Predchádzanie sprava: Ak niekto blokuje ľavý pruh, môžem ho predbehnúť sprava?

Predpisy presne definujú prípady, kedy môže vodič predchádzať v pravom jazdnom pruhu.
Vydané  Text: 
Každý motorista vie, že na Slovensku a vo väčšine krajín vo svete, kde sa jazdí vpravo, sa predchádza zľava. Toto univerzálne pravidlo majú motoristi najčastejšie na mysli počas jazdy na rýchlostnej ceste a diaľnici, pretože práve vtedy používajú ľavý jazdný pruh. Podľa správnosti by sme mali na diaľnici a rýchlostnej ceste jazdiť čo najviac vpravo, aby nás mohli rýchlejšie vozidlá predchádzať zľava. Lenže v praxi sa často vyskytujú situácie, keď prechádzanie zľava nie je možné alebo dokonca je zákonom vyslovene zakázané. Týmto „výnimkám“ sa venujeme v nasledujúcom príspevku. ### Prechádzanie sprava je dovolené v jednom prípade **Podľa Zákona o cestnej premávke sa predchádza vľavo**. Táto jednoduchá veta definuje univerzálny princíp, ktorým sa musia motoristi riadiť pod hrozbou pokuty v prípade jeho nedodržiavania. Hneď druhá veta rovnakého odseku však objasňuje okolnosti, za ktorých je možné predchádzať aj sprava. Predchádzať sprava sa má v prvom rade vozidlo, ktoré mení smer vľavo a „ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy“ – to znamená najmä vtedy, keď má zapnutú smerovku a jeho vodič prispôsobil rýchlosť plánovanému manévru. V takejto situácii dokonca vyslovene nesmieme predchádzať zľava. Môžete prejsť aj po pravej krajnici, ak neohrozíte cyklistu, chodca či motorkára. Sprava tiež môžete predchádzať vtedy, keď idete po pripájacom alebo odbočovacom pruhu (§ 15 ods. 1). Lenže pozor, v zmysle ods. 5 písm. e) by ste nemali do pripájacieho alebo odbočovacieho pruhu vojsť len preto, aby ste niekoho predbehli a potom sa zaradili späť. Toto boli dva prípady, kedy sa môže v zmysle Zákona o cestnej premávke v dynamickej premávke legálne predchádzať sprava – ostatné prípady totiž nie sú považované za predchádzanie ako také. Upresňujeme to na nasledujúcich riadkoch. Počas jazdy v obci (v dedine, meste) sa totiž nepovažuje za predchádzanie, ak na viacpruhovej ceste v rovnakom smere vozidlo v pravom pruhu ide rýchlejšie ako vozidlo v ľavom pruhu (§ 10 ods. 9). Skrátka, ak idú dve autá vedľa seba a to pravé zrýchli, nie je to porušenie zákona, pokiaľ nepresiahne maximálnu dovolenú rýchlosť. Takisto sa za predchádzanie nepovažuje, ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom (§ 12 ods. 4). Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že ak na viacpruhovej ceste idú viaceré vozidlá vedľa seba a za nimi ide rýchlo sa blížiace iné vozidlo, **vodič idúci v ľavom pruhu musí tomuto rýchlejšiemu motoristovi pruh uvoľniť** (§ 10 ods. 5) – a to bez ohľadu na to, že ten vzadu porušuje maximálnu dovolenú rýchlosť. Toto pravidlo neplatí iba vtedy, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie. Na záver pripomeňme, že **predchádzanie iného vozidla tam, kde je to zakázané, sa považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky takzvaným závažným spôsobom**, na ktoré sa uplatňuje pravidlo trikrát a dosť. **Zhrnuté, ísť rýchlejšie vpravo môžete vtedy, ak:** * predchádzate vozidlo odbočujúce vľavo; * idete viaceré vozidlá vedľa seba v rovnakom smere jazdy v obci; * ak idete po odbočovacom alebo pripájacom pruhu; * ak je dopravná zápcha (aj na diaľnici); * ak obchádzate prekážku a nedá sa jej vyhnúť zľava. ### Cyklisti môžu prechádzať aj sprava Pre cyklistu platia mierne pozmenené predpisy. V zmysle § 55 ods. 6) platí, že pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava. ### Čo s autami jazdiacimi vľavo príliš pomaly? Čo robiť v prípade, že vľavo ide auto príliš pomaly a nereaguje na vaše upozornenia, že ho chcete predchádzať (zo zákona máte právo blikať svetlami a mimo obce aj použiť klaksón). Odpoveď na túto otázku je zrejme dôvodom, prečo sa ste sa rozhodli prečítať tento príspevok. Časť odpovede pritom nachádzame už v časti „Prechádzanie sprava je dovolené v jednom prípade“ – v obci môžete ísť rýchlejšie aj v pravom pruhu, pretože to nie je považované za predchádzanie sprava. Čo ale robiť na diaľnici, okresnej ceste s dvomi pruhmi v rovnakom smere alebo na rýchlostnej ceste, keď ľavý pruh niekto blokuje? Z pohľadu zákona sa vtedy ten motorista dopúšťa priestupku, pretože § 4 ods. 2 písm.k) vodič nesmie prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky. Ak idete rýchlejšie, nemali by ste ho predchádzať sprava, ale v prvom rade ho upozorniť – na diaľnici môžete použiť klaksón aj svetlá. Ak na takúto urgenciu motorista v ľavom pruhu nereaguje, spravidla nemáte inú možnosť, ako ho predísť sprava a dopustiť sa vynúteného priestupku. V tomto kontexte môžeme poskytnúť jediné odporúčanie, aby ste pri takomto manévri ešte viac dbali na opatrnosť a zachovali si taký odstup od vodiča idúceho v ľavom pruhu, aby neprišlo k stretu, ak by sa na poslednú chvíľu rozhodol prejsť do pravého pruhu.

ODPORÚČANÉ