Magazín

Jazdia majitelia BMW a Audi zúrivejšie?

Zúriví vodiči BMW a Audi

Prečo sa zdá, že majitelia BMW a Audi často jazdia zúrivejšie?

Môže za to auto, ktoré ich núti správať sa za volantom agresívne alebo je to špecifický typ ľudí, ktorých takéto autá priťahujú?

Ak sa vám zdá, že vodiči drahších nemeckých áut jazdia arogantnejšie a sú náchylnejší porušovať dopravné predpisy, máte pravdu!

Nový výskum na univerzite v Helsinkách nám prináša niekoľko odpovedí a zaujímavých postrehov. Ktorí vodiči sú teda nachýlnejší porušovať dopravné predpisy?

Jan-Erik Lönnqvist, profesor sociálnej psychológie, urobil v premávke výskumné pozorovanie a zistil nasledovné: Vodiči Audi a BMW jazdili oveľa častejšie bezohľadne a ignorovali dopravné predpisy.

„Všimol som si, že tí, ktorí najpravdepodobnejšie prejdú na červenú, nedajú prednosť chodcom a spravidla idú bezohľadne a príliš rýchlo, boli často tí, ktorí jazdili na rýchlych nemeckých autách,“ hovorí Lönnqvist zo Švédskej školy sociálnych vied Helsinskej univerzity.

Predchádzajúce výskumy taktiež potvrdil, že vodiči drahých áut častejšie porušujú dopravné predpisy. Tento jav bol vysvetlený spoločným predpokladom, že bohatstvo má na ľudí kaziaci účinok, čo má za následok napríklad aj neetické správanie v rôznych situáciách.

Zúriví vodiči BMW a Audi

K otázke pristúpili aj z opačného uhlu a to či ide o konkrétny typ ľudí, ktorých priťahujú takéto autá a to bez ohľadu na majetok.

Pomocou viacerých metód a typov otázok prišli k týmto výsledkom:

SKUPINA 1

Sebestrední muži, ktorí sú argumentační, tvrdohlaví, nepríjemní a neempatickí, oveľa častejšie vlastnia auto s vysokým spoločenským postavením, akým je Audi, BMW alebo Mercedes-Benz.

„Tieto osobnostné vlastnosti vysvetľujú túžbu vlastniť vysokokvalitné produkty a rovnaké vlastnosti tiež vysvetľujú, prečo takí ľudia porušujú dopravné predpisy častejšie ako ostatní,“ hovorí Lönnqvist.

Tí, ktorých osobnosť je považovaná za nepríjemnejšiu, sa často považujú za nadradených a chcú to ostatným ukázať.

SKUPINA 2

Medzi neočakávané výsledky patrilo, že tento typ áut priťahuje aj ľudí s typom osobnosti "svedomitý". Ľudia s týmto typom osobnosti sú spravidla úctyhodní, ambiciózni, spoľahliví a dobre organizovaní. Ide tu pravdepodobne o dôležitosť, ktorú prikladajú vysokej kvalite. Jazdou v spoľahlivom aute teda vysielajú správu, že sú sami spoľahliví.

A čo muži vs. ženy?

Súvislosť medzi svedomitými osobnostnými črtami a záujmom o autá s vysokým postavením sa zistila u mužov aj u žien. Naopak, spojenie sebastredných typov osobností s takýmito autami sa nachádzalo iba u mužov. Môže to byť spôsobené tým, že ženy neprikladajú takú vysokú hodnotu statusu autám tak ako muži.

Pravidlá však potvrdzujú výnimky a preto môžeme čakať cestných pirátov v rôznych typoch áut, všetkým prajeme bezpečnú jazdu!

Prečítajte si aj:


Rebríček najhorších šoférov na svete: Česi sú vraj lepší, Rumuni sú hrozba

Redakcia (m)


Prečo sú Nemci lepší šoféri ako Slováci?

Redakcia (m)


Prečo sú mladí vodiči hrozbou na cestách? Existuje na to 9 hlavných dôvodov

Redakcia (m)


Koho zachrániť skôr? Starého alebo mladého, muža či ženu? Odpovede ľudí pobúrili, s ktorými súhlasíte vy?

Redakcia (s)