Aktuality

Pravidlá cestnej premávky platia aj pre chodcov! Musia dodržiavať tieto pravidlá, odporúčania a zákazy

Chodec, chodci, prechod, ľudia
Každý z nás počas chôdze telefonuje alebo píše správy. Ak ale vstupujeme na cestu, mali by sme telefón vždy na niekoľko sekúnd odložiť a venovať pozornosť vlastnej bezpečnosti.
Chodec, chodci, prechod, ľudia

Na Slovensku zomrie každý rok niekoľko desiatok chodcov v dôsledku zrážky s motorovým vozidlom. V porovnaní s takým Švédskom máme pomer úmrtí k jednému miliónu obyvateľov vyše dvojnásobný. Podľa údajov Európskej komisie roku 2017 zomrelo na slovenských cestách 57 chodcov na každý milión obyvateľov, vo Švédsku 25. Lepšie sú na tom v rovnakom roku boli aj Spojené Kráľovstvo (27), Holandsko (31) a Dánsko (32).

Aj chodec je účastníkom cestnej premávky, hoci sa na neho vzťahujú celkom iné pravidlá ako na vodičov motorových vozidiel. Je to prirodzené, pretože chodcami sú aj deti a ľudia, ktorí nemajú možnosť poznať svet spoza volantu. Pre chodcov ale vo všeobecnosti platia minimálne nasledovné pravidlá, ktoré Európska komisia odporúča dodržiavať v dokumente „Bezpečnosť na cestách“:

 • Sledujte počas cesty dopravné značenia určené pre automobily, aby ste dokázali predvídať ich správanie.
 • Nikdy nepredpokladajte, že šofér vám dá prednosť ani napriek tomu, že ak už vstúpite na prechod pre chodcov, prednosť máte práve vy.
 • Snažte sa s vodičom auta či motorky vždy nadviazať očný kontakt predtým, než vstúpite na cestu.Skutočnosť, že ste formálne mali prednosť, nič nezmení na tom, že si vlastnou nezodpovednosťou privodíte úraz.
 • Za chodca je považovaná aj osoba na jednoduchej alebo elektrickej kolobežke a musí používať chodník, nie cestu.
Chodec, chodci, prechod, ľudia

Používanie chodníkov - jednotlivec vs. skupina

 • Vždy, ak je pri ceste chodník, chodec je povinný ho použiť. Výnimkou sú chodci, ktorí nesú veľké predmety a svojou chôdzou po chodníku by tvorili prekážku pre iných chodcov.
 • V prípade skupiny, ktorá je vedená jednou osobou, môže táto skupina prechádzať po vozovke (demonštrácie, štrajky, cirkevné procesie a pod.), ak nie je možné použiť chodník. Na prechod môže využiť aj cyklistický chodník v prípade, že na ňom nie je príliš hustá premávka. Členovia procesie sa musia držať čo najbližšie k okraju vozovky.
 • V prípade, že ide po kraji vozovky jednotlivec, mal by kráčať v protismere premávky. V prípade skupiny, človeka tlačiaceho bicykel alebo moped by mali chodci kráčať v smere premávky.
 • Počas noci alebo zlej viditeľnosti či príliš hustej premávky by ľudia tvoriaci skupinu mali ísť po vozovke v rade za sebou.
Chodec, chodci, prechod, ľudia
Tmavo oblečení chodci sú pre vodičov obrovským nebezpečenstvom, pretože ich je vidieť až z tesnej blízkosti. Nepomerne horšie je to vtedy, keď prší alebo keď je cesta mokrá po daždi.

Tipy na zvýšenie bezpečnosti pre chodcov

1. Buďte viditeľní

 • V tme noste svetlé farebné alebo reflexné oblečenie, prípadne reflexné prvky a počas dňa noste jasné farby.
 • Pohybujte sa po dobre osvetlených trasách, najmä keď prechádzate cez cestu.
 • Ak je to možné, nadviažte so šoférom v blížiacom sa alebo stojacom aute očný kontakt predtým, ako prejdete cez cestu, aby ste sa uistili, že vás vidí.

2. Buďte pozorní a nerozptyľujte sa

 • Odložte si telefón a nepoužívajte ho, keď kráčate. Je síce súčasťou vášho každodenného života, ale zopár minút bez neho vydržíte. Váš zrak by mal byť plne sústredený na dianie okolo vás, predovšetkým počas prechádzania cez cestu.
 • Nemajte v ušiach slúchadlá. Uši a zrak majú prijímať informácie iba z premávky, tak ich zbytočne nezamestnávajte niečím iným. Sluchom vnímate aj to, čo očami nevidíte.
Chodec, chodci, prechod, ľudia
Každý z nás počas chôdze telefonuje alebo píše správy. Ak ale vstupujeme na cestu, mali by sme telefón vždy na niekoľko sekúnd odložiť a venovať pozornosť vlastnej bezpečnosti.

3. Choďte po bezpečných miestach

 • Keď prechádzate cez cestu, prekonajte lenivosť a použite prechod pre chodcov.
 • Ak na ceste nie je prechod pre chodcov, prechádzajte na úseku cesty, ktorý je najlepšie osvetlený a vo výhľade vodičovi nebránia žiadne prekážky a nie je výjazdom zo zákruty.
 • Vstupujte na cestu iba ako je auto dostatočne ďaleko alebo ak celkom zastaví.
 • Vždy keď je to možné, použite chodník. Ak chodník pri ceste nie je, choďte vždy po tej strane cesty, aby autá išli oproti vám a včas vás videli.
 • Nechoďte po rýchlostných cestách a diaľniciach, na ktorých je pohyb chodcov zakázaný!

Tipy na zvýšenie bezpečnosti pre šoférov s ohľadom na chodcov

 • Zostaňte po celý čas pozorní a nepredpokladajte, že všetci chodci budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky a chodiť po miestach, ktoré sú na to určené.
 • Znížte rýchlosť v oblastiach, kde sú školy a škôlky. Rýchlostné obmedzenia na týchto úsekoch majú svoje opodstatnenie, pretože dieťa môže kedykoľvek nečakane vbehnúť do cesty.
 • Nepodceňujte zlé počasie a nespoliehajte sa na to, že chodci sa pred ním skrývajú doma a na žiadneho nenatrafíte. Rovnako ako šoféri vidia horšie na okolie, chodci nevidia tak dobre autá.
 • Obzvlášť opatrní buďte pri parkovaní. Parkoviská sú často situované v blízkosti chodníkov, po ktorých môžu kráčať chodcovia a nevšimnú si, že cúvate. Rovnako obozretní buďte aj pri parkovaní pri nákupných centrách, kde je pohyb chodcov zvýšený a chodci sú veľmi nepozorní a neohľaduplní k vodičom snažiacim sa zaparkovať.
 • Na prechode pre chodcov sa snažte vždy čakajúcich chodcov pustiť. Inak sa môže stať, že vám zrazu vbehnú do cesty.
 • Keď sa približujte k prechodu pre chodcov, vždy spomaľte a buďte pripravení zastaviť, ak to bude potrebné.
 • Na prechode pre chodcov zastavte radšej ďalej od prechodu, aby aj vodiči za vami videli, že cez cestu prechádzajú ľudia.
 • Nikdy nepredbiehajte autá, ktoré zastavili pred prechodom pre chodcov.

Zdroje:

www.ec,europa.eu
www.exchange.aaa.com

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie