Pravidlá Súťaže

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže Liu Jo Lovers – auto motor a šport č. 2/2024

  • PREAMBULA Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže Liu Jo Lovers – auto motor a šport“ (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“). Článok I VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE 1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská… Prečítať celé

      
  • Štatút reklamnej a propagačnej súťaže Coach Love – auto motor a šport č. 2/2024

  • PREAMBULA Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže Coach Love – auto motor a šport“ (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“). Článok I VYHLASOVATEĽ A PARTNER SÚŤAŽE 1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Motor Media CS s.r.o., sídlo: Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava – mestská časť… Prečítať celé

      
  • Pravidlá súťaže

  • **Na tejto stránke nájdete pravidlá pre naše viaceré súťaže spoločne s ich kompletnými štatútmi, v ktorých sa dočítate aj o tom, ako pracujeme s osobnými údajmi zúčastnených súťažiacich.** » [ÚPLNÝ ŠTATÚT PROPAGAČNÝCH, REKLAMNÝCH A MARKETINGOVÝCH SÚŤAŽÍ – Facebook](https://www.autoviny.sk/novinky/118460/uplny-statut-propagacnych-reklamnych-a-marketingovych-sutazi-facebook) » [Staršie štatúty súťaží nájdete na tejto stránke](https://autoviny.sk/obsah/znacka/sutaz)