Musím dávať smerovku pokiaľ som na hlavnej cesta a tá mení smer? Odpoveď je jednoduchá!

Situácia, ktorá trápi mnohých vodičov, má veľmi jednoduchú odpoveď. Viete, ako sa zachovať?

Vydané  Text: 

Mnoho vodičov aj napriek dlhoročným skúsenostiam stále robí jednu zásadnú chybu. Buď znamenie o zmene smeru jazdy vôbec nedávajú, alebo ho používajú nesprávne či dokonca neskoro. Ide pritom o jednoduchý úkon, ktorý sa učí už počas prvých lekcií v autoškole. Otázkou ale zostáva: „Musím použiť smerovku aj v prípade, že som na hlavnej ceste, ktorá mení svoj smer?“

Odpoveď je ukrytá v otázke

Odpoveď je pritom ukrytá priamo v otázke samotnej. Keďže cesta mení svoj smer, znamenie o zmene smeru jazdy musí byť použité. Objasnenie použitia znamenia o zmene smeru jazdy je obsiahnuté v rovnomennom § 30 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 30 vo svojich piatich odsekoch detailne popisuje používanie smerových svetiel.

Z pohľadu odpovede na otázku položenú v nadpise je dôležitý predovšetkým odsek 1, kde je uvedené nasledovné: „Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v tomto zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť premávky.


Dopravná hádanka
Používanie smeroviek na kruhovom objazde: určite jazdíte správne?

ERIK STRÍŽ


Smerovku treba používať zavčasu

Nakoľko samotná hlavná cesta svoj smer mení, je potrebné použiť smerovky na upozornenie ostatných vodičov, že sa chystáte ísť po hlavnej ceste. Podľa zmieneného § 30 ods. 2) je navyše vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu podľa odseku 1, a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a povahu jazdy.

Odsek 4 ďalej popisuje ako dlho má byť smerovka počas príslušného úkonu zapnutá. Niektorí vodiči totiž využívajú len klasické tri bliknutia a následne po vypnutí znamenia o zmene smeru jazdy začnú vykonávať samotný úkon. Uvedený odsek však uvádza: „Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.

Inzercia

Inzercia


Ilustračná fotografia po grafickej úprave
Na ktorú stranu zapnúť smerovku na takejto križovatke? Máme ju vôbec použiť, keďže ideme vlastne rovno ďalej?

Redakcia (s)


Smerovku teda musíte používať počas celého úkonu až do momentu, pokiaľ nedôjde k jeho ukončeniu zaradením sa do príslušného jazdného pruhu alebo kým nedôjde k zmene smeru jazdy aj takým spôsobom, na ktorý sa pýta samotná otázka v nadpise.


Zdroje:  AUTOVINY.SK
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »