Magazín

Kruhový objazd (nie) je obyčajná križovatka: Naozaj poznáte všetky pravidlá jazdy?

Kruhové objazdy sú významným pomocníkom všade tam, kde by mohli vznikať problémy s prehľadnosťou križovatiek. Platia na nich štandardné pravidlá, kruhový rozmer križovatky však ľudí môže pliesť.

V minulosti sa v mestách vyskytovali výnimočne a išlo spravidla o gigantické stavby na veľkorysých námestiach. Dnes kruhový objazdy vznikajú aj na takých miestach, kde by ste ich nečakali a kde možno nie sú celkom potrebné. Ich hlavným významom by malo byť zvýšenie plynulosti dopravy a bezpečnosti na cestách. Naozaj viete, ako správne jazdiť po kruhovom objazde?

Kruhový objazd je typom križovatky kruhového tvaru, ktorý rozdeľuje celú križovatku do niekoľkých čiastkových križovatiek okolo stredového kruhu. Stredový kruh tvorí prirodzenú prekážku, okolo ktorej jazdia vodiči pomalšie, a preto i prípadné nehody mávajú len ľahké následky.

Kruhové objazdy na Slovensku a vo svete
Kruhový objazd pred Galantou v smere od mesta Šaľa

Používanie smerových svetiel

Niektorí neoblomne tvrdia, že smerovku treba používať aj počas jazdy na kruhovom objazde, iní sa bijú za to, že pri prejazde kruháčom nemožno používať smerovky nikdy. Pravdu pritom nemá ani prvá, ani druhá skupina.

Pri vjazde na kruhový objazd je zakázané upozorňovať na zmenu smeru jazdy "blikaním", teda zapnutými smerovkami, pretože je zrejmé, ktorým smerom sa auto vydá - doprava.

Nebliká sa ani pri jazde po kruhovom objazde, jazda po ňom sa považuje za priamu.

Smerovky sa zapínajú iba pred výjazdom a pri výjazde z kruhového objazdu tak, aby vodiči áut, ktorí chcú na kruhový objazd vojsť, vedeli, že ich už vychádzajúce auto nemôže ohroziť.

Druhým prípadom, kedy dávame znamenie o zmene smeru jazdy, je pri prechádzaní medzi pruhmi vo viacpruhovom objazde. Ak má kruhový objazd viac pruhov, dodržiavajte jednoduché pravidlo: Do pravého jazdného pruhu, ktorý je mimo kruhového objazdu, sa radia vozidlá opúšťajúce objazd prvou odbočkou, do vnútorného jazdného pruhu (ľavého) sa zaraďujú automobily opúšťajúce objazd poslednou odbočkou. Vždy sledujte aj vodorovné dopravné značenie,teda čiary na ceste.

Kruhové objazdy na Slovensku a vo svete
Anglický The Magic Roundabout spája päť menších kruhových objazdov do jedného hlavného.

Komu dať prednosť v jazde

Vjazd na kruhový objazd zvykne byť okrem svojej obligátnej značky vybavený aj značením Daj prednosť v jazde (červeno-biely trojuholník), prípadne aj stopkou. Ich účelom je, aby ste neohrozili tie autá, ktoré už na kruhovom objazde sú.

Občas však môžete prechádzať aj cez kruhový objazd, ktorý nie je vybavený žiadnym dopravným značením o prednosti v jazde . V takom prípade platí pravidlo pravej ruky: ten, kto ide z pravej strany, má prednosť; takže prednosť dáva vodič, ktorý už je na kruhovom objazde. Je to nezvyčajná situácia a zrejme sa do nej na Slovensku veľmi často nedostanete, je však potrebné dbať na pravidlá cestnej premávky a nevchádzať do neznámych kruhových objazdov automaticky bez rozmýšľania.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Indian Scout Rogue (auto motor a šport č. 6/2022, foto: Juraj Hrivnák)
MOTO

Zlý chlapec. Test Indian Scout Rogue

Pohľad do slovníka hovorí, že rogue má v slovenčine viacero významov, no ani jeden nie je veľmi pozitívny. Azda najjemnejšie by sa to dalo preložiť ako nezbedník. To by sedelo na človeka. No ako je to v prípade, pokiaľ takto označíte motocykel?