Porovnajte si ceny PZP cez túto online kalkulačku!

Čo všetko obsahuje PZP?

Jednou z povinností, ktorú si musí splniť každý motorista, je dojednanie povinného zmluvného poistenia pre svoje vozidlo.

A možno práve preto, že je to povinnosť, sa mnohí nezamýšľajú nad tým, s čím všetkým im naozaj môže pomôcť.
V tomto článku sa pozrieme na to, čo je základom každej zákonnej poistky a čo ďalšie v nej ešte môže byť zahrnuté.
Vydané  Text: 

Prečítajte si všetky články našej poradne o PZP:

Prečo musí mať každé auto povinné zmluvné poistenie?

Jeho hlavnou úlohou je kryť zodpovednosť vodiča v situácii, keď spôsobí škodu tretej osobe. Môže ísť buď o škodovú udalosť, alebo dopravnú nehodu. Ak neprišlo k porušeniu všeobecných poistných podmienok, poisťovňa vzniknutú škodu preplatí. Môže ísť napríklad o malé oškretie cudzieho auta na parkovisku, ale aj o veľké škody, napríklad zničenie celej kapoty a iné. Hradené sú aj poškodenia na majetku, napríklad na bráne domu, smetných košoch, verejnom osvetlení a pod.

PZP tiež kryje aj ujmy na zdraví, ktoré vodič pri prevádzke motorového vozidla spôsobil.

Upozorňujeme, že zákonné poistenie neposkytuje neobmedzené a bezpodmienečné krytie. Má stanovené výluky, ktoré označujú situácie a okolnosti, za ktorých poisťovňa môže znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie. Medzi najčastejšie výluky patrí šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, spôsobenie škody na vozidle osoby, ktorá je s poistníkom v príbuzenskom vzťahu a mnohé ďalšie. PZP tiež nekryje pokuty a rôzne poplatky spojené s vozidlom. Kompletný zoznam výluk nájdete vo všeobecných poistných podmienkach. Platí to pre každý typ poistenia, nielen pre zákonné poistenie, ale napríklad aj pre havarijné poistenie či poistenie nehnuteľnosti.

Zvážte aj pripoistenia v rámci PZP

Ak chcete, aby poistenie chránilo aj vaše auto, najčastejšie sa stretnete s odporúčaním, aby ste si uzatvorili havarijné poistenie. To je vhodné najmä pre nové automobily a vozidlá od prémiových značiek. Čo majú robiť vodiči, ktorí jazdia na aute, pre ktoré havarijná poistka už nemusí byť najvýhodnejšou voľbou? Môžu staviť na pripoistenia k PZP. Ako sme už spomenuli, základom zákonného poistenia je krytie zodpovednosti vodiča za spôsobenú škodu. Vďaka doplnkovým poisteniam môže povinné zmluvné poistenie chrániť aj vaše auto.

Vybrať si môžete pripoistenie:

Inzercia

Inzercia

  • úrazu posádky,
  • čelného skla,
  • výtlku,
  • stretu so zverou,
  • živelnej udalosti,
  • rozšírenej asistencie.

Vhodne zvolená kombinácia doplnkových poistení môže v určitých prípadoch nahradiť havarijné poistenie. Pri rozhodovaní, aké pripoistenia chcete mať vo vašom PZP zahrnuté, sa rozhodujte podľa toho, či sa s daným rizikom môžete stretnúť. Napríklad, ak často jazdíte po cestách v blízkosti lesov či vinohradov, určite by ste mali mať pripoistenie stretu so zverou. V neposlednom rade si nezabudnite dôsledne preštudovať poistné podmienky pre každé vybrané doplnkové poistenie, oboznámte sa s poistnými limitmi a tiež výlukami.

TIP: Poisťovne ponúkajú aj vopred zostavené poistné balíky, ktoré obsahujú povinné zmluvné poistenie s vybranou kombináciou pripoistení za výhodnú cenu.

Ako nájdete PZP za najlepšiu cenu?

Využite online porovnanie cien zákonného poistenia. Stačí vyplniť potrebné údaje a na vygenerovanom prehľade uvidíte všetky dostupné ponuky pre vaše auto. Vybrané poistenie si následne môžete veľmi ľahko uzatvoriť a uhradiť poistné. Všetky dôležité dokumenty, ako je poistná zmluva a zelená karta, vám budú doručené na e-mail. Je to naozaj také rýchle a jednoduché. Vyskúšajte to aj vy!

ODPORÚČANÉ