Testy

Od 1. januára prídu veľké zmeny v prideľovaní evidenčných čísel. Mnohé sa zjednoduší a odpadnú aj niektoré poplatky. Dočkáme sa konečne aj nového štýlu TEČ?

nové TEČ
Príchod nových značiek je očakávaný už od 1.1.2023

Začiatok nového roka sa nám nezadržateľne blíži. S ním sa dočkáme aj nových predpisov. Z pohľadu motoristov bude určite najzaujímavejšia novela zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Konečne totiž do platnosti vstúpi viacero noviniek, ktoré boli dlhšiu dobu odkladané. Zjednoduší sa napríklad prepis auta na nového majiteľa či prideľovanie tabuľky s evidenčným číslom. To však nie je všetko.

Prepísanie kdekoľvek v SR

Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti novelizovaný zákon 8/2009 o cestnej premávke, ktorý prináša množstvo zmien. Zaujímavou novinkou z pohľadu predávajúceho a kupujúceho je najmä § 116. Ten vo svojej novej verzii, konkrétne v odstavci 3, hovorí nasledovné: „Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Inými slovami, novinka v zákone umožňuje vykonať prehlásenie vozidla na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru. Nemusí ísť teda nutne o orgán v mieste bydliska majiteľa. Okrem toho sa ruší aj mnohými nenávidený starý dvojkolový prepis. Ten spočíval v tom, že starý vlastník vozidla najskôr musel auto odhlásiť vo svojom mieste bydliska a následne ho mohol vo svojom mieste bydliska prihlásiť nový vlastník.

Odpustenie poplatku za pridelenie TEČ

Dôležitou novinkou je aj odpustenie poplatku za pridelenie TEČ. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA v položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie: „Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu na iné vozidlo.

Prečítajte si aj:


Čo znamenajú rôzne farby tabuliek s EČV? Toto sú všetky typy a farby používané u nás

ERIK STRÍŽ


Išlo o poplatok vo výške 16,5 eur za každú pridelenú tabuľku. Tým, že si majiteľ svoje pôvodné TEČ ponechá, môže na prihlásení nového vozidla ušetriť minimálne 33 eur. Pokiaľ si chcel nechať prideliť zvláštne TEČ, tak išlo o poplatok 33 eur za každú jednu tabuľku, čiže dokopy 66 eur. Špecifické požiadavky na TEČ boli spoplatnené správnym poplatkom až 165,5 eur za každú tabuľku. Detailnejšie popísanie poplatkov nájdete tu.

Ponechanie TEČ

S predchádzajúcimi odsekmi je úzko prepojený aj odstavec 14 toho istého paragrafu v nasledujúcom znení: „Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak má nový držiteľ adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.

Prečítajte si aj:


Motoristi čakajú mesiace na tabuľky s evidenčnými číslami, posunula sa aj veľká plánovaná zmena tvaru EČV

Redakcia (s)


Vôbec po prvýkrát sa teda na Slovensku môže evidenčné číslo viazať priamo na auto. Tým pádom odpadá budúcemu majiteľovi povinnosť žiadať o nové evidenčné číslo v mieste svojho bydliska. To však nie je všetko. Novinkou je taktiež aj možnosť ponechať si evidenčné číslo predchádzajúceho vozidla a prideliť ho novému autu. Tento legislatívny krok je opísaný v odstavcoch 18 a 19 zmieneného paragrafu.

Ten v plnom znení hovorí: „Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.

Odstavec 19 je vo svojom znení prakticky totožný. Jediným zásadným rozdielom je, že doterajší vlastník orgánu Policajného zboru odovzdáva len osvedčenie o evidencii časť II. Následne príslušný orgán PZ novému vlastníkovi vozidla zasiela osvedčenie o evidencii vozidla časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom.

nové teč
Nový vzhľad evidenčných čísel bude podobný tomu aktuálnemu. Miesto skratky okresu však preberú náhodné písmená abecedy.

Staré TEČ na nové auto

Pokiaľ si pri predaji motorista ponechá svoje staré evidenčné číslo, tak sa môže riadiť podľa § 116a odst. 10. V ňom je uvedené: „Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ už mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla.V praxi to znamená, že svoje staré evidenčné číslo si môžete ponechať a pri kúpe nového auta ho k nemu môžete nechať prideliť.

Konečne nové značky?

Napokon tu máme najdôležitejšiu novinku. Tou sú nové tabuľky s evidenčnými číslami. Táto zmena mala do platnosti vstúpiť už 1. marca tohto roku, no napokon ju parlament odložil o niekoľko mesiacov. Na tabuľkách by od 1.1.2023 už nemali byť skratky okresov ale náhodné písmená a čísla. Skladba samotnej tabuľky ostáva nezmenená. Ide teda o kombináciu 2 písmená – 3 čísla – 2 písmená. Presnejšie znázornenie nových tabuliek s evidenčným číslom je na obrázku vyššie. Tento krok navyše uchráni majiteľov vozidiel pred neprajnými okoloidúcimi. Častokrát sa totiž vyskytli problémy poškodenia motorového vozidla len z dôvodu evidenčného čísla prislúchajúceho inému okresu.

Prečítajte si aj:


Klasické testy v autoškole končia! Od nového roka prídu rozsiahle zmeny a skúšky budú ťažšie.

David Hecl


Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Neporaziteľný / SsangYong Rexton Club
Magazín

Neporaziteľný / SsangYong Rexton Club

SsangYong vytvoril špeciálnu edíciu vlajkovej lode Rexton, ktorá je ako šitá na mieru slovenským rodinám. Rexton Club dáva dokopy to podstatné, aby ponúkol bezkonkurenčný pomer ceny a hodnoty. Cenovka sa začína už na úrovni 34 990 €!