Magazín

Toto je 5 osobnostných čŕt vodičov, ktoré skúmajú psychológovia. Prezradia o vodičovi všetko.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)

Na cestách jazdia milióny vodičov, ktorí tvoria mix tých najrôznejších typov osobností a štýlov jazdy. Či už ide o pretekárov, starších vodičov, nováčikov alebo ustráchané typy, každý sa snaží nájsť si svoj bezpečný priestor na čoraz rušnejších cestách.

Lenže schopnosť jazdiť bezpečne nemá nič spoločné s podobnými stereotypmi. Podľa názorov psychológov majú najväčší vplyv na správanie počas šoférovania individuálne osobnostné črty.

Základné osobnostné črty sa dajú zhrnúť do piatich faktorov osobnosti, ktoré sa prejavujú v každodennom živote a určujú aj štýl, ktorým daný človek jazdí. Sú nimi otvorenosť k skúsenosti, svedomitosť, extraverzia, prívetivosť a neurotizmus. Je ľahké rozpoznať ich aj v štýle jazdenia.

Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)
Rizikové typy vodičov z pohľadu psychológie (ilustračné foto)

Otvorenosť k skúsenosti

Ľudia s vysokou otvorenosťou k skúsenosti sú zvedaví a dobrodružní. Naopak ľudia s nízkou otvorenosťou k skúsenosti sú opatrní a majú konzistentné správanie, čiže menej riskujú na cestách.

Svedomitosť

Vysoké skóre v svedomitosti majú zvyčajne ľudia, ktorí sú zodpovední a disciplinovaní vodiči so zmyslom pre povinnosť a dodržiavanie pravidiel, zatiaľ čo ľudia s nízkou svedomitosťou sa javia ako nerozvážni a bezohľadní k ostatným účastníkom premávky.

Extraverzia

Extraverzia súvisí s predvádzaním sa na cestách, ktoré je často spojené s riskovaním. Naopak, introverti sú aj na cestách viac zdržanliví a nenápadní, pretože neradi pútajú pozornosť.

Prívetivosť

Prívetivosť hovorí o vzťahu k druhým vodičom. Pokiaľ má človek vysoké skóre v prívetivosti, jazdí kooperatívne a súcití s ostatnými vodičmi, je empatický a dokáže sa vžiť do ich situácie a pochopiť ju aj z ich pohľadu. Málo prívetiví vodiči majú problém napriklad pri púšťaní iných vodičov do svojho jazdného pruhu a sú netrpezliví, keď čakajú, kým niekto iný zaparkuje.

Neurotizmus

Škála neurotizmu sa pohybuje v rozpätí od úzkostlivého vodiča až po bezpečného vodiča. Neurotický šofér má problémy ovládať svoj hnev a je ľahké vzbudiť v ňom negatívne emócie, zatiaľ čo šofér, ktorý má nízke skóre v neurotizme je pozitívny a vyznačuje sa sebadôverou.

Nahnevaný vodič
Zdroj foto: ticketsnipers.com

Ktoré typy osobnosti sú náchylnejšie na nehody?

Liberálne osobnosti s vysokou otvorenosťou k skúsenosti bývajú zväčša aj dosť impulzívne a častejšie porušujú pravidlá, čo znižuje bezpečnosť ich jazdy.

Neurotickí vodiči ľahšie podľahnú rozptýleniu a reagujú horšie na stresujúce situácie, čo ovplyvňuje ich reakčný čas a úsudok.

Ľudia milujúci zábavu a spoločnosť priateľov, teda extroverti, sú najviac náchylní na nehody na nudnej ničím nezaujímavej dlhej ceste po diaľnici.

Málo svedomití ľudia častejšie ignorujú dôsledky ich konania a porušujú pravidlá.

Ľudia s nízkou prívetivosťou sú náchylní na nehodu práve kvôli svojej agresivite a nevraživosti k iným vodičom.


Možno na vás niektorá z týchto charakteristík pasuje, avšak málokto je úplne vyhranený typ v jednej vlastnosti. Každý je mixom viacerých vlastností, pričom niektorá z nich môže prevažovať, aj keď nie extrémne. Ak vás zaujíma, ako by ste dopadli v teste osobnosti, môžete si ho vyskúšať na nasledujúcom odkaze: Big Five test osobnosti