Magazín

Na prejazd cez železničné priecestie nestačia zdvíhajúce sa závory. Kedy vodiči najviac hazardujú so životom?

železničné priecestie
Zdroj: Google

V októbri tohto roka došlo na železničných priecestiach na Slovensku k celkovo siedmim nehodám. V jednom prípade išlo o stret vlaku s motocyklom, päťkrát sa na priecestí zrazil vlak s autom a v jednom prípade došlo dokonca k zrážke dvoch motorových vozidiel na železničnom priecestí. Pomerne hrozivá štatistika, hlavne keď zoberieme do úvahy fakt, že proti rozbehnutému vlaku auto nemá šancu.

Prečo ale k takýmto udalostiam vôbec dochádza? Vo väčšine prípadov je vinníkom vodič, ktorý vďaka nepozornosti vošiel vlaku priamo do cesty. Následky bývajú fatálne a preto je dobré mať na pamäti viacero vecí, ktoré priamo stanovuje Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Opatrnosť nadovšetko

§27 Zákona o cestnej premávke sa osobitne venuje charakteristike správania sa na, pred a za železničným priecestím. Hneď v úvode, v odst. 1, je expliticne napísané: „Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.“ Práve tento odstavec mnoho vodičov nerešpektuje a železničné priecestie takmer vôbec neriešia.

Horšia situácia však nastáva predovšetkým vo veľkých mestách alebo na frekventovaných železničných priecestiach. Ako príklad si môžeme uviesť železničné priecestie na Ivanskej ceste v Bratislave. Na tomto dopravnom úseku predovšetkým v poobedňajších hodinách často vznikajú kolóny. A keďže samotné priecestie je križovatkou cesty až s troma samostatnými koľajnicovými pásmi, vodiči často situáciu neodhadnú a v kolóne uviaznu priamo na priecestí.

Zastavenie a státie na priecestí je zakázané za akýchkoľvek okolností

Avšak v §28 písm. f) je jasne uvedené, že vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak situácia na ňom alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde. Ideálne teda na železničnom priecestí nesmie nikdy zostať uviaznuté vozidlo, ktoré tam zostane stáť v dôsledku státia v kolóne. Samotnému zastaveniu alebo státiu na železničnom priecestí sa potom samostatne venuje §25, odst. 1, písm. g), kde je jasne uvedená minimálna vzdialenosť pred a za železničným priecestím, v ktorej smie vodič auto zastaviť. Je to v oboch smeroch až 15 metrov.

Ako však dobre vieme, nedeje sa tak. Mnoho vodičov dokonca svojou aroganciou vchádza na železničné priecestie, aj keď jasne vidí, že tam pravdepodobne zostanú stáť. V takomto prípade však zákon umožňuje udeliť pokutu až vo výške 150 eur. V prípade spôsobenej dopravnej nehody môže byť pokuta posudzovaná individuálne.

Červená znamená stoj!

Jednou vecou je vchádzanie na železničné priecestie, keď sa nemá. To je, samozrejme, okrem prípadnej kolóny dané aj svetelnou alebo zvukovou signalizáciou či samotnými závorami. Napriek tomu na Slovensku stále existuje veľa železničných priecestí, kde je umiestnená len dopravná značka. Niektoré nebezpečné priecestia sú označené značkou „Stoj, daj prednosť v jazde“. Ak by vodič túto značku nerešpektoval, hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur. Ak by nezastavením na stopke vznikla dopravná nehoda, trestom môže byť, že motorista príde o vodičské oprávnenie.

Druhou vecou, možno ešte menej logickou, ako samotný vjazd na priecestie, keď to nie je možné, je predchádzanie na ňom. §15, odst. 5, písm. h) jasne uvádza,, že cez železničné priecestie vodič nesmie predchádzať. A to dokonca ani pomaly idúce auto, nakoľko maximálna rýchlosť 50 metrov pred a na priecestí je stanovená na 30, respektíve 50 km/h. Odmenou za predchádzanie je pokuta do výšky až 50 eur. Na pamäti však majte aj to, že podľa §22, odst. 4, písm. d) je aj otáčanie a cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti zakázané.

Zdvíhajúce sa závory neznamenajú voľný prejazd

Na železničné priecestie môžeme vchádzať len vtedy, ak to jeho svetelná a zvuková signalizácia dovoľuje. Taktiež na priecestie nemôžete ísť automaticky vtedy, keď sa už zdvíhajú závory alebo dokonca keď závory klesajú dolu. Predovšetkým zdvíhanie závor je pre mnohých vodičov akýmsi pomyselným zeleným svetlom, kedy už bezpečne môžu priecestím prejsť. Omyl!

V minulosti sa už viackrát stalo, že aj napriek zdvíhajúcim sa závorám a neustále zapnutej svetelnej a zvukovej signalizácii došlo k stretu vozidla s vlakom. Zmienený §28 ďalej upozorňuje na to, kedy vodič nesmie na železničné priecestie vojsť. Za nerešpektovanie je následne možné udeliť pokutu až do výšky spomenutých 150 eur.

Auto nemá cenu života

Môže sa stať, že v dôsledku vlastnej, technickej alebo akejkoľvek inej chyby zostanete uviaznutí na priecestí. V tom momente treba zachovať kľud. Pokiaľ je to možné, závory môžete autom jednoducho preraziť alebo ich prizvaná osoba môže nadvihnúť rukami. Ak ale auto z akéhokoľvek dôvodu vypovedá službu, okamžite ho musíte opustiť a poruchu následne nahlásiť príslušným orgánom.

Železničné priecestie
Aj na Google Maps môžete naraziť na mnoho prípadov nerešpektovania svetelnej signalizácie na železničnom priecestí. Toto je jeden z nich, kedy dvaja cyklisti vošli na priecestie aj keď signalizovalo blížiaci sa vlak.
Zdroj: Google

Je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť číslo priecestia, ktoré je uvedené na zadnej strane výstražného systému alebo dopravného značenia železničného priecestia. Tak či onak, ak uviaznete na železničnom priecestí, zachovajte pokoj a pokúste sa auto urýchlene z neho dostať aj za cenu jeho poškodenia. Avšak v prípade, že už máte na dohľad vlak a je evidentné, že auto nestihnete odtlačiť, najrozumnejšie je podstatne sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti. Zrážke sa už síce nevyhnete, ale aspoň nebudete riskovať svoj život.

Prečítajte si aj:


Za akých okolností môžete prejsť cez železničné priecestie, keď bliká červená?

ERIK STRÍŽ