Aditíva JLM

Chemický zázrak: Ako fungujú aditíva a ako často ich treba dolievať do palivovej nádrže?

Majitelia vozidiel s naftovými motormi poznajú viacero nástrah, ktoré im pri používaní hrozia. Patrí medzi ne predovšetkým možnosť zanesenia filtra pevných častíc. Pravidelné používanie aditív značky JLM dokáže tento problém veľmi efektívne odstrániť.

Problémy sa rozpustia
Vydané  Text: 

Spaľovanie nafty sprevádza tvorba malých čiastočiek sadzí, ktoré neblaho pôsobia či už na životné prostredie, ale aj na palivovú a výfukovú sústavu. Na to, aby sa sadze a ďalšie škodliviny nedostávali do ovzdušia, dostali sa do výfukového traktu filtre pevných častíc (DPF).

Nie všetci vodiči jazdia s vozidlami s naftovými motormi tak, aby sa podarilo úspešne spustiť a dokončiť proces regenerácie.

Vtedy sa sadze vo filtri zohrejú vďaka upravenému režimu motora na 600 stupňov a následne sa spália.

Tým sa oddelia nespáliteľné nebezpečné čiastočky, ktoré sa natrvalo ukladajú v keramike filtra vo forme popolčeka. Na to treba ideálne jazdu po diaľnici. Lenže nežijeme v ideálnom svete, a tak potrebujú motory na udržiavanie čo najlepšieho stavu pomoc.

Napríklad v podobe aditív do paliva, ktoré upravia vnútorné prostredie vo filtri DPF, prípadne v celej palivovej a výfukovej sústave tak, aby ich prečistili a zlepšili tak stav celej palivovej a výfukovej sústavy.

Inzercia

Inzercia

JLM DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Prísada na čistenie filtra pevných častíc vyzerá ako malý chemický zázrak. Vďaka patentovanému zloženiu za základe chemických prvkov platina a cér dokážu spustiť efektívnu regeneráciu filtra a odstrániť nahromadené sadze aj v prípade, keď auto nejazdí v ideálnych podmienkach. Čiže vtedy, keď sa viac ako na diaľnici pohybuje v meste a teda nedosiahne teplotu potrebnú na spálenie usadenín.

To je najkratšia cesta k tomu, aby sa rozsvietila kontrolka filtra pevných častíc. A tú nechce vidieť nikto. Ako nám povedal Ing. Tomáš Antol, konateľ spoločnosti AWD Auto, ktorá dodáva aditíva JLM na slovenský trh.

Aditívum efektívne vyčistí filter pevných častíc v momente, keď sa rozsvieti prvá kontrolka. Použitie JLM DPF aditíva do nafty predlžuje životnosť filtra a rieši problém s nedobehnutou regeneráciou, alebo s častým spúšťaním procesu regenerácie. Pre ideálnu funkciu motora odporúčam používať aditívum každých 5 000 km. V tomto prípade bude mať aj veľmi dobrý preventívny charakter.“

Kombinácia platiny a céru zaisťuje výrazne lepšiu regeneráciu a efektívnejšie čistenie DPF filtra v porovnaní s bežnými čistiacimi prostriedkami, a to už pri teplote 300 stupňov. Na rozdiel od konkurenčných prísad so železom nevzniká ďalší popolček, ktorý natrvalo zaplňuje filter.

Patentovaná zlúčenina céru a platiny tvorí menej popolčeka, ktorý sa ukladá v DPF.

JLM DIESEL EXTREME CLEAN

Čistenie nepotrebuje iba filter DPF. Nečistoty sa usadzujú aj v palivovom systéme vrátane turba a výfukového systému s filtrom pevných častíc. Aditívum dekarbonizuje celý palivový a výfukový systém aj v prípade extrémneho zanesenia nečistotami.

K ďalším výhodám patrí aj zlepšenie spaľovacieho procesu a tým aj zníženie emisií škodlivín. Čistejší palivový systém sa následne prejaví aj na znížení spotreby.

Čistiaci prostriedok pritom pôsobí aj na systém turbodúchadla, výfukový systém s filtrom DPF, prečistí nasávacie ventily, ventil EGR a vstrekovače. Rozpúšťa nečistoty, ktoré spôsobujú nepravidelný chod motora pri voľnobehu a premazáva všetky pohyblivé časti motora. Zároveň stabilizuje palivo v nádrži a zabraňuje rastu rias.

Výrobca JLM odporúča naliať aditívum do palivovej nádrže s 50 až 70 litrami nafty. Maximálne a trvalé výsledky dosiahnete, ak ho pridáte každých 6 000 km.
ODPORÚČANÉ