Magazín

Aktuálny sadzobník pokút v zahraničí! Toto vám hrozí za porušenie predpisov:

Formy pokút

V každom štáte sa líšia, väčšinou sa priestupky riešia na mieste formou finančnej pokuty. Na druhej strane, policajt má právo obmedziť vás aj na osobnej slobode. Podobne ako u nás, v prípade, že si sadnete za volant pod vplyvom alkoholu vo Fínsku, s najvyššou pravdepodobnosťou skončíte vo väzení na 15 dní a väzobný trest vás čaká aj v prípade, ak prekročíte rýchlosť o vyše 50 km/h, prípadne ak prejdete na červenú. Vo Veľkej Británii vás za alkohol za volantom môžu pokutovať neobmedzenou sumou. V Dánsku vás alkohol za volantom bude stáť váš mesačný príjem a o pokute za rýchlu jazdu rozhodne v Holandsku opäť súd.

Pokuty zo zahraničia 2019

Najprísnejšie tresty

Sú vo všeobecnosti v severských krajinách. Policajti skutočne nie sú zhovievaví k vodičom prekračujúcim rýchlosť. Svedčia o tom aj samotné obmedzenia rýchlosti. V dedine je to 30 až 50 km/h, krátke úseky medzi dedinami sú obmedzené na 70 km/h, až úseky ciest európskeho významu vám dovoľujú ísť 90 km/h a na diaľniciach s vyššou rýchlosťou ako 120 km/h ani nerátajte. Navyše, takmer všetci vodiči tieto limity dodržujú a ich porušenie zvyknú aj nahlásiť. Okrem toho môžete s vysokými pokutami rátať aj vo Veľkej Británii.

Zľavy na pokuty

Sú možné a mal by vás o nich policajt aj informovať. Týkajú sa najmä vyrovnania pokuty rovno na mieste, takže mať so sebou hotovosť sa vám oplatí. Výška zľavy tak môže dosiahnuť aj 50 percent. Naopak, v niektorých prípadoch zaplatíte o jednu tretinu vyššiu pokutu, ak sa priestupku dopustíte v nočných hodinách – napríklad v Taliansku od 22. do 7. hodiny.

Poistenie právnej ochrany

Ak sa chcete cítiť v zahraničí bezpečne, neváhajte a poistite si aj právnu ochranu. Niektoré cestovné poistenia zahŕňajú aj takéto poistenie, informujte sa však u svojej poisťovne vopred a ak treba a dá sa to, myslite aj na poistenie vašej právnej ochrany. V niektorých prípadoch sa vám táto forma krytia môže zísť.

Poznámka

V prvom rade chceme našich čitateľov upozorniť, že náš informačný prehľad je zaokrúhlený a informuje o štandardných sadzbách. Všetky výpočty sú bez záruky. Každý jeden priestupok môže byť posudzovaný individuálne a policajt môže zohľadniť osobitné okolnosti, ako je napríklad vek vodiča, škody na majetku, všeobecné ohrozenie alebo predchádzajúce zápisy. Preto sa môžu konkrétne pokuty v istých prípadoch líšiť od nami uvedených.