Magazín

Za jazdu v ľavom pruhu môžete dostať pokutu aj v meste! Túto chybu robí väčšina vodičov

priebežná jazda v meste
Zdroj: Google Maps

Väčšina vodičov by už z autoškoly mala vedieť, ako správne jazdiť na rýchlostných cestách a diaľniciach. Zákon o cestnej premávke v tomto prípade hovorí úplne jasne:

„Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“ - Zákon č. 8/2009 Z. z.

Aj tak sa každý deň stretávame s takzvanými „stredopruhármi“, ktorí sa v strede širokej diaľnice cítia jednoducho bezpečnejšie, niektorí svoje konanie pritom obhajujú mylným tvrdením, že pravý pruh je len „kamiónový“, a tak sa celý čas strávený na diaľnici držia v strede, kde obmedzujú všetkých naokolo. Ostatní totiž môžu takého vodiča obehnúť jedine zľava, v prípade predbehnutia jednoduchým zotrvaním v pravom pruhu totiž riskujú pokutu.

Tým sa však kvôli jedincom v strednom pruhu znižuje priepustnosť diaľnice, čo môže zhustiť premávku za vozidlom, prípadne vytvoriť podmienky pre nebezpečné situácie pri predbiehaní.

JAZDA V MESTE

Táto povinnosť sa čiastočne vzťahuje aj na mestskú premávku, kde zákon síce dovoľuje priebežnú jazdu v ľavom pruhu, no vozidlo tým nesmie obmedzovať rýchlejšie idúce vozidlo. Takto môžete dostať pokutu za jazdu vľavo aj v meste.

„Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.“ - Zákon č. 8/2009 Z. z.

Rýchlejšie idúce vozidlo MUSÍTE v meste pustiť aj keď auto za vami prekračuje rýchlostné limity. Pokiaľ sa stane, že vozidlo v pravom pruhu začne zrýchlovať tak, že dorovná rýchlosť s autom v ľavom pruhu, pokutu dostane vždy vodič auta v ľavom pruhu. V takom prípade je ideálne spomaliť, zaradiť sa späť do pravého jazdného pruhu a uvoľniť miesto pre rýchlejšie idúce vozidlá. Ak ste v ľavom pruhu, nesnažte sa zbytočne zrýchlovať. Pri troche nešťastia môžete skončiť s pokutou nielen za blokovanie ľavého pruhu, ale tiež za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!