Magazín

Veľké spájanie koncernov! Toyota posilní spoluprácu s PSA:

Spolupráca Toyoty s PSA

Od konca roku 2019 rozšíri PSA rad úžitkových vozidiel dodávaných spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA (TME) na predaj v Európe pod značkou Toyota. PSA bude spoločnosti TME dodávať kompaktné dodávky (C-Van) zo svojho španielskeho závodu Vigo. PSA a TME spustili spoluprácu v oblasti stredne veľkých ľahkých úžitkových vozidiel v roku 2012, keď sa vo francúzskom závode Hordain skupiny Groupe PSA začala vyrábať Toyota PROACE.

Spolupráca Toyoty s PSA

Cieľom hlbšej spolupráce oboch firiem je využívať silné stránky jednotlivých subjektov pri predaji kompaktných a stredne veľkých ľahkých úžitkových vozidiel v Európe, a tak ťažiť z výhod optimalizácie nákladov na vývoj a výrobu. Toyota pokryje časť investičných nákladov spojených s vývojom budúcich ľahkých úžitkových vozidiel a príslušnými priemyselnými investíciami.Od januára 2021 prevezme Toyota majetkovú kontrolu nad závodom Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) v Kolíne (ČR), výrobným podnikom so spoločnou majetkovou účasťou, vyrábajúcim minivozidlá segmentu A.

Spolupráca Toyoty s PSA

Podnik TPCA so spoločnou majetkovou účasťou vznikol na podnet spoločností PSA a TMC v roku 2002 a súčasťou dohody bola aj doložka o preskúmaní, ktorá obidvom partnerom umožňuje znovu posúdiť výšku svojho akcionárskeho podielu. Závod sa stane dcérskou spoločnosťou TME, a pripojí sa tak k siedmim ďalším závodom, ktoré Toyota aktuálne v Európe už prevádzkuje. Závod v Kolíne bude aj naďalej pre obidve spoločnosti vyrábať minivozidlá segmentu A súčasnej generácie. Toyota do budúcnosti plánuje, že vo svojom kolínskom závode zachová výrobu i zamestnanosť.

Uzavretie dohody komentoval výkonný viceprezident TMC Didier Leroy: „Dnešné oznámenie odráža dopĺňajúci sa charakter a vynikajúce vzťahy panujúce medzi Groupe PSA a Toyotou. Táto dohoda umožňuje každej z firiem využívať navzájom svoje silné stránky a zároveň sa podeliť o náklady na technológie a vývoj. Náš záväzok voči kolínskemu závodu je dôkazom filozofie Toyoty vyrábať vozidlá v mieste ich predaja, ako aj našich dlhodobých výrobných aktivít v Európe.“

Carlos Tavares, predseda správnej rady Groupe PSA doplnil: „Otvárame novú kapitolu našej úspešnej a vzájomne výhodnej partnerskej spolupráce, postavenej na našom vzťahu dôvery v záujme čo najväčšieho prospechu pre našich zákazníkov i naše firmy.“