Magazín

Môžem nechávať doklady od auta vo vozidle? Pozrite sa, čo hovorí zákon a aká je prax

Ilustračná fotografia: Osvedčenie o evidencii časť I a zelená karta o PZP
Ilustračná fotografia: Osvedčenie o evidencii časť I a zelená karta o PZP

Medzi motoristami sa dlhodobo vedú spory o to, či nechávať doklady od auta vo vozidle aj vtedy, keď je zaparkované pred domom alebo niekde na parkovisku obchodného domu. Niektorí si doklady neustále nosia so sebou v peňaženke, iní ich skrývajú v odkladacom priestore pred spolujazdcom spolu so servisnou knihou a formulárom o dopravnej nehode.

Vo všeobecnosti máme za to, že osvedčenie o evidencii časť II, takzvaný veľký techničák, nesmieme ponechávať vo vozidle. Dôvod má spočívať v tom, že ak vám vozidlo odcudzia, s osvedčením o evidencii časť II budú mať zlodeji jednoduchšiu prácu s vývozom vozidla do zahraničia, prepisom a ďalšími byrokratickými úkonmi. V skutočnosti je to celé značne komplikovanejšie, aj keď má nový držiteľ vozidla v rukách veľký techničák, nemôže si auto na seba prihlásiť len tak. Obzvlášť nie, ak ste medzičasom vozidlo nahlásili polícii ako odcudzené, prípadne ste oznámili neoprávnené používanie motorového vozidla.

VIDEOTESTY AMŠ - DEFENDER

Na malý techničák, správne osvedčenie o evidencii časť I, však už tak často nedbáme a často ho v aute nechávame spoločne so zelenou kartou. Typickými miestami, kde motoristi tieto doklady ponechávajú, sú slnečná clona vodiča, odkladací priestor pred spolujazdcom, ďalej odkladací priestor v lakťovej opierke, prípadne v priestore dverí alebo napokon v špeciálnom krytom boxe naľavo dole od volantu, ktorým sú vybavené niektoré automobily.

Tento prístup však nie je v súlade so zákonom.

 

Ktoré doklady nesmiete ponechávať v aute?

K problematike ponechávania dokladov od vozidla vo vozidle sa vyjadruje zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018. V Tretej hlave nachádzame paragraf 39 Doklady vozidla, ktorý v súhrne spoločných ustanovení jednoznačne uvádza, že doklady vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje. Týka sa to nielen osobných automobilov, ale aj úžitkových vozidiel a tiež motocyklov.
Zákon č. 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke TRETIA ČASŤ, § 39 DOKLADY VOZIDLA
Spoločné ustanovenia o dokladoch vozidla
(5) Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa nesmú uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.

(8) Každý je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť orgánu Policajného zboru.

 

Zjednodušene, tieto doklady nesmiete nechávať v aute, ak v ňom nie je vodič:

  1. osvedčenie o evidencii časť II (veľký techničák, papier formátu A4);
  2. osvedčenie o evidencii časť I (malý techničák, karta)
  3. prípadne aj technické osvedčenie vozidla, ak ním vozidlo disponuje
Zľava: OSVEDČENIE O EVIDENCII ČASŤ I - VYDÁVANÉ OD 01. 01. 2015; OSVEDČENIE O EVIDENCII ČASŤ II - VYDÁVANÉ OD 15. 03. 2016; TECHNICKÝ PREUKAZ MOTOROVÉHO-PRÍPOJNÉHO VOZIDLA - VYDÁVANÝ DO 28.2.2005

Doklady od auta nesmiete nechávať aute - ani keď si odbehnete do obchodu či parkujete na vlastnom pozemku.

Uvedené znenie zákona obsahuje jednu spornú časť, a to časť o prítomnosti vodiča. Podľa zákona by vo vozidle nemali byť uvedené doklady, ak v aute nie je vodič. Teda ak v ňom sedí posádka alebo spolujazdec, doklady od auta by vo vozidle byť nemali. V praxi sa nestretávame s takouto okolnosťou, ktorá by bola dôvodom na pokutu alebo napomenutie, lenže zákon je jednoznačný.

Zároveň zákon uvádza, že Každý je povinný (...) chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Pojem Každý interpretujeme tak, že to znamená, že túto povinnosť má aj posádka vozidla, spolujazdec či dokonca celkom nezainteresované osoby (?).

 

Samozrejme dodávame, že v zaparkovanom aute by ste nemali ponechávať svoje osobné identifikačné doklady, ako občiansky preukaz alebo vodičský preukaz a tiež obdobné doklady osôb, ktoré vám boli zverené.

 

Ktoré doklady môžete ponechávať v aute?

Podľa súčasných zákonov musíte mať v čase dopravnej nehody a/alebo kontroly pri sebe doklad o tom, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie PZP, a to zelenú kartu (toto sa zmení s účinnosťou od 1. júla 2020, kedy sa má zelená karta meniť). Zákon však neuvádza, že tento doklad nesmiete uchovávať vo vozidle, ak v ňom práve nie ste.

Prečítajte si aj:


Zároveň podľa § 72 Zákona o cestnej premávke platí, že ak pri sebe v čase policajnej kontroly nemáte zelenú kartu alebo doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení, policajt vám môže odobrať aj osvedčenie o evidencii vozidla.

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,

Ďalej tiež platí Zákon č. 381/2001 Z. z.: § 17 Preukazovanie poistenia zodpovednosti

Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14.

§ 18 Kontrola poistenia zodpovednosti (1) Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.

(2) Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na ktoré sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov.

Prečítajte si aj:


Vodiči, pozor: 1.apríla vstúpili do platnosti tvrdšie zákony, toto je ich súhrn

ERIK STRÍŽ


Vodiči, pozor! Na cestách zastavuje autá falošný policajt. Vyberá aj pokuty

Redakcia (m)


Fakt neuveríte, za čo všetko môžete prísť o vodičák!

Peter Lacena


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk