Mnoho vodičov na diaľnici stále jazdí v strednom pruhu. Zväčša brzdia premávku a porušujú tým zákon!

Jazda v strednom pruhu na diaľnici síce môže byť pohodlná, no zákon na ňu nenazerá s pochopením. Stredný pruh je totiž nie je určený na normálnu jazdu pokiaľ je ten pravý voľný!
Vydané  Text: 
Jazda po trojprúdovej diaľnici by mala byť rýchla a pohodlná. Nie vždy tomu ale tak je. Mnoho slovenských vodičov totiž na takýchto úsekoch ciest nevie správne jazdiť. Častokrát sa stáva, že auto idúce v strednom pruhu ide dokonca pomalšie ako to idúce v pravom. [Predchádzanie sprava](https://www.autoviny.sk/novinky/124171/predchadzanie-sprava-ak-niekto-blokuje-lavy-pruh-mozem-ho-predbehnut-sprava) je pritom porušenie pravidiel cestnej premávky – rovnako ako pomalá jazda v strednom pruhu. Ako teda správne jazdiť na diaľniciach a cestách s väčším počtom pruhov? ### Vždy sa jazdí vpravo Slovenskí vodiči sa spoliehajú, že za jazdu v strednom pruhu sa im nič nemôže stať. Opak je ale pravdou, páchajú dopravný priestupok. **[Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 10 ods. 1)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20210515) totiž hovorí jasnou rečou**: *„Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy **sa jazdí v pravom jazdnom pruhu**. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“* **Síce v znení zákona nie je vyslovene zakázaná jazda v strednom pruhu, avšak je povolená len na určité úkony**. Jedným z nich je predchádzanie vozidiel idúcich v pomalom pravom pruhu. **Logicky z toho teda vyplýva, že auto, ktoré ide v strednom (respektíve v ľavom) pruhu, má ísť rýchlejšie**.

Na stiahnutie: Aktuálny sadzobník pokút ukladaných políciou v blokovom konaní (2020, 2021, 2022)

Každý motorista má právo poznať presný zoznam výšok pokút ukladaných v blokovom konaní. Ministerstvo vnútra tento dokument sprístupňuje na svojich stránkach, my ho sprostredkovávame aj na stiahnutie.

### Zákaz predchádzania sprava Pri narazení na stredopruhára musíte mať na pamäti jednu dôležitú vec. **Zmienený zákon totiž ďalej vo svojom § 15 ods. 1) jasne definuje, že predchádzanie je možné len zľava**. Sprava sa smie predchádzať len vtedy, ak sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Okrem toho smiete sprava predchádzať na pripájacom alebo odbočovacom jazdnom pruhu pri napájaní sa alebo schádzaní z diaľnice. Keď sa teda rozhodnete stredopruhára predbiehať sprava, obyčajne tým porušujete zákon aj vy.

Predchádzanie sprava: Ak niekto blokuje ľavý pruh, môžem ho predbehnúť sprava?

Predpisy presne definujú prípady, kedy môže vodič predchádzať v pravom jazdnom pruhu.

### Polícia stredopruhárov kontroluje **Keďže tento fenomén spôsobuje mnohým vodičom vrásky na čele, spýtali sme sa polície, ako rieši pomaly idúcich vodičov v strednom pruhu. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová nám na túto otázku poskytla odpoveď**: *„Dopravná polícia sa pri výkone služby venuje aj týmto porušeniam. V prípade preukázania porušenia uvedeného ustanovenia možno vodičovi uložiť pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokiaľ vodič nesúhlasí s blokovým konaním, resp. si nie je vedomý spáchania priestupku, skutok sa po spísaní správy o výsledku objasňovania priestupku postúpi na príslušný správny orgán, ktorý vo veci rozhodne.“* **Výška pokuty v blokovom konaní sa v prípade pomaly jazdiacich vodičov v strednom alebo v ľavom pruhu pohybuje až do 100 eur. V rozkaznom konaní je to do výšky 50 eur**. Samozrejme, že polícia nemá oči všade. **Ak na diaľnici narazíte na vodiča, ktorý výrazným spôsobom spomaľuje jazdu v strednom alebo v ľavom pruhu, môžete ho nahlásiť aj vy a to vtedy, pokiaľ máte o jeho konaní kamerový záznam, ktorý bol získaný legálnym spôsobom**.
### Netýka sa to len diaľnice **Jazda v strednom alebo v ľavom pruhu sa však netýka len diaľnice**. Vo všeobecnosti platí, že na každej ceste s viacerými jazdnými pruhmi okrem tej v obci musíte jazdiť vždy v tom pravom. Ostatné rýchlejšie pruhy sú určené na predchádzanie, obchádzanie alebo odbočovanie. Zhrnutím článku je odporúčanie pre všetkých vodičov. **Vždy sa jazdí v pravom pruhu a to dokonca aj vtedy, pokiaľ má diaľnica alebo iná cesta vyšší počet pruhov. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, že vy, ako vodič jazdiaci vľavo chcete prejsť do stredného pruhu zároveň s vodičom idúcim v pravom pruhu, ste povinný dať tomuto vodičov prednosť**.

NEPREHLIADNITE: V najbližších rokoch nás na diaľnici D1 pri Bratislave čakajú rozsiahle dopravné obmedzenia a kolóny.

Prepojenie diaľnic D1 a D4 je opäť o krok bližšie k sfinalizovaniu. Tri roky trvajúce stavebné práce si ale vyžiadajú výrazné dopravné obmedzenia.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement