabuľka s evidenčným číslom; napríklad motocykle majú 1 TEČ, automobily 2 TEČ
PZP Povinné zmluvné poistenie. Moje PZP slúži na zaplatenie škody na cudzom majetku, ak som bol vinníkom nehody.
KASKO Havarijné poistenie vozidla, nepovinné. Moje KASKO slúži na preplatenie škôd na mojom vozidle, keď bol bol vinníkom nehody ja, ale kryje aj škody spôsobené vandalizmom či prírodnými živlami.
SKP Slovenská kancelária poisťovateľov

Inzercia

Advertisement

Ako zistiť vlastníka vozidla

Policajný register nie je verejne dostupný, z pochopiteľných dôvodov.

Centrálny register dostupný verejnosti prevádzkuje Slovenská kancelária poisťovateľov na webovej stránke ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml

Stačí poznať evidenčné číslo druhého vozidla, nič ďalšie sa nevyžaduje. Pred vypísaním výsledkov budete musieť iba prepísať kód do textového poľa, aby ste dokázali, že nie ste robot určený k prehľadávaniu webstránok.

Výpis záznamu k evidenčnému čísla vozidla. Výpis obsahuje výrobcu vozidla, model, prípadne farbu, číslo poistnej zmluvy a názov poisťovne.

Následne už iba kontaktujete túto poisťovňu a absolvujete štandardný postup, ktorým vás bude poisťovňa viesť.

Poškodili vám vozidlo a vinník je neznámy alebo nepoistený?

V prípade, že je vinník neznámy alebo nepoistený a vy máte záznam od polície o tejto dopravnej nehode, nemusíte škodu hradiť z vlastného vrecka.

V prvom rade je povinnosťou polície snažiť sa nájsť vinníka nehody, čo sa na prekvapenie mnohých aj uskutoční často s úspešným výsledkom. Ak vinníka polícia nájde, následný postup je už pomerne štandardný a miernou komplikáciou sa zdá byť skutočnosť, že vinník nemá zaplatené PZP.

Inzercia

SKP v takomto prípade škody prepláca z na to určeného rezervného fondu. Následne si SKP vymáha peniaze od nepoistených vodičov, ktorí nesplnili povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Dopravná nehoda so zahraničným autom môže byť, ale aj nemusí byť byrokratický problém. Zdroj: pixabay.com

Ako zistiť majiteľa zahraničného vozidla

V prípade, že na vašom vozidle spôsobí škody iné vozidlo so zahraničnou poznávacou značkou inde ako na Slovensku, situácia sa skomplikuje, ale nie je neriešiteľná.

Na základe EČV nie je možné zistiť ani majiteľa vozidla, ani jeho poisťovňu, preto je vašou jedinou možnosť kontaktovanie tamojšej polície a absolvovanie štandardného procesu. Nezabúdajte si o všetkom viesť podrobnejšie záznamy, vrátane fotodokumentácie. Čím viac zapísaných a nafotených detailov, tým lepšie.

Poškodili vám vozidlo v zahraničí a poznáte ŠPZ vinníka?

Postup je podobný, avšak s niekoľkými rozdielmi.

Budete sa obracať na tzv. likvidačného zástupcu, ktorého má každá poisťovňa pre Slovensko určeného.

Postupujte nasledovne:

  • Zavolajte na miesto políciu požiadajte o záznam o škode s uvedením evidenčného čísla vinníka
  • Požiadajte SKP o pomoc pri zisťovaní poisťovne vinníka
  • Obráťte na konkrétneho likvidačného zástupcu so žiadosťou o úhradu škody

Čo sa stane, ak nezaplatíte PZP načas? / Poradňa o PZP

Čo všetko obsahuje PZP?

Ponúkli vám lacnejšie PZP – môžete odstúpiť od aktuálnej zmluvy? Môžu vás pokutovať?

S chladnou hlavou: Čo robiť po dopravnej nehode? Čo ak nemá druhé vozidlo PZP?


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement