Dopravná poradňa

Je v poriadku obchádzať zápchu cez vedľajšie uličky? Pohľady zákona, praxe a etiky

Kto je v takejto situácii v práve? Motoristi využívajúci vedľajšie uličky alebo tí, ktorí stoja v kolóne?

V dopravnej zápche platia niektoré pravidlá inak.
Vydané  Text: 

Kým som ešte z času na čas otvoril súkromný Facebook, snáď vždy som čítal kritické komentáre obyvateľov istej obce, ktorí sa verejne sťažovali na motoristov obchádzajúcich dopravné zápchy v lokalite.  Prekážalo im, že zatiaľ čo oni poctivo čakajú v takmer nehybnej dopravnej kolóne, iní motoristi ich predchádzajú cez voľnejšie bočné uličky a skracujú si tak čakanie o desiatky až stovky metrov.

Situácia dokonca dospela až do nelegálneho umiestnenia betónových zábran na ústie ulice, ktorá je vjazdom aj výjazdom do obytnej štvrte v danej lokalite. Po niekoľkých dňoch tieto betónové zábrany boli odstránené, avšak pachuť provokácie pretrvala.

Kto je v takejto situácii v práve? Motoristi využívajúci vedľajšie uličky alebo tí, ktorí stoja v kolóne?

Prax a etika

V praxi je bežné, že sa motoristi rozhodnú využívať iba jeden jazdný pruh, respektíve jednu cestu, hoci by mohli legálne využiť aj skratky a bočné uličky, aby nepredlžovali kolónu vozidiel. Pre obavy o agresívne reakcie ostatných motoristov však ostávajú v pomaly sa pohybujúcej kolóne, čím sa priamo podieľajú na jej predlžovaní a na ďalšom komplikovaní dopravy.

Z ľudského pohľadu je etické aj morálne je byť na ceste ohľaduplný a tolerantný. V dopravnej zápche je teda etické dať prednosť v jazde aj vozidlu, ktoré ho formálne nemá, pretože spoluprácou jednotlivých motoristov možno dosiahnuť rýchlejšie rozpustenie dopravnej zápchy. Platí aj to pre uvoľnenie prejazdu vozidlám skracujúcim si cestu bočnými uličkami.

Napokon z pohľadu zákona je záležitosť celkom jednoznačná a píšeme o nej na nasledujúcich riadkoch.

Dopravná zápcha, ilustračná fotografia

Rovnaký fenomén ako pri zipsovaní sa

Z hľadiska praxe a etiky je táto záležitosť fakticky totožná so zipsovaním sa. Každý motorista má rozumieť tomu, že obzvlášť v dopravnej zápche je potrebné využívať všetky dostupné jazdné pruhy a v mieste ich zbiehania sa do jedného sú motoristi v zmysle Zákona o cestnej premávke povinní zipsovať sa.

Inzercia

Inzercia

Napriek tomu sa aj dnes stretávame s motoristami, ktorí takto konajúcim odmietajú dať prednosť v jazde alebo ich vyslovene zablokujú. Ide o konanie, ktorým ohrozujú zdravie a životy ostatných účastníkov cestnej premávky a pred niekoľkými rokmi ho začala aktívnejšie riešiť aj polícia, na čo upozorňovala aj prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Opäť previnilci tvrdili, že oni „poctivo čakajú“ v zápche a ostatní ich predbiehajú po prázdnom pruhu.

Škodová udalosť pri nesprávnom zipsovaní v Bratislave

V skutočnosti však oni poctivo nečakajú v kolóne, to oni kolónu tvoria tým, že namiesto dvoch pruhov využívajú iba jeden. Je to jednoduchá matematika: keby sa využili oba jazdné pruhy, kolóna vozidiel by bola kratšia práve o dĺžku tohto druhého pruhu; namiesto toho je predĺžená až do predchádzajúcej križovatky, kde sa stáva príčinou príčinou dopravnej zápchy.

Rovnaká analógia platí aj pri dynamike pohybu dopravných prostriedkov v dopravnej zápche v takzvaných špičkách. Je správne využívať čo najviac ciest, pruhov a možností, ako dopravnú kolónu skrátiť – vrátane využívania bočných uličiek. Je pravda, že na konci sa tak zlieva, lenže skrátením kolóny stojacich vozidiel sa uvoľňujú dopravné uzly pre ostatných motoristov, ktorí necestujú rovnakým smerom. V tomto kontexte platí § 10 Zákona o cestnej premávke:

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh.

Argumentom proti využívaniu skratiek a bočných ciest je, že ide o ulice v obytných štvrtiach, ktoré teda nie sú určené na prejazd. Tento argument je správny iba v prípade, že je zodpovedajúcou dopravnou značkou prejazd zakázaný. Lenže takéto štvrte, obytné zóny a školské zóny nemajú vo svojej podstate zahrnutý zákaz prejazdu – všetky náležitosti obytnej, pešej a školskej zóny definuje § 59 Zákona o cestnej premávke.

Obytná zóna prikazuje vodičom jazdiť max. 20 km/h, nestáť inde ako na vyhradených parkovacích miestach a dávať prednosť chodcom, no nevylučuje prejazd. V školskej zóne je špecifikom, že stáť možno aj na ceste, ak tým vozidlo neobmedzuje pohyb chodcov.

Zhrnutie

Obchádzanie alebo predchádzanie vozidiel stojacich v dopravnej zápche/kolóne je v poriadku z pohľadu praxe, zákona aj etiky.

Máme za to, že je povinnosťou všetkých vodičov individuálne prispievať k bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke aj tým, že sa budú správať ohľaduplne a tolerantne, že budú nachádzať legálne spôsoby, ako sa zápche vyhnúť a nebudú šikanovať ostatných motoristov, ktorí tak konajú.

 

 


Témy, ktoré tento príspevok obsahoval:

Dopravná poradňa, nehoda pri zipsovaní, dopravná zápcha, dopravné pravidlá, zipsovanie v zápche, predchádzanie kolóny, predchádzanie v zápche, organizácia dopravy v zápche, dopravná hádanka, Zákon o cestnej premávke, legislatíva, bezpečnosť, zákony o doprave, dopravný zákon, dopravné riešenia

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.