Magazín

Aj cyklisti sú účastníkmi cestnej premávky! Tieto pravidlá by mali poznať naspamäť, no pravidelne ich porušujú

Cyklisti, cyklistika, bicykel, jazda na bicykli

V posledných týždňoch sa na Slovensku rozprúdila debata o prísnejších pravidlách pre motoristov, ktorých cieľom je zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre cyklistov ceste. Faktom zostáva, že práve oni sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky a každý vodič motorového vozidla by mal v ich blízkosti zvýšiť opatrnosť a správať sa k ním s maximálnym rešpektom ako k akémukoľvek ďalšiemu vozidlu na ceste. Vodiči totiž k cyklistom na ceste častokrát pristupujú ako k účastníkom druhej kategórie a nebezpečnými manévrami ich pri predbiehaní zbytočne ohrozujú.

NEPREDVÍDATEĽNÍ

Svet však nie je čiernobiely a za mnohé krízové situácie na cestách sú zodpovední aj samotní cyklisti, ktorí nerešpektujú, nepoznajú alebo úplne ignorujú pravidlá cestnej premávky. Najčastejšie sa stretávame najmä so zlou komunikáciou smerom k vodičom, na ceste sú tak cyklisti častokrát nepredvídateľní a svoje zámery vopred neoznamujú okolitým účastníkom cestnej premávky.

Ako príklad môžeme uviesť ľubovoľnú zmenu smeru jazdy, prechod z chodníka na cestu bez varovania, jazdu na červenú či nerešpektovanie dopravného značenia. Častokrát sa stáva, že cyklista využíva zelenú pre chodcov, no potom za z priechodu odpojí a pokračuje ďalej na cestu, kde nečakane vchádza do jazdnej dráhy iným vozidlám. Vodič motorového vozidla pri porušení dopravných predpisov riskuje pokutu, no nevhodné správanie sa cyklistov na cestách je políciou častokrát prehliadané.

Cyklisti, cyklistika, bicykel, jazda na bicykli

PREDSTAVUJÚ RIZIKO

Za volant automobilu si dnes môže sadnúť len človek, ktorý úspešne absolvoval kurz autoškoly pozostávajúci z teoretickej aj praktickej časti. Napriek tomu, že cyklisti sú rovnako považovaní za účastníkov cestnej premávky, svoje znalosti dopravných predpisov preukazovať nemusia. Cyklista bez riadnych znalostí dopravného značenia a predpisov pritom predstavuje vážne riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Vodiči musia prejsť autoškolou! Prečo sa to netýka aj cyklistov na cestách?

V tomto smere by bolo rozumné, keby cyklisti pohybujúci sa na cestnej komunikácii spoločne s autami, motocyklami či nákladnými vozidlami museli zo zákona absolvovať aspoň základnú teoretickú prípravu zameranú na dopravné značenie a základné predpisy. Je dôležité, aby bol každý účastník cestnej premávky za svoje správanie rovnako zodpovedný a v prípade porušenia predpisov aj sankcionovateľný.

Cyklisti, cyklistika, bicykel, jazda na bicykli

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stanovuje základné pravidlá a povinnosti pre cyklistov pohybujúcich sa na verejných komunikáciách. Pozrite si základný prehľad:

MÔŽU ÍSŤ VIACERÍ CYKLISTI VEDĽA SEBA?

 • Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou.
 • Po cestičke pre cyklistov smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

PO KTOREJ STRANE IDE CYKLISTA?

 • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov, a to vpravo.
 • Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky.
 • Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici.

AKO CYKLISTA PREDBIEHA VOZIDLO?

 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. To neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

DÁVA CYKLISTA ZNAMENIE PRI ZMENE SMERU JAZDY?

 • Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva upažením.
 • Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu.
 • Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.

MÔŽE CYKLISTA JAZDIŤ BEZ DRŽANIA RIADIDIEL?

 • Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel.

MÔŽE CYKLISTA POČAS BICYKLOVANIA VENČIŤ PSA ALEBO TLAČIŤ DRUHÝ BICYKEL?

 • Cyklista nesmie držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

IDEM Z OBCHODU, MÔŽEM SI ZAVESIŤ NA RIADIDLÁ NÁKUP?

 • Pozrite bod vyššie. Cyklista teda nesmie mať zavesené na riadidlách ani nákupné tašky.

NA JEDNOM BICYKLI DVAJA CYKLISTI?

 • Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Viac dospelých môže byť len na viacmiestnom bicykli. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí alebo v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Indian Scout Rogue (auto motor a šport č. 6/2022, foto: Juraj Hrivnák)
MOTO

Zlý chlapec. Test Indian Scout Rogue

Pohľad do slovníka hovorí, že rogue má v slovenčine viacero významov, no ani jeden nie je veľmi pozitívny. Azda najjemnejšie by sa to dalo preložiť ako nezbedník. To by sedelo na človeka. No ako je to v prípade, pokiaľ takto označíte motocykel?