Magazín

Čo hovorí zákon: Musíte zastaviť pred priechodom, keď už iné auto zastavilo?

Chodec, chodci, prechod, ľudia

Každodenná situácia zo slovenských ciest: na chodníku pred priechodom pre chodcov stojí chodec a vodič jedného z vozidiel zastaví, aby mu umožnil prechod. Chodec vstúpi na priechod, no vodiči iných vozidiel sa ho ešte snažia obísť alebo dokonca zrýchlia, aby stihli prejsť cez priechod skôr ako on.

Zohľadňujú naše zákony aj takéto situácie a je možné nezodpovedných vodičov trestať? Odpoveď na obe otázky je áno.

Na začiatok si uveďme konkrétne paragrafy zo Zákona o cestnej premávke, ktoré sa uvedenej situácie konkrétne týkajú. Citujeme znenie zákona platné od 1.1.2021.

8/2009 Z.z. - Zákon o cestnej premávke

(1) Vodič je povinný e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, f) dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky,

(2) Vodič nesmie i) ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,

§ 4 Povinnosti vodiča (4) Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.

Z uvedeného rozumejme, že ak chodec stojí na chodníku, vodič vozidla ešte nemá povinnosť zastaviť mu tak, aby mohol bezpečne prejsť cez prechod. Musí však dbať na zvýšenú opatrnosť. Ak už ale chodec vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, už ho nesmie ohroziť. Zákon explicitne neuvádza, že vodič musí svoje vozidlo zastaviť, niekedy stačí ho jednoducho výrazne spomaliť, ale pod frázou „nesmie ohroziť“ rozumejme, že ho nesmie ani len vystaviť ohrozeniu. V praxi to znamená, že má vodič jednoducho umožniť chodcovi, aby prešiel cez priechod bezpečne.

Zároveň platí, že ak už vodič niektorého z vozidiel pred priechodom spomalil alebo zastavil, vodiči ďalších vozidiel v rovnakom smere majú povinnosť spraviť to tiež. To platí aj v prípade, že chodec ešte na priechod pre chodcov ani nevstúpil!

Tu však nachádzame aj podstatný detail - zákon sa totiž zmieňuje iba o vodičoch vozidiel idúcich „v rovnakom smere“. To znamená, že ak chodec ešte nevstúpil na priechod, vodiči vozidiel idúci mne naproti podľa zákona nemajú povinnosť zastaviť ani spomaliť.

Teda ak vodič Peter idúci mne v mojom protismere vidí, že som pred priechodom zastavil a chodec ešte nie je na priechode, tento Peter nemá povinnosť zo solidarity zastaviť aj svoje vozidlo.

Z bezpečnostného hľadiska ale dôrazne odporúčame, aby vodiči vždy zastavili všetky svoje vozidlá, keď už jeden z nich svoje vozidlo zastavil pred priechodom pre chodcov. Chodec môže byť totiž aj dieťa alebo menej všímavý jednotlivec, ktorí ľahko prehliadnu, že im niektoré z vozidiel neumožnilo prechod. A ľudský život je viac ako snaha o pochybnú interpretáciu zákona po zrazení chodca.

Chodec, chodci, prechod, ľudia

Tresty pre nezodpovedných vodičov

Slovenská legislatíva má pre nezodpovedných vodičov, ktorí ohrozili chodcov na priechode pre chodcov, stanovené aj tresty.

Podľa Zákona o cestnej premávke § 137 platí:

1) Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je r) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, s) ohrozenie chodca na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sú tresty primerane tvrdé. V takomto prípade sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom konaní alebo rozkazom možno uložiť za tento priestupok pokutu do 150 eur, uvádza oficiálny dokument na štátom prevádzkovanom portáli Slovensko.sk. To platí v prípadoch, že vás napríklad policajná hliadka pristihne, ako ste sa priamo na priechode snažili obehnúť chodca.

Samozrejme, do hodnotenia celej veci vstupujú aj ďalšie faktory, ako napríklad zranenie či usmrtenie chodca, prípadný útek z miesta nehody, neposkytnutie prvej pomoci a ďalšie. Spravidla platí, že čím nezodpovednejšie a bezohľadnejšie sa vodič zachoval, o to ťažšie tresty bude musieť znášať.

Zhrnutie a komentár

Zapamätajte si tieto dve jednoduché pravidlá: ak vidíte chodca stáť na chodníku pred priechodom pre chodcov, zastavte svoje vozidlo. Ak vidíte, že aspoň jeden iný vodič (bez ohľadu na smer jazdy) už svoje vozidlo pred priechodom zastavil, spravte to tiež.

Komentár motoristického novinára: Častokrát sa pýtam, prečo sú vodiči tak arogantní, že svoje vlastné vnútorné prežívanie a názory považujú za hodnotnejšie ako zdravie a životy ostatných ľudí. Ako dnes antirúškari z absurdných dôvodov odmietajú nosiť bezpečné prekrytie nosa a úst, tak za volantmi tisícov áut sedia pochybní jedinci, ktorí majú vnútorný problém spomaliť alebo zastaviť svoje auto pred priechodom pre chodcov. A to aj v prípade, že vidia, že cez neho prechádza dieťa. Odpoveď je pritom veľmi jednoduchá: títo ľudia skrátka nevedia ovládať svoje vlastné vozidlá, preto majú vnútorné obavy z tak jednoduchých úkonov, ako je spomaľovanie a brzdenie. Je to ich chyba, ktorú odmietli riešiť.

Riešenie je opäť zdanlivo jednoduché, avšak náročnejšie na zavádzanie do praxe: inštruktori v autoškolách musia byť morálne autority, ktoré mladým ľuďom odovzdajú potrebu uvedomelosti a zodpovednosti v cestnej premávke. Potom tu majú byť prísne tresty pre vodičov, ktorí vedome závažne porušili svoje povinnosti, jednak aby boli výstrahou pre ostatných, jednak aby reálne pocítili zodpovednosť za svoje konanie. Tristoeurová pokuta dnes nikoho neprinúti zamyslieť sa.

Možno si poviete, že hlavne chodci by mali byť pozornejší a uvedomelejší, lenže toto je prenos zodpovednosti na nesprávneho účastníka cestnej premávky - uvedomte si, že chodcami sú aj deti, slabo vidiaci, nevidiaci a mentálne hendikepovaní ľudia, zatiaľ čo za volantom musí sedieť výhradne dospelý, zdravý, stopercentne pozorný a zodpovedný človek!

Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk