Aktuality

Dvojité predchádzanie na Slovensku: ako tento manéver vidí zákon o cestnej premávke?

Predchádzanie dvoch nákladných vozidiel na diaľnici v Českej republike, ilustračná fotografia
Predchádzanie dvoch nákladných vozidiel na diaľnici v Českej republike, ilustračná fotografia
 • V tomto príspevku sa venujeme téme dvojitého predchádzania z pohľadu zákona.
 • Zaujíma nás, či ho zákon rozpoznáva, či je dovolené alebo zakázané a ak áno, za akých okolností, tiež nás zaujímali prípadné pokuty.
 • V príspevku objasňujeme o čo vlastne ide, keď sa bavíme o dvojitom predchádzaní, odvolávame sa pritom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 a vysvetľujeme obsah jednotlivých predpisov, ktoré s témou priamo súvisia.
 • aktualizácia pôvodného príspevku z 28.12.2022

Situácia z praxe

Na ceste s dvomi pruhmi, každým pre jeden smer jazdy, s max. povolenou rýchlosťou 90 km/h ide nákladiak rýchlosťou 75 km/h. Vodiči dvoch vozidiel idúcich za ním ho chcú predísť a keďže je pred nimi dostatočne dlhá rovinka a majú dobrý výhľad, rozhodnú sa nákladiak predísť obaja súčasne. Je toto dovolené? Ak nie, aká motoristom hrozí pokuta?

O čo ide?

Napriek tomu, že intuitívne vieme, čo znamená dvojité predchádzanie, resp. dvojité predbiehanie, zákon takéto pojmy nepozná. Hovoríme o situácii, keď dve vozidlá naraz predchádzajú iné vozidlo na ceste.

Obyčajne pritom nemáme na mysli jazdu v ľavom pruhu na diaľnici, hoci aj ten (či už druhý alebo tretí sprava) je tiež určený iba na predchádzanie a nie na priebežnú jazdu.

Zákon o cestnej premávke (č. 8/2009) sa venuje predchádzaniu ako takému najmä v paragrafe 15, z ktorého logicky vyplýva aj (ne)možnosť dvojitého predchádzania.

Paragraf 15 nepodlieha novelám zákona o cestnej premávke naplánovaným na január a február 2023, takže naďalej ostáva v platnosti jeho aktuálne znenie:

§ 15 Predchádzanie

 1. Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

 2. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním.

 3. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km . h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.

 4. Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu.

 5. Vodič nesmie predchádzať,

 • a) ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie,
 • b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť,
 • c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky,
 • d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy,
 • e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh; to neplatí pre prípad uvedený v odseku 1,
 • f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo podľa odseku 1, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici,
 • g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla,
 • h) pri jazde cez železničné priecestie,
 • i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr,
 • j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Vysvetlenie

Predpisy síce nepoznajú pojem dvojité predchádzanie, avšak zo znenia jednotlivých odsekov vyplýva, že dovolené nie je.

V prvom rade je tu § 15 ods. 5 písm. d) hovoriaci o tom, že nesmiem predchádzať, keď už vozidlo predo mnou začalo manéver predchádzania tým, že zaplo smerové svetlo. Rovnako nemôžem začať predchádzať alebo odbočovať vľavo, ak znamenie o zmene smeru jazdy zaplo vozidlo za mnou.

Potom je tu § 15 ods. 5 písm. b), ktorý hovorí, že nemôžem predchádzať, ak nemám istotu, že sa viem zaradiť pred prechádzané vozidlo. Totiž, ja neviem, či sa prvé predchádzajúce vozidlo zaradí pred predchádzané s dostatočným odstupom. Ak by odstup nebol dostatočný, musel by som predchádzať dve vozidlá, čo môže už prebiehať v čase, keď budem ohrozovať iných účastníkov premávky alebo nebudem mať dostatočný rozhľad.

To ale neznamená, že za dvojité predchádzanie dostanete automaticky pokutu alebo iný trest, čítajte ďalej.

Pokuty

Keďže zákon nepozná pojem dvojité predchádzanie, nefiguruje ani v sadzobníku pokút ukladaných v blokovom konaní.

Pokuty ukladané v blovom konaní (teda priamo na mieste od policajta) sa pohybujú v rozpätí 20 až 150 eur, v prípade dopravnej nehody sa vec postupuje vyššie a rastie aj výška sankcií. Ak vás policajná hliadka uvidí predchádzať v závese za prvým vozidlom, nemusí vám dať pokutu kvôli samotnému manévru, avšak kvôli okolnostiam už áno. Príklady:

 • Jazda v protismernej časti cesty v neprehľadnej časti cesty je sankcionovaná sumou 100 €;
 • Jazda v protismernej časti cesty, ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky je za 150 €;
 • Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním, dostane pokutu 50 €;
 • Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom, je za 50 €;
 • Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, je za 100 - 150 €.

Nezabúdajme, že pri predchádzani obyčajne prekračujeme maximálnu dovolenú rýchlosť, na čo sa tiež vzťahujú pokutu, a to buď blokovým konaním priamo na mieste, alebo dodatočne, keď vám domov do schránky príde pokuta s dôkazom o porušení predpisov.

Za určitých okolností môže byť takéto moje konanie považované za jazdu v protismernej časti cesty podľa § 137 ods. 2 písm. l., čo je porušenie pravidiel závažným spôsobom, na čo sa vzťahuje pravidlo trikrát a dosť.

Prečítajte si aj:


Predchádzanie sprava: Ak niekto blokuje ľavý pruh, môžem ho predbehnúť sprava?

Redakcia (s)


Vzájomné predchádzanie nákladných áut na diaľnici: Je to povolené alebo ide o porušenie zákona?

David Hecl


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie