Dostanete ich za rýchlosť, státie aj bránenie v jazde. Aktuálny sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní (2023)

Koľko zaplatíte za bránenie prejazdu sanitky alebo vybrzďovanie iného vodiča?

Za aké priestupky zaplatíte najvyššie pokuty?
Aké sú vysoké pokuty za prekročenie rýchlosti?
Vydané  Text: 

Každý motorista má právo poznať presný zoznam výšok pokút ukladaných v blokovom konaní. Ministerstvo vnútra tento dokument sprístupňuje na svojich stránkach, my ho sprostredkovávame aj na stiahnutie.

 

V roku 2023 je platný sadzobník pokút ukladaných v blokom konaní, ktorý nadobudol platnosť 1. augusta 2022. V blokovom konaní sa pokuty ukladajú okamžite policajtom, ktorý motoristu „pristihol“ pri porušovaní povinností. To znamená, že keď vás policajná hliadka uvidí parkovať na mieste, kde je tabuľa informujúca o zákaze zastavenia, môže vám dať pokutu priamo na mieste, rovnako môže konať v prípade, že nerešpektujete iné dopravné regulácie či ste inak konali v rozpore so zákonom o cestnej premávke.

Ak by ste jazdili príliš rýchlo a zachytila by vás kamera s radarom, nemusia za vami hneď vyštartovať policajti, ale vám pokuta príde domov poštou – vtedy hovoríme o uplatňovaní objektívnej zodpovednosti. Vtedy nezáleží na tom, kto auto reálne šoféroval, pokuta je uložená majiteľovi vozidla. Teda napríklad aj autopožičovni, z ktorej ste si prenajali auto. V takomto prípade sa výška pokuty líši od tej, ktorá je ukladaná v blokovom konaní. Spravidla sú pokuty ukladané v blokovom konaní nižšie.

• Na stiahnutie ako PDF: Sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (účinný od 1. 8. 2022, aktuálny aj k 05/2023, veľkosť 1 MB)

Vyberáme zo sadzobníka pokút tie, ktoré vás vyjdu najdrahšie a tie, ktoré bývajú časté.

Vedeli ste napríklad, že za neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu sanitke sa ukladá pokuta vo výške iba 100 €?

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti
ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
v obci mimo obce
najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
o 7 až 10 km/h 7 až 15 km/h 20 €
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 40 €
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 130 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 200 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 270 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 320 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 700 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €

 

Priestupok Maximálna výška pokuty
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu“ s vyznačením hranice 12 ton 1000 €
Nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“, ktorú porušil vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 ton alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 ton 1000 €
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100 €
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ a v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 €
Používanie zariadení typu „antiradar“ 150 €

Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov

(za nedanie prednosti a neohrozenie je pokuta 40 €)

150 €
Ohrozenie chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov; Ohrozenie cyklistu pri obchádzaní 150 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150 €
Jazda v protismernej časti cesty ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky a/alebo v prípade ohrozenia iných účastníkov cestnej premávky 150 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 70 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 50 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 50 €
Odbočovanie ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste,
ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“
alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu
150 €
Vchádzanie na cestu ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 €
Jazda na diaľnici: Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch
pri vchádzaní na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
100 €
Jazda na diaľnici: Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici alebo rýchlostnej ceste vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg 100 €
Porušenie zákazu jazdy nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg na ceste III. triedy, okrem prípadov podľa § 39 ods. 3 písm. a), b), d) a f) až l) a § 39 ods. 4 a 5 zákona o premávke 900 €
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100 €
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami: V prípade ohrozenia týchto vozidiel 150 €

 

Preprava nákladu: Prekročenie najväčšej prípustnej hmotnosti
1. do 10 %
2. nad 10% do 15%,
3. nad 15% do 20%,
4. nad 20% do 25%,
5. nad 25% do 30%,
6. nad 30% do 35%,
7. o viac ako 35%
50 €
90 €
170 €
280 €
390 €
500 €
650 €
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 50 €

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement