Magazín

PRIESKUM: Až 80 % Nemcov chce v najbližších 5 rokoch prejsť na elektrické vozidlo, tvrdia najnovšie výsledky

Mercedes-Benz EQS (auto motor a šport č. 03/2022)

Celkom 80 % vodičov prémiových vozidiel v Nemecku chce v nasledujúcich piatich rokoch prejsť na elektrické vozidlo. Väčšina z nich (66 %) by chcela svoje vozidlo nadobudnúť prostredníctvom tradičných finančných produktov, nie priamou kúpou. Tento výsledok vyplýva z aktuálnej ankety Kantar z poverenia Mercedes-Benz Mobility, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 500 vodičov v Nemecku, USA a Číne bez ohľadu na značku. Poskytovateľom finančných služieb a služieb mobility tým prináleží hlavná úloha na ceste za elektrickou mobilitou. Vo všetkých krajinách sú preferovanými partnermi pri prechode na elektromobil poskytovatelia finančných služieb výrobcu (celkovo: 73 %; Nemecko: 81 %; USA: 74 %, Čína: 64 %).

Aj digitálne ponuky sa tešia rastúcej obľube: online kontakt s poskytovateľom má čoraz väčší význam a väčšina respondentov ho medzičasom považuje za rovnako dôležitý aspekt ako osobný kontakt. Väčšia otvorenosť voči smart spôsobom platby vo vozidle (In-Car-Payment) sa momentálne prejavuje v Číne (46 %). Potenciálni používatelia služby v tom vidia jasnú konkurenčnú výhodu poskytovateľa voči iným účastníkom trhu. Podľa štúdie je najobľúbenejším nástrojom v oblasti finančných služieb aj naďalej financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov (46 %), po ktorom nasledujú krátkodobé prenájmy a operatívny lízing vozidiel. 45 % respondentov okrem toho uviedlo, že poskytovatelia finančných služieb výrobcu („captives“) zohrávajú veľkú alebo veľmi veľkú rolu pri rozhodovaní o tom, či ostanú verní značke.

Mercedes-Benz EQS (auto motor a šport č. 03/2022)

„U používateľov vozidiel pozorujeme jasný posun k elektrickej mobilite a túžbu po väčšej finančnej slobode. Štúdia tak potvrdzuje našu stratégiu: flexibilnými možnosťami financovania chceme vydláždiť cestu k ekologickej mobilite,“ uviedol Franz Reiner, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Mobility AG. *„Digitálne predajné kanály pritom plnia čoraz dôležitejšiu úlohu, osobné poradenstvo zostáva však aj napriek tomu dôležité. Už niekoľko rokov posilňujeme digitalizáciu našej ponuky a integráciu digitálnych a fyzických kontaktných miest pre zákazníkov Mercedes-Benz Mobility, a tak našim zákazníkom poskytujeme ničím nerušený zážitok a komplexné služby vo všetkých odbytových kanáloch.“

Peter Zieringer, vedúci oddelenia pre vzťahy so zákazníkmi a člen predstavenstva Mercedes-Benz Mobility AG, zodpovedný za predaj a marketing, dodal: „Štúdia ukazuje, že poskytovatelia finančných služieb zohrávajú centrálnu rolu pri výbere značky vozidla. Z pohľadu zákazníka sú výrobcovia vozidiel a ich poskytovatelia finančných služieb výrazne prepojení. Rozhodujúcim faktorom úspechu je integrovaný zážitok zákazníka. Mercedes-Benz Mobility intenzívne spolupracuje s automobilovou značkou na vytváraní takýchto výnimočných skúseností zákazníka.“

Mercedes-Benz EQS (auto motor a šport č. 03/2022)

VZŤAH K FINANCOVANIU

Zo všetkých respondentov by 46 % využilo na obstaranie ďalšieho vozidla financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov. Ďalšie miesta obsadili modely krátkodobého prenájmu (32 %) a operatívny lízing (26 %). Najmä používatelia, ktorí už svoje aktuálne vozidlo získali prostredníctvom financovania tradičnými finančnými produktami alebo operatívnym lízingom, by sa aj pri svojom ďalšom vozidle rozhodli pre financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov.

Zákazníci v Nemecku a v USA, ktorí svoje vozidlo nadobudli priamou kúpou, sa aj pri ďalšom vozidle prikláňajú k priamej kúpe. V Číne sa zákazníci, ktorí si vozidlo kúpili priamou kúpou, sa zdajú byť otvorenejší iným možnostiam financovania: ochota prejsť z priamej kúpy vozidla na financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo služieb krátkodobých prenájmov v automobilovom priemysle sa tu prejavuje najvýraznejšie. V každom prípade by si 48 %, príp. 51 % respondentov v Číne vedelo predstaviť, že by pri zaobstarávaní svojho ďalšieho vozidla veľmi pravdepodobne alebo rozhodne prešli na financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo model krátkodobého prenájmu.

V Nemecku je táto ochota momentálne na nízkej úrovni: 18 % (financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov) a 21 % (krátkodobý prenájom).

Financovanie

PRIEBEH ANKETY

Globálne trendy v automobilových a finančných službách je trhová štúdia, ktorá opakovane skúma, čo zákazníci očakávajú od súčasných poskytovateľov služieb mobility vo vzťahu k finančným produktom a procesom kúpy, a to, ako finančné služby ovplyvňujú kúpu vozidla. Prvýkrát ju v roku 2022 vypracoval inštitút pre prieskum trhu Kantar z poverenia Mercedes-Benz Mobility. Celkom 2 605 osôb v Nemecku, USA a Číne sa v rámci štúdie v období od januára do februára tohto roka zúčastnilo online ankety, ktorá zahŕňala 36 uzavretých otázok a dve otvorené otázky. Inštitút Kantar do ankety zahrnul vodičov prémiových vozidiel rozličných značiek, ktorí svoje súčasné vozidlo nadobudli buď prostredníctvom finančného produktu (financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov, operatívny lízing), alebo priamou kúpou.