Kto má prednosť na parkovisku pred obchodným centrom? Túto značku ignoruje väčšina motoristov

Výsledkom sú zbytočné nehody na parkoviskách.
Vydané  Text: 
**V tomto príspevku odpovedáme na nasledovné otázky:** * Ako sa správne jazdí na parkovisku? * Aká je maximálna povolená rýchlosť na parkovisku? * Platí pri vychádzaní z parkoviska prednosť sprava? * Čo robiť, ak nie je kde zaparkovať, môžem na chvíľu „zablokovať“ iné vozidlo? * Môžem na zopár minút zaparkovať na vyhradenom mieste pre hendikepovaných/invalidov? **Pred sviatkami sa čoraz častejšie stretávame s otázkou, ako je to vlastne s jazdou na parkoviskách.** Vodiči nemajú istotu v tom, či na nich platí prednosť pravej ruky, či má prednosť ten, kto je na jednej z „hlavných ciest“ vedúcich do tých kratších alebo ako je to s parkovaním na miestach pre hendikepovaných. Neistotu týchto vodičov nie je správne bagatelizovať alebo ich pokarhať za neznalosť zákona, pretože na parkoviskách skutočne vodiči nedodržiavajú zdanlivo žiadne pravidlá cestnej premávky, ktoré sú pritom explicitne uvedené v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009. Ich neistota pramení teda predovšetkým v tom, že vidia, ako ostatní vodiči na pravidlá nedbajú. Typickým príkladom je akékoľvek parkovisko pri supermarkete či hypermarkete. **Pripomenieme si základné pravidlá správnej jazdy na parkovisku, ktoré platia pre vodičov áut, ale aj pre cyklistov a používateľov motocyklov.** ### Ako sa správne jazdí na parkovisku? Na parkovisku sa jazdí tak, ako je to stanovené dopravným značením. **Ak nie sú použité žiadne usmernenia alebo dopravné značky, platí pravidlo pravej ruky, teda prednosť sprava.** To znamená, že keď pozdĺž parkoviska (teda v ňom) vedie dlhšia cesta a z nej sa dá napájať na „slepé uličky“ s parkovacími miestami, aj tu platí prednosť sprava. Pozor, je ale potrebné rozlišovať opúšťanie parkovacieho miesta, vtedy vodič nesmie ohroziť vozidlá idúce po ceste na parkovisku.
Typické parkovisko pred hypermarketom: chýbajúce dopravné značky sú pre motoristov znamením, že sa majú riadiť pravidlom pravej ruky, teda dávať prednosť vozidlám idúcim sprava. To znamená, že vodič idúci po ružovej šípke dáva prednosť vodičovi idúcom po modrej šípke.
### Aká je maximálna povolená rýchlosť na parkovisku? Na parkovisku platí maximálna povolená rýchlosť podľa toho, ako to upravuje dopravná značka. Ak takéto obmedzenie max. povolenej rýchlosti na parkovisku nie je, predpokladáme platnosť bodu 4 paragrafu 16 Zákona o cestnej premávke, keď vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. **Zároveň však treba mať na pamäti, že podľa zákona vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou,** aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. To znamená, že ak sa v rýchlosti 50 km/h stanete účastníkom dopravnej nehody na parkovisku, zodpovednosť môžete niesť aj vy, pretože ste neprispôsobili rýchlosť jazdy okolnostiam a jazdili neprimerane rýchlo vzhľadom na schopnosť zastaviť vozidlo. ### Platí pri vychádzaní z parkoviska prednosť sprava? Vodič vozidla, ktoré vychádza z parkoviska, musí dať prednosť vozidlám, ktoré už idú po ceste. Má to svoj dôvod – výjazd z parkoviska vedúci na cestu nie je považovaný za križovatku! Každé parkovisko musí byť označené príslušným značením s písmenom P v modrom obdĺžniku – a to aj bez toho, aby bola hlavná cesta označená ako hlavná. #### § 21 Vchádzanie na cestu Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
Za bežných okolností by mal vodič idúci po zelenej šípke dávať prednosť modrej Fabii, pretože ide sprava (pravidlo pravej ruky). Lenže dopravná značka parkoviska v červenom krúžku situáciu mení: vodič modrej Fabii v podľa Zákona o cestnej premávke nevchádza do križovatky, ale napája sa z výjazdu parkoviska na cestu. Teda vodič idúci po zelenej šípke má prednosť v jazde. Lenže pozor - ak by tento vodič idúci po zelenej šípke predtým mal svoju cestu tiež označenú ako parkovisko, platila by už prednosť sprava a prednosť by mal vodič modrej Fabie.
### Môžem na chvíľu „zablokovať“ iné vozidlo? Ak ste vodič vozidla na parkovisku a nemáte kde zaparkovať, **nemôžete auto odparkovať „na výstražných svetlách“ na mieste, kde bránite vo výjazde z parkoviska alebo parkovacieho miesta.** Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. **Ak na parkovisku nemáte kde zaparkovať, nesmiete použiť ani vyhradené parkovacie miesto** (napr. pre invalidov), ak na to vaše auto nemá povolenie. Ak nie je kde zaparkovať, musíte skrátka hľadať ďalej alebo vyčkať, kým sa nejaké miesto uvoľní.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement