Aktuality

Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

zelená šípka semafor
Čo znamená zelená šípka umiestnená vedľa samofora?

Aktuálne máme v našej legislatíve zahrnutých niekoľko desiatok vodorovných alebo zvislých dopravných značení. Niektoré z nich sú pre vodičov natoľko známe, že ich poznajú aj keď už sú vyblednuté. Iné dopravné značky zase dokážu potrápiť aj skúsených motoristov. V posledných mesiacoch sa na viacerých úsekoch slovenských ciest môžeme stretnúť s úplne novou značkou. Ide o malú zelenú šípku, ktorá je pre mnohých motoristov mätúca. Zistili sme totiž „na vlastnej koži“, že nie každý jej rozumie a vie ako sa pri nej zachovať.

Trojročná novinka

Zmienenou značkou je konkrétne doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730, ktoré je bližšie popísané vo vyhláške 30/2020 Z.z.. Ide o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení. Zmienený dokument popisuje použitie tzv. „Zelenej šípky“ vo svojom paragrafe 15, odst. 7. Konkrétne sa tu hovorí: „Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.

Prečítajte si aj:


Viete, kedy použiť hmlovky? Mnoho vodičov to robí nesprávne a ohrozujú tým ostatných účastníkov premávky

David Hecl


„Zelená šípka“ je teda doplnkovým zariadením k nadradeným svetelným signálom. Presnejšie podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič zároveň podľa daného dokumentu smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

zelená šípka, semafor, dopravná značka
Doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730 umožňuje vodičom odbočiť vpravu aj vtedy, keď na semafore svieti červená.

Z daného popisu teda vyplýva, že „Zelená šípka“ má pre vodičov odbočujúcich vpravo z pravého pruhu podobný význam ako zaužívaná dopravná značka 201 „Daj prednosť v jazde!“.

Širší kontext

Daná vyhláška ďalej umožňuje využitie „Zelenej šípky“ aj v kontexte voľnejšieho prechodu cyklistov cez konkrétny úsek verejných komunikácií. V jej popise sa totiž nachádza aj dodatok, ktorý hovorí nasledovné: „Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.

zelená šípka cyklisti
Zelená šípka sa dá podobným spôsobom využiť aj špeciálne pre cyklistov. Vtedy vyzerá takto.

Okrem „Zelenej šípky“ sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmieňuje aj o tzv. „Čiernej šípke (doplnkové zariadenie k svetelnýmn signálom č. 731). Tá umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Prečítajte si aj:


Platí červená na semafore, aj keď sa pred križovatkou otáčam doľava? Odpoveď záleží aj od novej značky „Čierna šípka“

ERIK STRÍŽ


Aktuálne sa podobné doplnkové zariadenia vyskytujú prevažne na dočasných semaforoch. V budúcnosti sa však počíta s ich možným väčším nasadením aj na miesta, kde je zaužívaná zelená šípka vo forme klasického semaforu.

čierna šípka
Čierna šípka zase umožňuje vodičom otáčanie sa v križovatke. Avšak len za presne predpísaných podmienok.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie